Etlian data- ja analytiikkaosaamisen kysyntä jatkaa vahvaa kasvua vuonna 2024

Miltä dataan perustuvan tiedolla johtamisen tulevaisuus näyttää vuoden 2024 alussa? Etlian toimitusjohtajan katsaus pureutuu liiketoiminta-arvoa luovien dataratkaisujen kasvunäkymiin sekä menestyksen avaimiin.

Vuonna 2023 alkanut generatiivisen tekoälyn nousu vaikuttaa koko toimialaan

Etlian toimitusjohtaja Juuso Maijalan mukaan yritysten dataratkaisuilta odotetaan jatkuvasti enemmän tarkkuutta, luotettavuutta ja nopeutta.

Tiedolla johtamisessa käytettävän datan laadun varmistaminen on aina ollut tärkeää. Generatiivisen tekoälyn nopea kehitys asettaa datan laadulle lisää vaatimuksia, sillä tekoälykin voi hyödyntää vain saatavilla olevaa dataa.

Tekoälyratkaisut lisäävät datan hyödyntämismahdollisuuksia, joten datan laadukkuus ja luotettavuus on yhä tärkeämpää. Yritysten data-arkkitehtuurin rakentamis- ja kehityshankkeissa tarvitaan siksi syvällistä ja laaja-alaista osaamista, mikä onkin yksi Etlian menestymisen salaisuuksista.

“Generatiivista tekoälyä hyödyntäessään yritykset tarvitsevat yhä laadukkaampaa dataa toimintansa ohjaamiseen ja strategisen päätöksenteon tueksi. Virheellistä tai puutteellista dataa käytettäessä tehdään vääriä päätöksiä.”

Generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan toimintatapoja myös data engineering -maailmassa. Toistaiseksi muutos on ollut pöhinästä huolimatta melko rauhallista, mutta datan käytön tehostamiseen liittyviä hyppäyksiä on näköpiirissä, Maijala kertoo.

Perinteisten – erityisesti pilvipohjaisten – datan varastointiratkaisujen kysyntä jatkuu vahvana. Näistä tietovarastoistahan yritysten käyttämät tekoälyä hyödyntävät sovellukset tietonsa hakevat.

Etliassa tekoälyä hyödynnetään myös päivittäisessä työssä, esimerkiksi koodauksessa, raportoinnissa ja markkinoinnissa.

Etlia ylitti kaikki kasvutavoitteensa vuonna 2023

Etlian on kasvanut kannattavasti jo vuosien ajan. Nyt kasvukäyrän kulmakerroin nousi aivan uudelle tasolle, millä tahansa mittarilla tarkasteltuna.

Etlian liikevaihdon kehitys 2016-2023 (k€)

Etlian henkilöstön määrä lähes kaksinkertaistui vuoden aikana ja on vuoden 2024 alussa 13. Liikevaihto oli vuonna 2023 noin 1,7 M€ eli kasvua tehtiin noin 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan tulos kasvoi vielä enemmän, eli noin 120 %. 

“Yrityksemme kasvu, hyvä tulos ja spontaanisti saamamme kiitokset tarkoittavat, että voimme jatkaa kasvua. Asiakkaamme saavat meiltä jatkossa yhä parempia dataratkaisuja liiketoimintansa kehittämiseen ja johtamiseen.”

Vuosi 2023 oli myös osaamisen kasvun aikaa: uudet etlialaiset vahvistavat palvelukykyä sekä data-alustaprojekteissa että mm. Business Intelligence -raportointiprojekteissa.

Lisäksi kaikkien ammatillisen osaamisen kehittämiselle on luotu systemaattiset toimintatavat. Etlia panostaa henkilöstöönsä alalla poikkeuksellisella tavalla: ensin keskitytään jokaisen yksilölliseen urakehitykseen ja sen jälkeen tiimin yhteisen osaamisen jakamiseen ja vahvistamiseen. Näistä Career Radar – ja Team Radar -suunnitelmista syntyvien koulutus- ja sertifiointisuunnitelmien toteutukseen käytetään vuosittain keskimäärin 15 % työajasta.

“Kokeneet data engineering -ammattilaiset arvostavat henkilökohtaista osaamista ja ammatillista kehittymistä edistävää yrityskulttuuriamme. Työmme jatkuva yhdessä kehittäminen, työssä viihtyminen ja hyvä yhteishenki ovat etu myös asiakkaillemme, sillä se vaikuttaa sekä palvelun laatuun että jatkuvuuteen.” 

