Business IT -konsultointia

Business IT -konsultointia

Business IT -konsultti tukee liiketoimintalähtöistä Business Intelligence -kehitystä

Teknologiakonsultointi on vierihoitoa

Liiketoimintakäyttäjien analytiikkaosaamista voidaan helposti parantaa heidän tiimiytyessä teknologiakonsulttien kanssa. Konsultti ja organisaation liiketoimintaosaaja voivat yhdessä kehittää uusia tietonäkymiä oikeilla tiedoilla tuotantoympäristössä. Liiketoiminnan edustaja näkee miten analytiikkatyökaluja käytetään tehokkaasti. Vaikka internet onkin pullollaan erilaisia opetusvideoita, on paljon helpompaa oppia ja kysyä täsmäkysymyksin vieressä olevalta asiantuntijalta.

Gartner ennustaa Business Intelligence -projektien olevan jatkossa liiketoimintavetoisia

Business Intelligence‑markkinoilla on aikaisemmin sijoitettu IT-vetoisiin hankkeisiin. Jatkossa projektit tulevat olemaan enemmän liiketoimintavetoisia IT:n keskittyessä tietomalleihin ja hallinnointiin. Staattiset yksi raportti kaikille -tyyppiset ratkaisut muuttuvat dynaamiseksi tiedon etsinnäksi (data discovery.)

Liiketoimintakäyttäjiltä puuttuu teknologiaosaamista

Etlian Analytiikka ja Business Intelligence 2015 -kyselyssä pahimpana esteenä analytiikan käytölle liiketoiminnan kehittämisessä pidettiin osaavien sisäisten resurssien puutetta. Nykyisistä BI-investoinneista olisi odotettavissa enemmän arvoa, jos liiketoimintakäyttäjät tuntisivat välineet paremmin.

Projektiin voi valmistautua prototypoimalla aidolla liiketoimintatiedolla

Ennen varsinaista projektia voi olla järkevää tehdä esiprojekti tuotannossa olevilla tiedoilla ja tietomäärillä. Muutaman päivän esiprojektilla kasvatetaan ymmärrystä mahdollisista analytiikkaratkaisuista. Modernit analytiikkasovellukset antavat työkalut liiketoimintakäyttäjien omiin käsiin ja niillä voi huoletta tallentaa omia versioita analyyseistä. Samalla havaitaan mahdolliset pullonkaulat ja tietotarpeet. Esiprojektin aikana tehdään tarkemmat määrittelyt varsinaista projektia varten. Varsinainen projekti voidaan toteuttaa perinteisellä vesiputousmallilla tai ketterillä menetelmillä. Esiprojekti tuo vesiputousmalliinkin ketteryyttä.

Ota lentävä lähtö kokeneen konsultin kanssa

Kokeneen konsultin kanssa voit ottaa lentävän lähdön, kun heti ensimmäisessä työpajassa voidaan aloittaa kehitystyö. Yhteisestä ajasta saa parhaan hyödyn irti, kun antaa konsultin etukäteen tutustua käsiteltäviin raportteihin ja tietomalleihin. Näin itse työpajassa ei kulu arvokasta aikaa taustatietojen selvittelyyn.

Haluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä!

Kuinka ottaa kaikki hyöty irti BW:n HANA investoinnista?

.