Tekoäly datainsinöörin apuna – käytännön kokemuksia

Kirjoittanut Shubham Keshri

Datainsinöörinä ymmärrän, kuinka työlästä ja aikaa vievää toistuvien tehtävien suorittaminen voi olla. Siksi haluan jakaa joitakin tekoälyyn perustuvia vinkkejä, joilla voit virtaviivaistaa työtapojasi ja lisätä tuottavuuttasi.

Ensimmäinen työkalu, jota suosittelen lämpimästi, on Bing Chat GPT. Se on tekoälypohjainen chatbot, joka auttaa sinua monissa tehtävissä aina yksiköiden muuntamisesta pitkien artikkelien tiivistämiseen. Se on kuin henkilökohtainen avustajasi!

Toinen työkalu, jonka avulla voit säästää aikaa, on GitHub Copilot. Se auttaa sinua kirjoittamaan koodia nopeammin ja tehokkaammin. GitHub Copilot käyttää koneoppimista ehdottaakseen koodinpätkiä ja se suorittaa automaattisesti toistuvia tehtäviä, kuten taulukoiden luomista tai tiedostojen kopioimista paikasta toiseen.

Tekoälyn käyttö Azure Synapse Analyticsin kanssa

Eräässä asiakasprojektissa käytimme Azure Synapse Analyticsia rakentaaksemme tehokkaita dataputkia. Kuten ehkä jo tiedätkin, Azure Synapse ei kuitenkaan anna kirjoittaa koodia suoraan IDE:ssä. Sen sijaan on käytettävä portaalia.

Koodi piti kopioida esimerkiksi Notebookista ja liittää Bing AI:hin. Sama kuin yrittäisi pelata shakkia toinen käsi selän taakse sidottuna! Siksi käytämme tätä menetelmää vain satunnaisesti migraatioiden tekemiseen. Ratkaisu ei ole täydellinen, mutta joskus se toimii.

Koodin kopioiminen ja liittäminen ei ollut hauskaa! Mutta ehkä joku oli huomannut tämän turhan vaiheen: Visual Studion ja Visual Studion koodin kanssa toimivan GitHub Copilotin viimeisimmän päivityksen myötä voit nyt käyttää sisäänrakennettua chat-ominaisuutta samojen tehtävien suorittamiseen ilman, että sinun tarvitsee siirtyä sovelluksesta toiseen.

Tekoälyn käyttö Azure Synapse -työkirjojen kanssa

Seuraavaksi esittelen joitakin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten näitä työkaluja voidaan käyttää yhdessä Azure Synapse -työkirjojen kanssa.

Jos työskentelet Synapsen työkirjojen ja Py Sparkin tai Spark SQL:n kanssa, tiedät, kuinka työlästä voi olla kirjoittaa koodia toistuviin tehtäviin, kuten taulukoiden luomiseen tai tiedostojen kopioimiseen paikasta toiseen. Mutta GitHub Copilotin avulla voit helposti automatisoida nämä tehtävät muutamalla näppäinpainalluksella.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat luoda uuden taulukon Synapse Analyticsissa PySparkin avulla. Normaalisti tämä vaatisi useita rivejä koodia. Mutta GitHub Copilotin avulla sinun tarvitsee vain kirjoittaa ”create table” ja sen jälkeen taulukon nimi ja kunkin sarakkeen tietotyyppi. Seuraavaksi GitHub Copilot luo koko Py Spark -koodin puolestasi!

Voit myös kopioida Data Lake -tiedostoja paikasta toiseen Synapse Analyticsissa Spark SQL:n avulla. Silloin sinun tarvitsee vain kirjoittaa ”copy data lake files” ja sen jälkeen lähde- ja kohdepolut. GitHub Copilot luo jälleen koko Spark SQL -koodin puolestasi!

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten voit datainsinöörinä lisätä tuottavuuttasi käyttämällä Bing Chat GPT:tä ja GitHub Copilotia Azure Synapse -työkirjojen kanssa. Automatisoimalla toistuvia tehtäviä ja virtaviivaistamalla työtapojasi voit keskittyä siihen, mikä on oikeasti tärkeää: prosessien automatisointiin, tietojen analysointiin ja oivallusten tuottamiseen.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, ota meihin yhteyttä. Muista myös pysyä avoimena uusille työtavoille ja jatka koodaamista!

P.S. Huomasitko, että tämä blogikirjoitus on kirjoitettu tekoälyn avulla?

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja

Jakaminen on välittämistä – ja kumpikin on tärkeää

Datan käsittelyn työvälineet kehittyvät jatkuvasti. Siksi vankat teknisten projektien hallintataidot ovat alalla tarpeen. Nykyään tietotekniikkaprojekteissa tarvitaan laajaa, ajan tasalla olevaa tieto- ja taitopohjaa, johon kuuluu sekä teknisiä että pehmeitä taitoja.

Olemme huomanneet, että osaamisen jakaminen edistää tehokkaasti henkilöstömme kehittymistä ja asiakkaittemme menestymistä. Tässä blogissa kerromme Etlian käytännöstä tiedon ja kokemusten jakamisessa.