Vuoden 2023 kohokohta Etlian tiimissä oli yrityksen 10-vuotista toimintaa juhlistava tiimimatka.

Asiakkaiden liiketoimintaan paneudutaan yhä syvemmin vuonna 2024

Juuso Maijala kertoo, että Etlian kasvu jatkuu lähes samaan tahtiin kuin vuonna 2023. Tavoitteena on noin 40 % kasvu sekä liikevaihdossa että henkilöstön määrässä. Palveluvalikoimaan ei ole tänä vuonna odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäminen korostuu entisestään suhteessa tekniseen osaamiseen, kun tekoäly pystyy tulevaisuudessa tekemään kasvavan osan teknisestä toteutuksesta. Siksi Etlia haluaa tänä vuonna panostaa erityisesti konsulttien liiketoimintaymmärryksen kasvattamiseen.

“Haluamme kuunnella ja ymmärtää asiakkaittemme liiketoimintaa ja sen johtamiseen liittyviä tietotarpeita yhä paremmin. Tämä liittyy sekä asiakkaiden tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen datan laadun varmistamiseen että henkilöstömme osaamisen kehittämiseen.”

Etlian asiakkaat ovat sekä suuria kansainvälisesti toimivia yrityksiä että pienempiä, dataa kasvunsa tueksi tarvitsevia yrityksiä. Olennaista on asiakasyrityksen halu johtaa toimintaansa tiedolla.

“Kaikki yritykset tarvitsevat dataa. Meidän vahvuutemme on kovan luokan osaaminen sekä dataprojektien hallinnassa että teknisessä toteutuksessa. Hallitsemme alamme parhaat alustat ja teknologiat ja voimme tarjota joustavasti kullekin asiakkaalle ihanteelliset tiedolla johtamisen ratkaisut.“

Vaikka asiakkaiden tyytyväisyys on tullut selväksi monissa spontaaneissa yhteyksissä, asiakaskunnan kasvaessa Etliassa suunnitellaan systemaattista tapaa asiakaspalautteen keräämiseen ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Dataprojektina ehkä pieni, mutta arvoltaan suuri hanke!

Kysy Etlian palveluista!

Tekoäly datainsinöörin apuna – käytännön kokemuksia

Kirjoittanut Shubham Keshri

Datainsinöörinä ymmärrän, kuinka työlästä ja aikaa vievää toistuvien tehtävien suorittaminen voi olla. Siksi haluan jakaa joitakin tekoälyyn perustuvia vinkkejä, joilla voit virtaviivaistaa työtapojasi ja lisätä tuottavuuttasi.

Ensimmäinen työkalu, jota suosittelen lämpimästi, on Bing Chat GPT. Se on tekoälypohjainen chatbot, joka auttaa sinua monissa tehtävissä aina yksiköiden muuntamisesta pitkien artikkelien tiivistämiseen. Se on kuin henkilökohtainen avustajasi!

Toinen työkalu, jonka avulla voit säästää aikaa, on GitHub Copilot. Se auttaa sinua kirjoittamaan koodia nopeammin ja tehokkaammin. GitHub Copilot käyttää koneoppimista ehdottaakseen koodinpätkiä ja se suorittaa automaattisesti toistuvia tehtäviä, kuten taulukoiden luomista tai tiedostojen kopioimista paikasta toiseen.

Tekoälyn käyttö Azure Synapse Analyticsin kanssa

Eräässä asiakasprojektissa käytimme Azure Synapse Analyticsia rakentaaksemme tehokkaita dataputkia. Kuten ehkä jo tiedätkin, Azure Synapse ei kuitenkaan anna kirjoittaa koodia suoraan IDE:ssä. Sen sijaan on käytettävä portaalia.

Koodi piti kopioida esimerkiksi Notebookista ja liittää Bing AI:hin. Sama kuin yrittäisi pelata shakkia toinen käsi selän taakse sidottuna! Siksi käytämme tätä menetelmää vain satunnaisesti migraatioiden tekemiseen. Ratkaisu ei ole täydellinen, mutta joskus se toimii.

Koodin kopioiminen ja liittäminen ei ollut hauskaa! Mutta ehkä joku oli huomannut tämän turhan vaiheen: Visual Studion ja Visual Studion koodin kanssa toimivan GitHub Copilotin viimeisimmän päivityksen myötä voit nyt käyttää sisäänrakennettua chat-ominaisuutta samojen tehtävien suorittamiseen ilman, että sinun tarvitsee siirtyä sovelluksesta toiseen.

