Tiedolla johtaminen ei ole vain analytiikkaa

Liiketoiminnan menestyksen salaisuus on tietoon perustuva päätöksenteko. Yrityksen dataohjautuvuus ja tiedolla johtamisen kulttuuri ovat vahvasti sidoksissa sen kehitykseen, ja kasvuhakuiset yritykset pyrkivätkin ottamaan tiedolla johtamisen yhä olennaisemmaksi osaksi liiketoimintastrategiaansa

Teen päätöksiä analytiikan pohjalta, johdanko siis tiedolla?

Tiedolla johtamisessa hyödynnetään analytiikkaa, mutta analytiikka yksistään ei ole tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen on enemmänkin johtamisen toimintamalli, jossa päätökset kylläkin perustuvat hyvin pitkälti dataa analysoimalla saatuun tietoon, mutta johon kuuluvat oleellisesti myös alakohtainen tuntemus ja substanssiosaaminen.

Pelkkä data ei siis vielä itsessään tuota suurta lisäarvoa päätöksentekoon, vaan dataa tulee osata analysoida ja tulkita oikein. Tiedolla johtamisen voikin tiivistää monipuolista osaamista vaativaksi johtamistavaksi, jossa analytiikka yhdistyy asiantuntijuuteen.

Mitä hyötyä tiedolla johtamisesta on?

Kun tieto ohjaa toimintaa, tavoitteet on helpompi saavuttaa. Tiedolla johtamisessa päätökset tehdään liiketoimintadatan pohjalta, joten arvailu, mielipiteet ja ”minusta tuntuu” -perusteinen päätöksenteko jäävät pois. Päätöksenteosta tulee tehokkaampaa ja liiketoiminnasta tuloksellisempaa.

Tiedolla johtamista voidaan hyödyntää niin strategisessa, taktisessa kuin operatiivisessakin päätöksenteossa. Historiatiedon pohjalta nähdään, mikä on toiminut aiemmin ja mikä ei. Historiatiedon ja ennakoivan analytiikan avulla voidaan päätellä, mikä tulee suurimmalla todennäköisyydellä toimimaan myös tulevaisuudessa.

Millaista dataa voidaan käyttää?

Data on tiedolla johtamisen perusta. Dataa saadaan laajasti yrityksen sisäisistä ja ulkoisista järjestelmistä, jotka tuottavat dataa liiketoiminnasta. Digitalisaation myötä liiketoiminnan toimintoja ja prosesseja digitalisoidaan ja käytettävien järjestelmien määrä kasvaa, joten myös dataa syntyy enemmän.

Liiketoimintaan vaikuttavat lisäksi monet ulkoiset tekijät, joihin yrityksen johto ei useinkaan pysty vaikuttamaan. Näitä tekijöitä ovat mm. toimialan muutokset, taloustilanne ja sesonkivaihtelut, jotka täytyy ottaa huomioon johdettaessa yritystä tiedolla. Tiedolla johtamisessa hyödynnetään hyvin pitkälti yrityksen omaa liiketoimintadataa, mutta yrityksen sisällä tuotettuun dataan voidaan yhdistää myös ulkopuolista dataa, kuten sosiaalisen median dataa, kumppaneiden dataa, demografiatietoja sekä säätietoja ja sääennusteita. Näin analyysi pohjautuu kattavampaan aineistoon ja on siten parempi ja luotettavampi.

Mistä tiedolla johtaminen koostuu?

Yrityksillä on usein käytössään useita järjestelmiä ja tietovarastoja, joista dataa kootaan yhteen raportointia ja analysointia varten. Edistyneet työkalut ja teknologiat mahdollistavat datan analysoinnin, muokkauksen ja visualisoinnin. Analytiikkaratkaisut ja -työkalut kehittyvät jatkuvasti yhä monipuolisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi.

Tiedolla johtamista tukevia teknologioita ja lyhenteitä on hurja määrä, kuten DW, DV, DI, ETL/ELT, iPaaS, MDM, DQ, EMM. Niiden selkeyttäminen toimivaksi tiedolla johtamisen arkkitehtuuriksi on alue, jossa mielellämme autamme asiakkaitamme.

Data on kaiken lähtökohta, mutta tietoa täytyy tulkita ja soveltaa oikein.  Siksi liiketoiminnan tuntemus sekä kokonaisvaltainen kyky hyödyntää tietoa on tiedolla johtamisessa ensiarvoisen tärkeää.

Haluatko hyödyntää tiedolla johtamista kokonaisvaltaisemmin osana liiketoimintasi päätöksentekoa? Ota meihin yhteyttä! Meillä on vankka kokemus tiedolla johtamisen järjestelmistä sekä tiedolla johtamisesta johtamistapana.

.