Back to work – Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2023

Etlian tuoreessa blogissa toimitusjohtajamme Juuso Maijala kuvaa tunnelmia alkusyksyn osalta ja kertoo, miltä 10 vuotta täyttävän Etlian suunnitelmat näyttävät tulevaisuudessa. Lisäksi Maijala avaa näkemyksiään IT-alan tilanteesta ja kertoo Etliasta työyhteisönä datan, analytiikan ja AI:n ammattilaisille.

Alkuvuoden onnistumisista kohti tulevia tavoitteita

Kesälomien jälkeen arki on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin Etlialla. Toimitusjohtaja Juuso Maijalan mukaan tästä on kiittäminen erinomaista projektitilannetta, joka kantaa alkavasta syksystä loppuvuoteen asti. Maijalan mukaan asiakastyötä on mieluisaa jatkaa, etenkin kun palaute asiakkaiden suunnalta on ollut erittäin myönteistä:

”Saamme todella paljon positiivista palautetta asiakkailtamme, mikä toki näkyy myös siinä, että asiakkaat haluavat jatkaa sopimuksia kanssamme. Tämä on meille erittäin tärkeä asia”, Maijala kertoo.

Tavoitteiden osalta Etlia on tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. Niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta alkuvuonna asetetut tavoitteet on saavutettu ja yritys on tavoitellussa yli 40 prosentin kasvunvauhdissa. Maijala nostaa esiin myös alkuvuoden aikana toteutuneet rekrytoinnit, jotka tukevat Etlian tavoittelemaa kasvua tulevien vuosien aikana.

Tiivis työyhteisö on Etlian sydän

Etlia täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi koko Etlian porukka on lähdössä yhteiselle matkalle Barcelonaan. Maijalan mielestä tämä on hyvä esimerkki Etlian yhteisöllisestä työkulttuurista, missä ihmiset viihtyvät yhdessä myös työarjen ulkopuolella.

”Meillä on hyvä yhteishenki ja on hienoa päästä juhlistamaan yhteistä matkaamme.”

Vuonna 2023 kaikista etlialaisista tuli myös Etlian omistajia ja lisäksi vuoden aikana käynnistettiin partnerimalli, jossa on mahdollista saada suurempi omistusosuus yrityksestä. Partneriohjelma on osa Etlian kasvustrategiaa.

Toiminnan kehittäminen valmistaa kasvuun

Loppuvuoden tavoitteina Maijala nostaa strategiatyön ja yrityksen toimintamallien kehittämisen, mikä valmistaa yritystä tulevaan kasvuun. Toimintamallien kehittäminen on jatkuva prosessi ja luo edellytykset siihen, että Etlia toimii ketterästi ja joustavasti myös toiminnan laajentuessa. Yksi esimerkki toimintamallien kirkastamisesta on henkilöstöön liittyvien käytäntöjen kirjaaminen Etlian henkilöstöpolitiikkaan.

”Rakennamme Etliaa siihen suuntaan, että 4–5 vuoden päästä olemme keskikokoinen ketterä ja moderni yritys”, Maijala sanoo.

Vuonna 2023 Etlia tulee myös lanseeraamaan uuden Data Engineering as a Service -tuotteen, mistä Maijala on innoissaan. Uudesta palvelukokonaisuudesta Etlia tiedottaa tarkemmin tulevaisuudessa.

Datapalveluiden kysyntä lisääntyy jatkossakin

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta Maijala näkee data- ja analytiikka-alan kehityksen positiivisena, sillä suurin osa yrityksistä haluaa panostaa dataan ja analytiikkaan, ja näkevät nämä strategisena painopisteenään. Esimerkiksi generatiivisen AI:n hyödyntäminen on merkittävä trendi ja yritykset haluavat varmistaa, että sen pohjalla toimiva data ja analytiikka ovat laadukkaita. Näin ollen Etlian tarjoama osaaminen on hyvin linjassa sen kanssa, mitä yritykset tällä hetkellä etsivät.