Tekoälyn käyttö Azure Synapse -työkirjojen kanssa

Seuraavaksi esittelen joitakin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten näitä työkaluja voidaan käyttää yhdessä Azure Synapse -työkirjojen kanssa.

Jos työskentelet Synapsen työkirjojen ja Py Sparkin tai Spark SQL:n kanssa, tiedät, kuinka työlästä voi olla kirjoittaa koodia toistuviin tehtäviin, kuten taulukoiden luomiseen tai tiedostojen kopioimiseen paikasta toiseen. Mutta GitHub Copilotin avulla voit helposti automatisoida nämä tehtävät muutamalla näppäinpainalluksella.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat luoda uuden taulukon Synapse Analyticsissa PySparkin avulla. Normaalisti tämä vaatisi useita rivejä koodia. Mutta GitHub Copilotin avulla sinun tarvitsee vain kirjoittaa ”create table” ja sen jälkeen taulukon nimi ja kunkin sarakkeen tietotyyppi. Seuraavaksi GitHub Copilot luo koko Py Spark -koodin puolestasi!

Voit myös kopioida Data Lake -tiedostoja paikasta toiseen Synapse Analyticsissa Spark SQL:n avulla. Silloin sinun tarvitsee vain kirjoittaa ”copy data lake files” ja sen jälkeen lähde- ja kohdepolut. GitHub Copilot luo jälleen koko Spark SQL -koodin puolestasi!

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten voit datainsinöörinä lisätä tuottavuuttasi käyttämällä Bing Chat GPT:tä ja GitHub Copilotia Azure Synapse -työkirjojen kanssa. Automatisoimalla toistuvia tehtäviä ja virtaviivaistamalla työtapojasi voit keskittyä siihen, mikä on oikeasti tärkeää: prosessien automatisointiin, tietojen analysointiin ja oivallusten tuottamiseen.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, ota meihin yhteyttä. Muista myös pysyä avoimena uusille työtavoille ja jatka koodaamista!

P.S. Huomasitko, että tämä blogikirjoitus on kirjoitettu tekoälyn avulla?

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja

Jakaminen on välittämistä – ja kumpikin on tärkeää

Datan käsittelyn työvälineet kehittyvät jatkuvasti. Siksi vankat teknisten projektien hallintataidot ovat alalla tarpeen. Nykyään tietotekniikkaprojekteissa tarvitaan laajaa, ajan tasalla olevaa tieto- ja taitopohjaa, johon kuuluu sekä teknisiä että pehmeitä taitoja.

Olemme huomanneet, että osaamisen jakaminen edistää tehokkaasti henkilöstömme kehittymistä ja asiakkaittemme menestymistä. Tässä blogissa kerromme Etlian käytännöstä tiedon ja kokemusten jakamisessa.

Tehokkaat tiedon jakamisen käytännöt

Jaamme tietämystämme kahden viikon välein. Aiheet valitaan yhdessä, ja aina on tilaa keskustelulle ja väittelylle. Viime aikoina olemme jakaneet kokemuksiamme OpenAI:sta, tietojen poiminnasta SAP:ista sekä Data Fabricin ominaisuuksista. Aiomme myös demota Databricksin dataputkea dbt Cloudilla ja tutustumme syksyn 2023 sessioissa uusimpiin ja kiinnostavimpiin Data Catalog -tarjouksiin, vain muutamia mainitaksemme.

Lisäksi pidämme silmällä tulevia verkkokursseja, toimittajien tapaamisia, keynote-esityksiä ja tapahtumia. Jos niissä on meitä kiinnostavia aiheita, joku Etlian väestä osallistuu ja jakaa tulokset ja kokemuksensa yhteisissä tiedonjakopalavereissamme.

Kokemusten jakaminen tuo lisäarvoa etlialaisille

Tärkeää ei ole vain dataputken kehittäminen ja tekninen osaaminen. Jaamme myös kokemuksia ja käytäntöjä menetelmistä ja ketteristä työskentelytavoista. Viime aikoina olemme jakaneet ajatuksiamme DevOps-johtamisesta, ja joulukuussa 2023 pidämme esityksen ja avoimen keskustelun kokemuksistamme testiautomaation parhaista käytännöistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tiedon jakaminen on tärkeä osa yritystämme. Järjestelmällinen tiedon jakaminen tukee Career Radar -ohjelmaamme, jossa keskitytään jokaisen etlialaisen yksilölliseen urakehitykseen.

