Arvot ohjaavat Etlian toimintaa

Arvot ohjaavat Etlian toimintaa

Etlia on olemassa niin työntekijöitämme kuin asiakkaitamme varten. Tavoitteenamme on tarjota data-alan huippuosaajille paras ympäristö kehittyä ammatillisesti, sekä auttaa asiakkaitamme luomaan arvoa datan avulla. Tälle pohjalle rakennettu kulttuuri ohjaa toimintaamme ja arvomme näkyvät kaikessa siinä, mitä teemme. Etlian arvot on laadittu yhteistyössä kaikkien etlialaisten kanssa, joten niihin on helppo sitoutua päivittäisessä työssä. Arvomme koostuvat neljälle tukipilarille, joita ovat muiden voimaannuttaminen, jatkuva kehitys, luotettavuus, sekä ihmisten arvostaminen.

Voimaannutamme muita

Muiden voimaannuttaminen näkyy siinä, kuinka kohtelemme toisiamme. Olemme iloisia, kun pystymme auttamaan yhteisömme jäseniä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Pyrimme aina toimimaan läpinäkyvästi ja puolueettomasti niin asiakkaiden kuin kollegoidemme kanssa. Toimintamme on ennakoivaa ja käytännönläheistä.

Parannamme toimintaamme jatkuvasti

Jatkuva kehitys on työskentelymme lähtökohta ja haluammekin olla entistä parempia joka päivä. Emme tukeudu vakiintuneisiin toimintatapoihin, kuten tiettyihin teknologioihin, vaan pyrimme aina löytämään sopivimman ratkaisun kuhunkin tarpeeseen. Vaikka pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, emme tee asioita vain siksi, että aikaisemminkin on tehty niin.

Olemme luotettavia

Kykymme tuottaa arvoa perustuu luotettavuuteen. Olemme luotettava kumppani ja sitoudumme rehellisyyteen ja korkeimpiin asiantuntijuuden standardeihin. Luomme arvoa ja ensiluokkaista laatua ammattitaidolla ja sanomme asiat niin kuin ne ovat.

Arvostamme ihmisiä

Loppu viimein ihmiset merkitsevät aina enemmän kuin teknologia. Me Etlialla kohtelemme kaikkia tasapuolisesti etnisyyteen, sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Pidämme yllä tasapainoista työelämäkulttuuria ja toimimme oikeudenmukaisesti.

Työskentely Etlialla

.