Career Radar -valmennusohjelma auttaa kirkastamaan urasuunnitelmat

Career Radar -valmennusohjelma auttaa kirkastamaan urasuunnitelmat

Etlia starttasi syksyllä 2022 Career Radar -uravalmennusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota kaikille etlialaisille mahdollisuuden reflektoida omaa tilannetta, vahvuuksia ja kehityskohteita sekä päästä keskustelemaan tulevaisuuden urasuunnitelmista ulkopuolisen valmentajan kanssa. Career Radar -valmennuksessa keskeistä on se, että uraan liittyvät haaveet voivat liittyä käytännössä mihin tahansa, myös yrityksen ulkopuolisiin asioihin, ja valmennettava pääsee jakamaan ajatuksiaan täysin luottamuksellisessa ympäristössä. Tavoitteiden pohjalta luodaan konkreettiset askelmerkit kohti tavoitteiden saavuttamista. Etlian työntekijöiden keskuudessa Career Radar -valmennus on otettu hyvin vastaan.

Valmennus jäsentää omaa ajattelua

Etlian Senior Data Architect & Engineer Asko Ovaska osallistui Career Radar -valmennukseen ja on ollut tyytyväinen valmennuksesta saatuihin oivalluksiin. Ovaska kertoo, että valmennus oli oiva tapa jäsennellä omia ajatuksia ja hahmottaa paremmin sitä, mitä tulevaisuudessa haluaa. Myös sparrailu ulkopuolisen valmentajan kanssa tuntui mielekkäältä.

”Omassa mielessä on ollut yksittäisiä ajatuksia siitä, mitä haluaisi tehdä ja millaisia uraan liittyviä tavoitteita on. Nyt nämä asiat koottiin ensimmäistä kertaa yhteen paikkaan. Valmentajalta tuli myös hyviä näkemyksiä ja vastakysymyksiä. Kun niitä rupesi käymään läpi, tunnisti paremmin mikä on oleellista”, Ovaska kertoo.

Valmentajan kanssa pidetyn session jälkeen Ovaska keskusteli valmennuksessa heränneistä ajatuksista oman esimiehensä kanssa. Hän kokee, että keskusteluun oli helppoa lähteä, kun omia ajatuksia ja uraan liittyviä kysymyksiä oli ensin saanut jäsenneltyä ja kirjoitettua ylös. Seuraava valmennukseen liittyvä steppi on puolen vuoden päästä, kun tavoitteita ja niiden etenemistä tarkastellaan uudestaan valmentajan kanssa. Kokonaisuudessaan Ovaska näkee Career Radarin positiivisena kokemuksena ja kokee sen myös monipuolisempana ja kattavampana perinteiseen HR-keskusteluun verrattuna.

”Valmennuksen isoin anti oli saada omat ajatukset konkreettisesti ylös ja päästä sparrailemaan ulkopuolisen tahon kanssa avoimessa ympäristössä”, Ovaska summaa.

Career Radarista kohti partneriohjelmaa

Myös Etlian Senior Cloud Consultant & Data Engineer Raaju Srinivasa Raghavan osallistui Career Radar -valmennukseen. Raaju kokee, että valmennus auttoi kirkastamaan tulevaa urapolkua. Vaikka Career Radarin tarkoituksena on antaa vapaat kädet kaikenlaisten urahaaveiden toteuttamiseen, Raajun tulevaisuuden suunnitelmat liittyvät vahvasti Etliaan ja valmennuksen myötä selkiytyi ajatus partneriohjelmaan hakeutumisesta.

”I had the session with the Career Radar coach and it was quite an eye-opening experience. I have been working on the technical side, but during the program, I was able to understand that the next steps would be more toward the partner track. It was helpful personally and from the company’s point of view.”

Raaju antaa kiitosta siitä, että valmennuksessa kirkastetut tavoitteet eivät ole jääneet pelkäksi sanahelinäksi, vaan niitä on oikeasti lähdetty viemään eteenpäin. 

”Recently, we have kickstarted the partner track so it is really nice to see that you don’t just speak about these things but they are actually put into action.” 

Career Radar -konsepti on Raajun mielestä hyvin linjassa suhteessa Etlian arvoihin, joista yksi on ihmisten voimauttaminen. Raaju näkee, että Career valmennus sopii yritykseen, jonka ilmapiiri on avoin ja välittävä, ja jossa ollaan myös valmiita ottamaan palautetta vastaan. 

”It is not just about you and the company but more about what the company can do for you. Career Radar is a very nice initiative and possible to execute only in a company like Etlia in which we are a close group of consultants, and we care about each other.”

Synapse vs Databricks: A Comparison 

.