Lue lisää Career Radar -ohjelmasta.

Näin hyödynnämme urakeskusteluja Etliassa

Oletko kyllästynyt perinteisiin kehityskeskusteluihin? Meillä on parempi ratkaisu: urakeskustelumme voimaannuttavat etlialaisia matkalla menestykseen.

Me tunnistamme Etliassa sekä teknologiasertifikaattien että pehmeiden taitojen osaamisen merkityksen yksilöllisten urapolkujen muokkaamisessa. Tässä blogikirjoituksessa syvennymme siihen, miten urakeskusteluissamme keskitytään jokaisen etlialaisen menestymiseen. Tämä on tärkeää yksilöllisen urakehityksen, tiimihenkemme sekä asiakasprojekteissa onnistumisen kannalta.

Yksilöllisten urapolkujen määrittely

Jokaisella etlialaisella on dokumentoitu ”Etlia Career Radar” -urapolku. Urapolkuvalmennus ja -ohjaus on 100-prosenttisen luottamuksellista: se, mitä päätät jakaa ulkopuolisen valmennuksen aikana, jää sinun ja valmentajan väliseksi – ja sinä päätät myös, mitä jaat Etlian tiimin kanssa. Ohjauksen jälkeen sinulla on urapolku, joka on määritelty kahdella tasolla: lähitulevaisuuden tavoitteet vuoden sisällä sekä tavoitteet 5–10 vuoden aikajänteellä.

Toisiaan täydentävät taidot

Teknologian ja tekoälyratkaisujen kehittyessä yhä monipuolisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi pehmeiden taitojen merkitys verrattuna kovaan osaamiseen kasvaa. Meille pehmeät taidot ovat uusia kovia taitoja! Olemme sopineet, että teknisten sertifikaattien suorittaminen ja pehmeiden taitojen opiskelu suunnitellaan toimimaan yhdessä. Pehmeät taidot, kuten asiakassuhteiden hallinta, ketterä projektinhallinta, viestintätaidot ja henkilöstötaidot, ovat keskeisessä asemassa jokaisen etlialaisen työssä.

Olemme ihmisiin keskittyvä yritys. Näin varmistamme, että meillä on kokonaisuutena sekä toisiaan täydentäviä että yhdenmukaisia taitoja, jotta voimme vastata kulloinkin käsillä olevien asiakasprojektien vaatimuksiin.

Strategisten teknisten sertifikaattien valinta

Nykyaikaisen tietovarastoinnin ratkaisuihin liittyy monia kilpailevia teknologioita ja toimittajia. Olemme yhdessä valinneet ne teknologiat, joihin kiinnitämme eniten huomiota ja joihin kohdistamme koulutuspanoksemme. Emme lukkiudu tiettyyn toimittajaan, mutta pidämme silti valikoimamme rajallisena.

Teemme vuosittaisen suunnitelman tarvittavista sertifioinneista, seuraamme edistymistä ja hienosäädämme teknisten sertifiointien tarvetta tarpeen mukaan. Tätä prosessia kutsumme nimellä ”Etlia Team Radar”. Ensimmäinen Team Radar -suunnitelma luotiin yhdessä Barcelonan-matkallamme lokakuussa 2023.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Etliassa emme laske vain sertifikaattien määrää, vaan otamme laajemman näkökulman jokaisen ammatilliseen uraan ja uralla etenemisen mahdollisuuksiin.

Lue miten Career Radar -valmennusohjelma auttaa kirkastamaan urasuunnitelmat!

Seuraavassa blogissa kerromme käytännöistämme tiedon jakamisessa, pysy kuulolla!

Back to work – Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2023

Etlian tuoreessa blogissa toimitusjohtajamme Juuso Maijala kuvaa tunnelmia alkusyksyn osalta ja kertoo, miltä 10 vuotta täyttävän Etlian suunnitelmat näyttävät tulevaisuudessa. Lisäksi Maijala avaa näkemyksiään IT-alan tilanteesta ja kertoo Etliasta työyhteisönä datan, analytiikan ja AI:n ammattilaisille.

Alkuvuoden onnistumisista kohti tulevia tavoitteita

Kesälomien jälkeen arki on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin Etlialla. Toimitusjohtaja Juuso Maijalan mukaan tästä on kiittäminen erinomaista projektitilannetta, joka kantaa alkavasta syksystä loppuvuoteen asti. Maijalan mukaan asiakastyötä on mieluisaa jatkaa, etenkin kun palaute asiakkaiden suunnalta on ollut erittäin myönteistä:

”Saamme todella paljon positiivista palautetta asiakkailtamme, mikä toki näkyy myös siinä, että asiakkaat haluavat jatkaa sopimuksia kanssamme. Tämä on meille erittäin tärkeä asia”, Maijala kertoo.