”Meidän ydinosaamistamme on datan hallinta, sen kerääminen ja muuttaminen hyödynnettävään muotoon. Toki autamme asiakkaitamme myös esimerkiksi jalostamaan AI:hin liittyviä ideoita toteuttamiskelpoisiksi.”

Tavoitteena tarjota paras alusta ja yhteisö IT-alan ammattilaisille

Juuso Maijala on ylpeä siitä, että 10 vuotta täyttävä Etlia on ennen kaikkea arvojohtoinen yritys, jonka tarkoitus on tarjota osaajille paras alusta ja yhteisö kasvaa ammatillisesti. Etlialla osaamisen kehittämiseen panostetaan voimakkaasti ja yritys kustantaa erilaiset koulutukset henkilöstölleen sekä panostaa konsulttien väliseen tiedonsiirtoon. Lisäksi sertifikaateista, rekrytoinneista ja myyntiin liittyvistä onnistumista palkitaan. Yritys jatkaa myös Career Radar -valmennusohjelmaa, jonka tarkoitus on korvata perinteiset kehityskeskustelut työntekijän kokonaisvaltaiset tavoitteet ja tarpeet palvelevalla mallilla.

Etlia etsii jatkuvasti uusia jäseniä yhteisöönsä ja rekrytointi onkin yksi yrityksen keskeinen tavoitealue loppuvuotta ajatellen.

”Haemme kaikenlaisia datan ja analytiikan alueen ammattilaisia, kuten datainsinöörejä, projektipäälliköitä, sekä arkkitehtuuri- tai datastrategiaosaajia. Yhteistä on, että toivomme jo useamman vuoden kokemusta alalta”, Maijala summaa.

Dataosaajista käydään kentällä kovaa kilpailua ja siksi on tärkeää, että yritykset pystyvät tarjoamaan työtekijöilleen mieleisen työyhteisön. Etlialla pidetään kiinni yhteisöllisyydestä esimerkiksi yhteisten aamupalojen, after workien ja tapahtumien muodossa ja lisäksi yritys tarjoaa useita etuja, kuten pyöräedun, hybridityömallin ulkomaita myöten, sekä lounas- ja kulttuurisetelit. Etlialla pidetään tärkeänä, että yritys on jatkossakin hyväksyvä työyhteisö kaikille ja yrityksen arvoihin kuuluu, että kaikkia kohdellaan arvostavasti taustaan katsomatta.

Juuso Maijalan kuva

Databricksin Lakehouse tukee edistynyttä analytiikkaa ja tekoälyä

Databricksin Lakehouse-kokonaisuus mahdollistaa organisaatioille monimutkaisten analytiikassa tarvittavien kyselyjen suorittamisen valtavilla datamäärillä. Voimme siis hyödyntää Databricksin analytiikkaa ja tekoälyä laajasti useilla eri toimialoilla ja useissa eri käyttötarkoituksissa.

Continue reading ”Databricksin Lakehouse tukee edistynyttä analytiikkaa ja tekoälyä”

Miten yhdistät onnistuneesti SAP-datan osaksi data-alustaa

Liiketoiminnan ketterä johtaminen vaatii relevanttia ja reaaliaikaista tietoa. SAP on yksi tavallisimmista yritysjärjestelmistä. Yleensä liiketoiminnalle tärkeää dataa kerätään useista muistakin järjestelmistä. Siksi yritysjohtoa palvelevissa data- ja analytiikkahankkeissa on usein keskeistä SAP-datan integrointi muiden sisäisten ja ulkoisten datalähteiden kanssa.

Continue reading ”Miten yhdistät onnistuneesti SAP-datan osaksi data-alustaa”

Etlia Data Engineering on toteuttanut henkilöstöannin yhtiön työntekijöille

Etlia Oy

Lehdistötiedote

28.4.2023 – 09:00

Etlia Data Engineering on tänään saanut päätökseen ensimmäisen henkilöstöantinsa. Koko henkilöstö osallistui osakeantiin täysillä merkintäoikeuksilla ja nyt kaikki Etlia Oy:n työntekijät ovat yhtiön osakkeenomistajia.

