Data Mesh – vaihtoehtoinen tapa hallita dataa

Data on kestävää ja kustannustehokasta liiketoimintaa tavoittelevan yritysjohdon tärkein työkalu. Kokenut datatiimi sekä viimeisimmät analytiikka- ja teknologiaratkaisut ovat olennaisia osia yrityksen dataputkessa, mutta eivät yksistään riittäviä silloin, kun saatavilla olevaa dataa halutaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Prosessin osat on hiottava yhteen, ja dataa on katsottava uudesta näkökulmasta.

Kaiken keskiössä on datatuote

Usein ajatellaan, että hankitaan yritykseen jokin tuote, kuten toiminnanohjaus- tai muu IT-järjestelmä, joka muuttaa yrityksen toimintaa kannattavampaan suuntaan. Todellisuudessa kaiken keskiössä on data, johon liiketoiminnan kannalta kestävämmät päätökset perustuvat. 

Ajatusmallia IT-järjestelmästä tuotteena onkin syytä päivittää ja siirtyä ajatusmalliin, jossa data on pääasiallinen tuote. Tuotekehitystä tehdään tuotteen loppukäyttäjää, eli yrityksen johtoryhmää varten.

Datan käsittäminen tuotteena mahdollistaa erillisten dataprosessien yhdistämisen yhdeksi, kestäväksi ja koko organisaation kattavaksi, dataan perustuvaksi päätöksentekoprosessiksi, joka on edellytys yritystoiminnan digitalisoimiselle.

Perinteinen dataputki ei palvele datan loppukäyttäjää

Dataa tuotetaan IT-järjestelmissä, joiden toiminnasta ovat vastuussa IT-asiantuntijat. He eivät kuitenkaan ole tekemisissä datan hallinnan kanssa, koska he eivät vastaa datan viemisestä data-alustalle tai tiedä sen tarkemmin, miten dataa tullaan jatkokäyttämään. IT-asiantuntijoilla ei näin ollen ole omistajuutta hallinnoimaansa dataan.

Seuraavana dataputkessa on datatiimi, joka vie datan IT-järjestelmistä keskitetylle data-alustalle analysoitavaksi. Datatiimiläiset eivät ole mukana datan tuotantoprosessissa eivätkä he siksi tunne dataa, jonka parissa he työskentelevät. Datatiimilläkään ei ole omistajuutta dataan, koska he eivät tuota sitä. 

Viimeisenä vuorossa ovat datan kuluttajat, eli yrityksen johto ja data scientistit. Heidän pitäisi pystyä tekemään päätöksiä datan pohjalta, jota ei omista oikein kukaan. Datan laatu ei myöskään aina ole riittävää, koska siihen on vaikea vaikuttaa prosessien irrallisuuden takia.

Dataputki koostuu irrallisista osista, jotka eivät kommunikoi keskenään. Datan tuotannossa ja käsittelyssä ei lisäksi huomioida riittävästi sitä, vastaako data sen loppukäyttäjien tarpeita.

Data Mesh järjestää prosessin uudelleen

Data Mesh tarkoittaa käytännössä sitä, että perinteisen dataputkimallin sijaan datan tuotanto ja hyödyntäminen toteutetaan liiketoiminta-alueittain. Käytännössä jokainen liiketoiminta-alue (domain) tuottaa ja analysoi oman datansa, kuitenkin samaa kaavaa noudattaen. 

Data Mesh -mallissa dataputki on hajautettu, eli jokaisella domainilla on oma dataputkensa. Data-alusta on edelleen keskitetty ja kaikille sama, joten eri domainien datatuotteet ovat yhteneviä. Jos jokainen domain rakentaisi oman, erillisen tietovaraston ja data-altaan, ne toimisivat kokonaisuudesta erillisinä osina ja aiheuttaisivat siilojen syntymisen. Alkuperäisestä ongelmasta, eli prosessien irrallisuudesta ja kommunikoinnin puutteesta ei päästäisi eroon.

Datatiimillä on vastuu datasta

Domainkohtainen datan hallinta ei ole uusi lähestymistapa, vaan monissa yrityksissä datan omistajuus on ollut jaettuna domaineittain jo pitkään. Data Mesh pureutuukin juuri datan omistajuudesta aiheutuviin ongelmiin. Se eroaa aiemmin käytetystä domainkohtaisesta lähestymistavasta siten, että jokaisella domainilla on oma datatiimi, joka tuottaa, käsittelee ja kuluttaa dataa.

Datatiimillä on täysi omistajuus siihen dataan, jonka parissa he toimivat. Datatiimin jäsenet tuntevat oman domaininsa dataputken läpikotaisin, joten jos datan suhteen herää kysymyksiä tai sen laatu ei vastaa tarpeita, datatiimi pystyy korjaamaan tilanteen.

Data Mesh ei siis ole teknologiaratkaisu, vaan pikemminkin näkökulma dataputken järjestämiseksi uudella tavalla, joka mahdollistaa datan käsittämisen pääasiallisena tuotteena. Domainkohtaisesta datatiimistä, eli datan tuottajista, käsittelijöistä ja kuluttajista, kehittyy oman alueensa asiantuntijoita sekä tuotekehittäjiä, jotka yhdessä pyrkivät kehittämään parhaan mahdollisen datatuotteen.

Onko yrityksesi datan omistajuus hukassa? Me autamme datan hyödyntämisessä koko organisaation laajuisesti. Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä.

.