Tavoitteiden osalta Etlia on tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. Niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta alkuvuonna asetetut tavoitteet on saavutettu ja yritys on tavoitellussa yli 40 prosentin kasvunvauhdissa. Maijala nostaa esiin myös alkuvuoden aikana toteutuneet rekrytoinnit, jotka tukevat Etlian tavoittelemaa kasvua tulevien vuosien aikana.

Tiivis työyhteisö on Etlian sydän

Etlia täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi koko Etlian porukka on lähdössä yhteiselle matkalle Barcelonaan. Maijalan mielestä tämä on hyvä esimerkki Etlian yhteisöllisestä työkulttuurista, missä ihmiset viihtyvät yhdessä myös työarjen ulkopuolella.

”Meillä on hyvä yhteishenki ja on hienoa päästä juhlistamaan yhteistä matkaamme.”

Vuonna 2023 kaikista etlialaisista tuli myös Etlian omistajia ja lisäksi vuoden aikana käynnistettiin partnerimalli, jossa on mahdollista saada suurempi omistusosuus yrityksestä. Partneriohjelma on osa Etlian kasvustrategiaa.

Toiminnan kehittäminen valmistaa kasvuun

Loppuvuoden tavoitteina Maijala nostaa strategiatyön ja yrityksen toimintamallien kehittämisen, mikä valmistaa yritystä tulevaan kasvuun. Toimintamallien kehittäminen on jatkuva prosessi ja luo edellytykset siihen, että Etlia toimii ketterästi ja joustavasti myös toiminnan laajentuessa. Yksi esimerkki toimintamallien kirkastamisesta on henkilöstöön liittyvien käytäntöjen kirjaaminen Etlian henkilöstöpolitiikkaan.

”Rakennamme Etliaa siihen suuntaan, että 4–5 vuoden päästä olemme keskikokoinen ketterä ja moderni yritys”, Maijala sanoo.

Vuonna 2023 Etlia tulee myös lanseeraamaan uuden Data Engineering as a Service -tuotteen, mistä Maijala on innoissaan. Uudesta palvelukokonaisuudesta Etlia tiedottaa tarkemmin tulevaisuudessa.

Datapalveluiden kysyntä lisääntyy jatkossakin

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta Maijala näkee data- ja analytiikka-alan kehityksen positiivisena, sillä suurin osa yrityksistä haluaa panostaa dataan ja analytiikkaan, ja näkevät nämä strategisena painopisteenään. Esimerkiksi generatiivisen AI:n hyödyntäminen on merkittävä trendi ja yritykset haluavat varmistaa, että sen pohjalla toimiva data ja analytiikka ovat laadukkaita. Näin ollen Etlian tarjoama osaaminen on hyvin linjassa sen kanssa, mitä yritykset tällä hetkellä etsivät.

”Meidän ydinosaamistamme on datan hallinta, sen kerääminen ja muuttaminen hyödynnettävään muotoon. Toki autamme asiakkaitamme myös esimerkiksi jalostamaan AI:hin liittyviä ideoita toteuttamiskelpoisiksi.”

Tavoitteena tarjota paras alusta ja yhteisö IT-alan ammattilaisille

Juuso Maijala on ylpeä siitä, että 10 vuotta täyttävä Etlia on ennen kaikkea arvojohtoinen yritys, jonka tarkoitus on tarjota osaajille paras alusta ja yhteisö kasvaa ammatillisesti. Etlialla osaamisen kehittämiseen panostetaan voimakkaasti ja yritys kustantaa erilaiset koulutukset henkilöstölleen sekä panostaa konsulttien väliseen tiedonsiirtoon. Lisäksi sertifikaateista, rekrytoinneista ja myyntiin liittyvistä onnistumista palkitaan. Yritys jatkaa myös Career Radar -valmennusohjelmaa, jonka tarkoitus on korvata perinteiset kehityskeskustelut työntekijän kokonaisvaltaiset tavoitteet ja tarpeet palvelevalla mallilla.

Etlia etsii jatkuvasti uusia jäseniä yhteisöönsä ja rekrytointi onkin yksi yrityksen keskeinen tavoitealue loppuvuotta ajatellen.