”Henkilöstöantimme onnistui täydellisesti! Olen innoissani nähdessäni tällaista sitoutumista ja kiinnostusta yhtiötä ja osakeantiamme kohtaan. Olen ylpeä siitä, että nyt kaikki työntekijämme ovat myös Etlian osakkeenomistajia. Tarkoituksenamme on järjestää henkilöstöanteja myös tulevina vuosina vastikään käynnistämämme partner-ohjelman rinnalla.” sanoo toimitusjohtaja Juuso Maijala.

”On hienoa nähdä Etlialaisten valtava innostus ja sitoutuminen yrityksen kasvutarinaan. TVL66a§ mahdollistama henkilöstöanti tarjoaa erinomaisen keinon saada henkilöstö mukaan  ja voin suositella sitä kaikille yrityksille, jotka haluavat vauhdittaa kasvuaan osakepohjaisen kannustinohjelman avulla.” toteaa hallituksen jäsen Mikko Koljonen.

Lisätiedot:

Juuso Maijala, toimitusjohtaja

juuso.maijala@etlia.fi

+358 50 532 0157

Mikko Koljonen, hallituksen jäsen

mikko.koljonen@etlia.fi

+358 50 36 28 218

Etlia Oy lyhyesti:

Etlia on data-insinööritoimisto. ​

Autamme asiakkaitamme luomaan liiketoiminta-arvoa datasta hyödyntäen merkittävimpiä liiketoiminta-alustoja ja ulkoisia tietolähteitä. ​Tarjoamme huippuosaajille parhaan alustan ja yhteistön ammatilliseen kehittymiseen​. Yhtiömme on perustettu vuonna 2013. Toimistomme on Keilaniemessä Espoossa. ​

Synapse vs Databricks: A Comparison 

Synapse vs Databricks: A Comparison

As a Data Platform Architect/ Engineer working with several clients in Finland, I have extensive experience using Azure Databricks and Azure Data Factory (for notebook orchestration). Recently, however, one of my clients made the decision to switch to Azure Synapse Analytics. In this post, I will share my journey of transitioning from Databricks to Synapse and provide insights that may help you make a more informed decision if you are considering either of these platforms. 

When it comes to choosing between Synapse and Databricks for your data processing needs, there are several factors to consider. Firstly, we will take a closer look at some of the key features of each platform and then finally my opinion on the matter.

Data Storage, Resource Access, and DevOps Integration

When comparing Databricks and Synapse, it is important to consider the availability of certain features. For example, Databricks allows you to use multiple notebooks within the same session – a feature that is not currently available in Synapse. Another key difference between the two platforms is the way they handle data storage. Databricks provides a static mount path for your storage accounts, making it easy to navigate through your data like a traditional filesystem. In contrast, Synapse requires you to provide a ‘job id’ when reading data from a mount – an id that changes every time a new job is run. 

When it comes to accessing resources, Synapse offers linked service access management – a feature that allows for cleaner and more manageable connections between different services via Azure. In contrast, Databricks relies on tokens generated by service principals for resource access. However, Databricks does have an advantage when it comes to bootup time – boasting faster speeds than Synapse. On the other hand, Synapse has better DevOps integration compared to Databricks.

Features, Performance and Use Cases

There are several other key differences between Databricks and Synapse that are worth considering. For example, Databricks currently offers more features and better performance optimizations than Synapse. However, for data platforms that primarily use SQL and have few Spark use cases, Synapse Analytics may be the better choice. Synapse has an open-source version of Spark with built-in support for .NET applications, while Databricks has an optimized version of Spark that offers increased performance. Additionally, Databricks allows users to select GPU-enabled clusters for faster data processing and higher concurrency.

User Experience

In terms of user experience, Synapse has a traditional SQL engine that may feel more familiar to BI developers. It also has a Spark engine for use by data scientists and analysts. In contrast, Databricks is a Spark-based notebook tool with a focus on Spark functionality. Synapse currently only offers hive metadata GUI but with Unity Catalog, Databricks takes it to another level of creating the metadata hierarchy.

