Työskentely Etlialla

Me Etlialla haluamme tarjota työntekijöillemme parhaat puitteet työn tekemiselle ja meille on tärkeää, että työntekijämme kokevat itsensä aina tervetulleeksi työpaikalle. Työviihtyvyyteen panostaminen ei ole vain sananhelinää, vaan teemme konkreettisia asioita sen puolesta, että työskentely Etlialla olisi mielekästä ja työn voi sopeuttaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja olosuhteisiin. Pidämme esimerkiksi huolen siitä, että Etlialla on mahdollista työskennellä joustavasti ja panostamme työhyvinvointiin erilaisin tavoin. Toistemme arvostaminen kuuluu myös olennaisena osana Etlian arvoihin.

Työntekoa joustavasti

Viimeistään Korona-pandemian aikana on tullut selväksi, että erilaiset tavat tehdä töitä aikaan ja paikkaan katsomatta yleistyvät ja yhä useampi haluaa järjestää työpäivänsä joustavasti. Etlialla onkin mahdollista työskennellä niin toimistoltamme Espoon Keilalahdessa kuin kotoa käsin. Tarpeen mukaan työnteko onnistuu myös ulkomailta, sillä työntekijämme tulevat eri maista ympäri maailmaa. Siksi haluamme myös huomioida erilaiset kulttuuriset taustat ja työntekijämme voivat vaihtaa suomalaiset pyhäpäivät oman kulttuurinsa vapaapäiviin.

Shubham Keshri työskentelee Etlialla Principal Data Engineer -roolissa. Hän arvostaa mahdollisuutta tehdä töitä joustavasti Intiasta, missä hänen vanhempansa asuvat. Keshrin mukaan työnantaja on suhtautunut tähän hyvin, eikä lupa ulkomailta työskentelyyn ole vaatinut ylimääräistä vaivaa.

“I have been working in different service-based companies here in Finland. Apart from a few non-Finnish-origin companies, the work culture has been excellent. Still, one thing that has been bothering me most was my parents living back in India. I always wanted my employer to be understanding in this area. More than anything, I just needed that flexibility to be able to work from India whenever I needed it (not the whole year). And without the need to take approval from some “HR” (Even when the end customer is totally fine with me working from India). Unfortunately, most of the companies didn’t give me that freedom because they just wanted to skip the hassle of getting into tax calculation.”

Keshri uskoo, että Etlialla todella välitetään työntekijöiden hyvinvoinnista ja luotetaan heidän kykyynsä järjestää ja tehdä työnsä itsenäisesti.

“I chose to join Etlia because they not only support you in your career development but also your family’s wellbeing. I have been able to work from India without hassle. I didn’t have to sign a clause or take approval from any HR. It is just like working from your summer home (why can’t I have a summer house in India?). There hasn’t been any micromanagement and Etlia has not only been trusting but also been supporting my decisions. I do my work with honesty and that only matters for the company and that’s how we build the culture here.”

Keshrille myös työpaikan asenne ja ilmapiiri ovat merkityksellisiä asioita:

“Simply the approach to any request here is different. We have no bureaucracy in taking any decision whether it is buying your favorite working equipment or if you feel like taking a trip to Spain. Etlia is ready to help you!”

Työssä viihtyminen on tärkeää

Hyvät puitteet työnteolle ovat olennainen osa työpaikalla viihtymistä. Kasvumme myötä pääsimme viime vuonna muuttamaan entistä isompiin, upealla näkymällä varustettuihin tiloihin Espoon Keilalahdessa. Co-working-työtilat mahdollistavat yhteisöllisen ilmapiirin ja vapaan ideoiden- ja ajatustenvaihdon kollegoiden kesken.

Etlialla hyvästä työilmapiiristä pidetään kiinni tapaamalla kollegoita myös muissa, kuin työnteon merkeissä. Tähän kuuluvat niin yhteiset kesäpäivät kuin pikkujoulut. Vasemmanpuoleinen kuva on elokuussa järjestetyiltä tiimipäiviltä vesiurheilukeskus Laguunista. Vauhtia ei ainakaan puuttunut. Oikeanpuoleinen kuva on puolestaan Etlian viimevuotiselta pikkujoulureissulta Turun Kakolanmäeltä. Emme jääneet jumiin funikulaariin.

Työhyvinvointi on tärkeä osa työssä jaksamista. Kannustamme työntekijöitämme aktiivisuuteen niin töissä ja vapaa-ajalla ja tarjoammekin mahdollisuuden työsuhdepyörään, jolla työmatkat sujuvat liikunnan merkeissä.  Joka tiistai meillä tarjotaan myös maistuva aamiainen.

Ihmisten arvostaminen kuuluu arvoihimme

Hyvään työilmapiiriin kuuluu tietenkin se, kuinka kohtelemme toinen toisiamme. Ihmisten arvostaminen on kirjattu Etlian arvoihin, jotka on laadittu yhdessä kaikkien työntekijöidemme kesken. Toistemme arvostaminen tarkoittaa sitä, että meillä sitoudutaan kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti etnisyyteen, sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Pidämme myös kiinni työn ja vapaa-ajan tasapainosta työkulttuurissamme.

.