”Haemme kaikenlaisia datan ja analytiikan alueen ammattilaisia, kuten datainsinöörejä, projektipäälliköitä, sekä arkkitehtuuri- tai datastrategiaosaajia. Yhteistä on, että toivomme jo useamman vuoden kokemusta alalta”, Maijala summaa.

Dataosaajista käydään kentällä kovaa kilpailua ja siksi on tärkeää, että yritykset pystyvät tarjoamaan työtekijöilleen mieleisen työyhteisön. Etlialla pidetään kiinni yhteisöllisyydestä esimerkiksi yhteisten aamupalojen, after workien ja tapahtumien muodossa ja lisäksi yritys tarjoaa useita etuja, kuten pyöräedun, hybridityömallin ulkomaita myöten, sekä lounas- ja kulttuurisetelit. Etlialla pidetään tärkeänä, että yritys on jatkossakin hyväksyvä työyhteisö kaikille ja yrityksen arvoihin kuuluu, että kaikkia kohdellaan arvostavasti taustaan katsomatta.

Juuso Maijalan kuva

Databricksin Lakehouse tukee edistynyttä analytiikkaa ja tekoälyä

Databricksin Lakehouse-kokonaisuus mahdollistaa organisaatioille monimutkaisten analytiikassa tarvittavien kyselyjen suorittamisen valtavilla datamäärillä. Voimme siis hyödyntää Databricksin analytiikkaa ja tekoälyä laajasti useilla eri toimialoilla ja useissa eri käyttötarkoituksissa.

Continue reading ”Databricksin Lakehouse tukee edistynyttä analytiikkaa ja tekoälyä”

Miten yhdistät onnistuneesti SAP-datan osaksi data-alustaa

Liiketoiminnan ketterä johtaminen vaatii relevanttia ja reaaliaikaista tietoa. SAP on yksi tavallisimmista yritysjärjestelmistä. Yleensä liiketoiminnalle tärkeää dataa kerätään useista muistakin järjestelmistä. Siksi yritysjohtoa palvelevissa data- ja analytiikkahankkeissa on usein keskeistä SAP-datan integrointi muiden sisäisten ja ulkoisten datalähteiden kanssa.

Continue reading ”Miten yhdistät onnistuneesti SAP-datan osaksi data-alustaa”

Etlia Data Engineering on toteuttanut henkilöstöannin yhtiön työntekijöille

Etlia Oy

Lehdistötiedote

28.4.2023 – 09:00

Etlia Data Engineering on tänään saanut päätökseen ensimmäisen henkilöstöantinsa. Koko henkilöstö osallistui osakeantiin täysillä merkintäoikeuksilla ja nyt kaikki Etlia Oy:n työntekijät ovat yhtiön osakkeenomistajia.

”Henkilöstöantimme onnistui täydellisesti! Olen innoissani nähdessäni tällaista sitoutumista ja kiinnostusta yhtiötä ja osakeantiamme kohtaan. Olen ylpeä siitä, että nyt kaikki työntekijämme ovat myös Etlian osakkeenomistajia. Tarkoituksenamme on järjestää henkilöstöanteja myös tulevina vuosina vastikään käynnistämämme partner-ohjelman rinnalla.” sanoo toimitusjohtaja Juuso Maijala.

”On hienoa nähdä Etlialaisten valtava innostus ja sitoutuminen yrityksen kasvutarinaan. TVL66a§ mahdollistama henkilöstöanti tarjoaa erinomaisen keinon saada henkilöstö mukaan  ja voin suositella sitä kaikille yrityksille, jotka haluavat vauhdittaa kasvuaan osakepohjaisen kannustinohjelman avulla.” toteaa hallituksen jäsen Mikko Koljonen.

Lisätiedot:

Juuso Maijala, toimitusjohtaja

juuso.maijala@etlia.fi

+358 50 532 0157

Mikko Koljonen, hallituksen jäsen

mikko.koljonen@etlia.fi

+358 50 36 28 218

Etlia Oy lyhyesti:

Etlia on data-insinööritoimisto. ​

Autamme asiakkaitamme luomaan liiketoiminta-arvoa datasta hyödyntäen merkittävimpiä liiketoiminta-alustoja ja ulkoisia tietolähteitä. ​Tarjoamme huippuosaajille parhaan alustan ja yhteistön ammatilliseen kehittymiseen​. Yhtiömme on perustettu vuonna 2013. Toimistomme on Keilaniemessä Espoossa. ​

Synapse vs Databricks: A Comparison 

Synapse vs Databricks: A Comparison

As a Data Platform Architect/ Engineer working with several clients in Finland, I have extensive experience using Azure Databricks and Azure Data Factory (for notebook orchestration). Recently, however, one of my clients made the decision to switch to Azure Synapse Analytics. In this post, I will share my journey of transitioning from Databricks to Synapse and provide insights that may help you make a more informed decision if you are considering either of these platforms. 

