Analytiikka ja Business Intelligence 2015 -kyselyn tulokset saatavilla

Lähiaikojen vahvimpina kehitystrendeinä vastaajat näkivät tiedon visualisoinnin sekä mobiilit työkalut.

Vastaajien mielestä analytiikkatyökalujen parempi osaaminen lisäisi Business Intelligence -investoinneista saatavaa kilpailuetua ja lisäarvoa. Työkaluja ei sisänsä pidetä vaikeakäyttöisinä, mutta vastaajat kokivat analytiikkatyökalujen liian vähäisestä osaamisesta johtuvan tehottoman käytön nykyisten Business Intelligence -ohjelmistojen suurimmaksi haasteeksi.

Panostukset organisaation osaamiseen kouluttautumisen avulla sekä työkalujen kaikkien ominaisuuksien tehokas käyttö tuottavat selvästi arvoa organisaatiolle.

Kiitokset vastaajille!

Voit ladata kyselyn tulokset Etlian lataussivulta.

Lisätietoja saat osoitteesta survey@etlia.fi.

 Analytiikkatrendit