Tehokkaat tiedon jakamisen käytännöt

Jaamme tietämystämme kahden viikon välein. Aiheet valitaan yhdessä, ja aina on tilaa keskustelulle ja väittelylle. Viime aikoina olemme jakaneet kokemuksiamme OpenAI:sta, tietojen poiminnasta SAP:ista sekä Data Fabricin ominaisuuksista. Aiomme myös demota Databricksin dataputkea dbt Cloudilla ja tutustumme syksyn 2023 sessioissa uusimpiin ja kiinnostavimpiin Data Catalog -tarjouksiin, vain muutamia mainitaksemme.

Lisäksi pidämme silmällä tulevia verkkokursseja, toimittajien tapaamisia, keynote-esityksiä ja tapahtumia. Jos niissä on meitä kiinnostavia aiheita, joku Etlian väestä osallistuu ja jakaa tulokset ja kokemuksensa yhteisissä tiedonjakopalavereissamme.

Kokemusten jakaminen tuo lisäarvoa etlialaisille

Tärkeää ei ole vain dataputken kehittäminen ja tekninen osaaminen. Jaamme myös kokemuksia ja käytäntöjä menetelmistä ja ketteristä työskentelytavoista. Viime aikoina olemme jakaneet ajatuksiamme DevOps-johtamisesta, ja joulukuussa 2023 pidämme esityksen ja avoimen keskustelun kokemuksistamme testiautomaation parhaista käytännöistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tiedon jakaminen on tärkeä osa yritystämme. Järjestelmällinen tiedon jakaminen tukee Career Radar -ohjelmaamme, jossa keskitytään jokaisen etlialaisen yksilölliseen urakehitykseen.

Lue lisää Career Radar -ohjelmasta.

Näin hyödynnämme urakeskusteluja Etliassa

Oletko kyllästynyt perinteisiin kehityskeskusteluihin? Meillä on parempi ratkaisu: urakeskustelumme voimaannuttavat etlialaisia matkalla menestykseen.

Me tunnistamme Etliassa sekä teknologiasertifikaattien että pehmeiden taitojen osaamisen merkityksen yksilöllisten urapolkujen muokkaamisessa. Tässä blogikirjoituksessa syvennymme siihen, miten urakeskusteluissamme keskitytään jokaisen etlialaisen menestymiseen. Tämä on tärkeää yksilöllisen urakehityksen, tiimihenkemme sekä asiakasprojekteissa onnistumisen kannalta.

Yksilöllisten urapolkujen määrittely

Jokaisella etlialaisella on dokumentoitu ”Etlia Career Radar” -urapolku. Urapolkuvalmennus ja -ohjaus on 100-prosenttisen luottamuksellista: se, mitä päätät jakaa ulkopuolisen valmennuksen aikana, jää sinun ja valmentajan väliseksi – ja sinä päätät myös, mitä jaat Etlian tiimin kanssa. Ohjauksen jälkeen sinulla on urapolku, joka on määritelty kahdella tasolla: lähitulevaisuuden tavoitteet vuoden sisällä sekä tavoitteet 5–10 vuoden aikajänteellä.

Toisiaan täydentävät taidot

Teknologian ja tekoälyratkaisujen kehittyessä yhä monipuolisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi pehmeiden taitojen merkitys verrattuna kovaan osaamiseen kasvaa. Meille pehmeät taidot ovat uusia kovia taitoja! Olemme sopineet, että teknisten sertifikaattien suorittaminen ja pehmeiden taitojen opiskelu suunnitellaan toimimaan yhdessä. Pehmeät taidot, kuten asiakassuhteiden hallinta, ketterä projektinhallinta, viestintätaidot ja henkilöstötaidot, ovat keskeisessä asemassa jokaisen etlialaisen työssä.

Olemme ihmisiin keskittyvä yritys. Näin varmistamme, että meillä on kokonaisuutena sekä toisiaan täydentäviä että yhdenmukaisia taitoja, jotta voimme vastata kulloinkin käsillä olevien asiakasprojektien vaatimuksiin.

Strategisten teknisten sertifikaattien valinta

Nykyaikaisen tietovarastoinnin ratkaisuihin liittyy monia kilpailevia teknologioita ja toimittajia. Olemme yhdessä valinneet ne teknologiat, joihin kiinnitämme eniten huomiota ja joihin kohdistamme koulutuspanoksemme. Emme lukkiudu tiettyyn toimittajaan, mutta pidämme silti valikoimamme rajallisena.

Teemme vuosittaisen suunnitelman tarvittavista sertifioinneista, seuraamme edistymistä ja hienosäädämme teknisten sertifiointien tarvetta tarpeen mukaan. Tätä prosessia kutsumme nimellä ”Etlia Team Radar”. Ensimmäinen Team Radar -suunnitelma luotiin yhdessä Barcelonan-matkallamme lokakuussa 2023.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Etliassa emme laske vain sertifikaattien määrää, vaan otamme laajemman näkökulman jokaisen ammatilliseen uraan ja uralla etenemisen mahdollisuuksiin.

Lue miten Career Radar -valmennusohjelma auttaa kirkastamaan urasuunnitelmat!

Seuraavassa blogissa kerromme käytännöistämme tiedon jakamisessa, pysy kuulolla!

.