When it comes to choosing between Synapse and Databricks for your data processing needs, there are several factors to consider. Firstly, we will take a closer look at some of the key features of each platform and then finally my opinion on the matter.

Data Storage, Resource Access, and DevOps Integration

When comparing Databricks and Synapse, it is important to consider the availability of certain features. For example, Databricks allows you to use multiple notebooks within the same session – a feature that is not currently available in Synapse. Another key difference between the two platforms is the way they handle data storage. Databricks provides a static mount path for your storage accounts, making it easy to navigate through your data like a traditional filesystem. In contrast, Synapse requires you to provide a ‘job id’ when reading data from a mount – an id that changes every time a new job is run. 

When it comes to accessing resources, Synapse offers linked service access management – a feature that allows for cleaner and more manageable connections between different services via Azure. In contrast, Databricks relies on tokens generated by service principals for resource access. However, Databricks does have an advantage when it comes to bootup time – boasting faster speeds than Synapse. On the other hand, Synapse has better DevOps integration compared to Databricks.

Features, Performance and Use Cases

There are several other key differences between Databricks and Synapse that are worth considering. For example, Databricks currently offers more features and better performance optimizations than Synapse. However, for data platforms that primarily use SQL and have few Spark use cases, Synapse Analytics may be the better choice. Synapse has an open-source version of Spark with built-in support for .NET applications, while Databricks has an optimized version of Spark that offers increased performance. Additionally, Databricks allows users to select GPU-enabled clusters for faster data processing and higher concurrency.

User Experience

In terms of user experience, Synapse has a traditional SQL engine that may feel more familiar to BI developers. It also has a Spark engine for use by data scientists and analysts. In contrast, Databricks is a Spark-based notebook tool with a focus on Spark functionality. Synapse currently only offers hive metadata GUI but with Unity Catalog, Databricks takes it to another level of creating the metadata hierarchy.

Managing Workflows with External Orchestration Tools

One important aspect to understand when using notebooks in Databricks is the lack of an in-built orchestration tool or service. While it is possible to schedule jobs in Databricks, the functionality is quite basic. For this reason, in many projects we used Azure Data Factory to orchestrate Databricks notebooks. In a recent Databricks meetup, one participant mentioned using Apache Airflow for orchestration on AWS – though I am not sure about GCP. This is a crucial point to consider because Synapse bundles everything under one umbrella for seamless integration. Until Databricks produces an alternative solution, you will need to use it alongside ADF (Azure Data Factory) or Synapse for orchestration.  

Feature Databricks Azure Synapse Analytics 
Multiple notebooks within same session Yes No 
Data storage handling Static mount path for storage accounts Requires ‘job id’ when reading data from a mount 
Resource access management Tokens generated by service principals Linked Service access management 
Bootup time Faster speeds than Synapse Slower speeds than Databricks 
DevOps integration Less integration compared to Synapse Better integration compared to Databricks 
Features and performance optimizations More features and better performance optimizations than Synapse Fewer features and less performance optimizations than Databricks 
SQL support Less support for SQL use cases Better support for SQL use cases 
Spark engine Optimized version of Spark that offers increased performance Open-source version of Spark with built-in support for .NET applications 
GPU-enabled clusters Allows users to select GPU-enabled clusters for faster data processing and higher concurrency Not available in Synapse now. 
User experience Spark-based notebook tool with a focus on Spark functionality Traditional SQL engine that may feel more familiar to BI developers. Also has a Spark engine for use by data scientists and analysts.  
Real-time Co-Authoring Databricks Notebooks has as real-time co-authoring (both authors see the changes in real-time) Synapse Notebooks has co-authoring of Notebooks, but one person needs to save the Notebook before another person sees the change 
Orchestration tool or service Lacks an in-built orchestration tool or service. Needs to be used alongside ADF or Synapse for orchestration. Bundles everything under one umbrella for seamless integration. 
Synapse vs Databricks feature comparison summary table.

Choosing Between Databricks and Synapse: Which One Is Right for You?

