Etlian data- ja analytiikkaosaamisen kysyntä jatkaa vahvaa kasvua vuonna 2024

Miltä dataan perustuvan tiedolla johtamisen tulevaisuus näyttää vuoden 2024 alussa? Etlian toimitusjohtajan katsaus pureutuu liiketoiminta-arvoa luovien dataratkaisujen kasvunäkymiin sekä menestyksen avaimiin.

Vuonna 2023 alkanut generatiivisen tekoälyn nousu vaikuttaa koko toimialaan

Etlian toimitusjohtaja Juuso Maijalan mukaan yritysten dataratkaisuilta odotetaan jatkuvasti enemmän tarkkuutta, luotettavuutta ja nopeutta.

Tiedolla johtamisessa käytettävän datan laadun varmistaminen on aina ollut tärkeää. Generatiivisen tekoälyn nopea kehitys asettaa datan laadulle lisää vaatimuksia, sillä tekoälykin voi hyödyntää vain saatavilla olevaa dataa.

Tekoälyratkaisut lisäävät datan hyödyntämismahdollisuuksia, joten datan laadukkuus ja luotettavuus on yhä tärkeämpää. Yritysten data-arkkitehtuurin rakentamis- ja kehityshankkeissa tarvitaan siksi syvällistä ja laaja-alaista osaamista, mikä onkin yksi Etlian menestymisen salaisuuksista.

“Generatiivista tekoälyä hyödyntäessään yritykset tarvitsevat yhä laadukkaampaa dataa toimintansa ohjaamiseen ja strategisen päätöksenteon tueksi. Virheellistä tai puutteellista dataa käytettäessä tehdään vääriä päätöksiä.”

Generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan toimintatapoja myös data engineering -maailmassa. Toistaiseksi muutos on ollut pöhinästä huolimatta melko rauhallista, mutta datan käytön tehostamiseen liittyviä hyppäyksiä on näköpiirissä, Maijala kertoo.

Perinteisten – erityisesti pilvipohjaisten – datan varastointiratkaisujen kysyntä jatkuu vahvana. Näistä tietovarastoistahan yritysten käyttämät tekoälyä hyödyntävät sovellukset tietonsa hakevat.

Etliassa tekoälyä hyödynnetään myös päivittäisessä työssä, esimerkiksi koodauksessa, raportoinnissa ja markkinoinnissa.

Etlia ylitti kaikki kasvutavoitteensa vuonna 2023

Etlian on kasvanut kannattavasti jo vuosien ajan. Nyt kasvukäyrän kulmakerroin nousi aivan uudelle tasolle, millä tahansa mittarilla tarkasteltuna.

Etlian liikevaihdon kehitys 2016-2023 (k€)

Etlian henkilöstön määrä lähes kaksinkertaistui vuoden aikana ja on vuoden 2024 alussa 13. Liikevaihto oli vuonna 2023 noin 1,7 M€ eli kasvua tehtiin noin 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan tulos kasvoi vielä enemmän, eli noin 120 %. 

“Yrityksemme kasvu, hyvä tulos ja spontaanisti saamamme kiitokset tarkoittavat, että voimme jatkaa kasvua. Asiakkaamme saavat meiltä jatkossa yhä parempia dataratkaisuja liiketoimintansa kehittämiseen ja johtamiseen.”

Vuosi 2023 oli myös osaamisen kasvun aikaa: uudet etlialaiset vahvistavat palvelukykyä sekä data-alustaprojekteissa että mm. Business Intelligence -raportointiprojekteissa.

Lisäksi kaikkien ammatillisen osaamisen kehittämiselle on luotu systemaattiset toimintatavat. Etlia panostaa henkilöstöönsä alalla poikkeuksellisella tavalla: ensin keskitytään jokaisen yksilölliseen urakehitykseen ja sen jälkeen tiimin yhteisen osaamisen jakamiseen ja vahvistamiseen. Näistä Career Radar – ja Team Radar -suunnitelmista syntyvien koulutus- ja sertifiointisuunnitelmien toteutukseen käytetään vuosittain keskimäärin 15 % työajasta.

“Kokeneet data engineering -ammattilaiset arvostavat henkilökohtaista osaamista ja ammatillista kehittymistä edistävää yrityskulttuuriamme. Työmme jatkuva yhdessä kehittäminen, työssä viihtyminen ja hyvä yhteishenki ovat etu myös asiakkaillemme, sillä se vaikuttaa sekä palvelun laatuun että jatkuvuuteen.” 

Vuoden 2023 kohokohta Etlian tiimissä oli yrityksen 10-vuotista toimintaa juhlistava tiimimatka.

Asiakkaiden liiketoimintaan paneudutaan yhä syvemmin vuonna 2024

Juuso Maijala kertoo, että Etlian kasvu jatkuu lähes samaan tahtiin kuin vuonna 2023. Tavoitteena on noin 40 % kasvu sekä liikevaihdossa että henkilöstön määrässä. Palveluvalikoimaan ei ole tänä vuonna odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäminen korostuu entisestään suhteessa tekniseen osaamiseen, kun tekoäly pystyy tulevaisuudessa tekemään kasvavan osan teknisestä toteutuksesta. Siksi Etlia haluaa tänä vuonna panostaa erityisesti konsulttien liiketoimintaymmärryksen kasvattamiseen.

“Haluamme kuunnella ja ymmärtää asiakkaittemme liiketoimintaa ja sen johtamiseen liittyviä tietotarpeita yhä paremmin. Tämä liittyy sekä asiakkaiden tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen datan laadun varmistamiseen että henkilöstömme osaamisen kehittämiseen.”

Etlian asiakkaat ovat sekä suuria kansainvälisesti toimivia yrityksiä että pienempiä, dataa kasvunsa tueksi tarvitsevia yrityksiä. Olennaista on asiakasyrityksen halu johtaa toimintaansa tiedolla.

“Kaikki yritykset tarvitsevat dataa. Meidän vahvuutemme on kovan luokan osaaminen sekä dataprojektien hallinnassa että teknisessä toteutuksessa. Hallitsemme alamme parhaat alustat ja teknologiat ja voimme tarjota joustavasti kullekin asiakkaalle ihanteelliset tiedolla johtamisen ratkaisut.“

Vaikka asiakkaiden tyytyväisyys on tullut selväksi monissa spontaaneissa yhteyksissä, asiakaskunnan kasvaessa Etliassa suunnitellaan systemaattista tapaa asiakaspalautteen keräämiseen ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Dataprojektina ehkä pieni, mutta arvoltaan suuri hanke!

Kysy Etlian palveluista!

.