Ultimately, the choice between these two platforms will depend on your specific needs and priorities. Nah! I will not leave you with a diplomatic answer. In my opinion (could be controversial based on your cloud bias and when are you reading this) if your infra is on AWS/GCP, your priority is data processing efficiency and access to latest spark and delta features go for Databricks. 

On the other hand, if your infrastructure is primarily based on Azure and your use case involves data preparation for a data platform with data modeling on a Datalake (reach out if you are interested to know how), then Azure Synapse may be the better choice. Synapse has more features in development for future releases – something that has not been announced by Databricks yet. Good luck! And stay tuned for upcoming series focusing on ML, streaming, delta and partitioning.

Etlia Career Radarin avulla oma työura haltuun

Heitimme kehityskeskustelut romukoppaan ja kehitimme oman työntekijälähtöisen Etlia Career Radar -konseptin. Ulkoinen valmentajamme Lassi Albin Viljakainen kertoo, että uuden sukupolven uravalmennus on tärkeässä osassa kun kehitämme Etliassa avointa ja kannustavaa työpaikkakulttuuria.

Lassi Albin on yrittäjä ja ICF- ja PCC-sertifioitu ura- ja johdon valmentaja, joka on myös ollut mukana kehittämässä Etlia Career Radar -ohjelmaa. Takanaan Lassilla on huimat 3000 valmennustuntia, sekä kokemusta valmentamisesta ja sparrauksesta eri kokoisista organisaatioista ympäri maailmaa. Hänen vahvuutensa valmentajana on erinomainen ihmistuntemus, joka on myös yksi suurimmista syistä, miksi hän on päätynyt juuri uravalmennuksen pariin. 

Luottamus synnyttää uusia oivalluksia

Tärkeintä on, että valmennettavalle jää valmennuksesta vapautunut, voimaantunut ja hyvä fiilis. Lassi Albin toivoo, että valmennettava kokee saaneensa keskustella avoimen luottamuksellisesti, ja että hän on päässyt reflektoimaan itseään sekä tekemään mahdollisesti uusia oivalluksia. Useat valmennettavat ovat kertoneet, että istunnot avaavat useita mielenkiintoisia näkökulmia ja ideoita, joita on mukavaa jäädä pohtimaan. 

Etlia Career Radar -valmennettavat ovat Lassi Albinin mukaan lähteneet mukaan erittäin avoimin mielin. Hänelle ei kertaakaan ole jäänyt tunnetta, etteikö joku olisi halunnut puhua tai olisi jättänyt tarkoituksella jotakin sanomatta. 

Uravalmennus kuuluu koko henkilöstölle

Lassi Albinin mukaan Etlia Career Radarin tuoma vapaus ja suoraviivaisuus tekee siitä erityisen uravalmennusohjelman. Koska ohjelma on aivan uusi ja Etlialle kehitetty, ei sitä suoraan voi verrata muissa yrityksissä käytettyihin valmennusmetodeihin.

Muissa valmennuksissaan Lassi Albin on nähnyt erinomaisia tuloksia erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa ollaan sekä läpinäkyviä että lähellä työntekijää, jolloin työntekijä tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Eroa muihin Lassi Albinin kohtaamiin metodeihin tuo myös se, että Etlia Career Radar on tarkoitettu kaikille, eikä vain esimerkiksi johtoportaalle. Se että kaikille tarjotaan yhtäläinen mahdollisuus, lisää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta yrityksessä. 

Ammatillinen kasvu lisää motivaatiota

Etlia Career Radarin tuloksena jokaiselle on tehty oma urakehityssuunnitelma. Sitä kalibroidaan säännöllisesti ja toteutetaan yhdessä kollegojen ja yrityksen kanssa.

Tavoittelemme ohjelman avulla yhä avoimempaa, läpinäkyvämpää ja omiin kehitystuloksiin tähtäävää työpaikkakulttuuria, missä aivan jokaisella on lupa tavoitella haluamaansa. Haluamme tarjota työntekijöillemme kaikki tarvittavat työkalut ammatillisen kasvun tueksi, sekä turvallisen ja avoimen työympäristön. Mielestämme jokainen etlialainen ansaitsee saada vapauden kehittyä urallaan yksilöllisesti ja vapaasti haluamaansa suuntaan, saaden sekä yrityksen että yhteisön tuen haluamalleen urapolulle.  

Kiinnostuitko Career Radarista ja Etliasta työpaikkana? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi  

Lue myös aiheesta aiemmin kirjoitetut blogit:

Kehityskeskusteluille kyytiä
Mikä on Etlia Career Radar?

.