Managing Workflows with External Orchestration Tools

One important aspect to understand when using notebooks in Databricks is the lack of an in-built orchestration tool or service. While it is possible to schedule jobs in Databricks, the functionality is quite basic. For this reason, in many projects we used Azure Data Factory to orchestrate Databricks notebooks. In a recent Databricks meetup, one participant mentioned using Apache Airflow for orchestration on AWS – though I am not sure about GCP. This is a crucial point to consider because Synapse bundles everything under one umbrella for seamless integration. Until Databricks produces an alternative solution, you will need to use it alongside ADF (Azure Data Factory) or Synapse for orchestration.  

Feature Databricks Azure Synapse Analytics 
Multiple notebooks within same session Yes No 
Data storage handling Static mount path for storage accounts Requires ‘job id’ when reading data from a mount 
Resource access management Tokens generated by service principals Linked Service access management 
Bootup time Faster speeds than Synapse Slower speeds than Databricks 
DevOps integration Less integration compared to Synapse Better integration compared to Databricks 
Features and performance optimizations More features and better performance optimizations than Synapse Fewer features and less performance optimizations than Databricks 
SQL support Less support for SQL use cases Better support for SQL use cases 
Spark engine Optimized version of Spark that offers increased performance Open-source version of Spark with built-in support for .NET applications 
GPU-enabled clusters Allows users to select GPU-enabled clusters for faster data processing and higher concurrency Not available in Synapse now. 
User experience Spark-based notebook tool with a focus on Spark functionality Traditional SQL engine that may feel more familiar to BI developers. Also has a Spark engine for use by data scientists and analysts.  
Real-time Co-Authoring Databricks Notebooks has as real-time co-authoring (both authors see the changes in real-time) Synapse Notebooks has co-authoring of Notebooks, but one person needs to save the Notebook before another person sees the change 
Orchestration tool or service Lacks an in-built orchestration tool or service. Needs to be used alongside ADF or Synapse for orchestration. Bundles everything under one umbrella for seamless integration. 
Synapse vs Databricks feature comparison summary table.

Choosing Between Databricks and Synapse: Which One Is Right for You?

Ultimately, the choice between these two platforms will depend on your specific needs and priorities. Nah! I will not leave you with a diplomatic answer. In my opinion (could be controversial based on your cloud bias and when are you reading this) if your infra is on AWS/GCP, your priority is data processing efficiency and access to latest spark and delta features go for Databricks. 

On the other hand, if your infrastructure is primarily based on Azure and your use case involves data preparation for a data platform with data modeling on a Datalake (reach out if you are interested to know how), then Azure Synapse may be the better choice. Synapse has more features in development for future releases – something that has not been announced by Databricks yet. Good luck! And stay tuned for upcoming series focusing on ML, streaming, delta and partitioning.

Etlia Career Radarin avulla oma työura haltuun

Heitimme kehityskeskustelut romukoppaan ja kehitimme oman työntekijälähtöisen Etlia Career Radar -konseptin. Ulkoinen valmentajamme Lassi Albin Viljakainen kertoo, että uuden sukupolven uravalmennus on tärkeässä osassa kun kehitämme Etliassa avointa ja kannustavaa työpaikkakulttuuria.

Lassi Albin on yrittäjä ja ICF- ja PCC-sertifioitu ura- ja johdon valmentaja, joka on myös ollut mukana kehittämässä Etlia Career Radar -ohjelmaa. Takanaan Lassilla on huimat 3000 valmennustuntia, sekä kokemusta valmentamisesta ja sparrauksesta eri kokoisista organisaatioista ympäri maailmaa. Hänen vahvuutensa valmentajana on erinomainen ihmistuntemus, joka on myös yksi suurimmista syistä, miksi hän on päätynyt juuri uravalmennuksen pariin. 

Luottamus synnyttää uusia oivalluksia

Tärkeintä on, että valmennettavalle jää valmennuksesta vapautunut, voimaantunut ja hyvä fiilis. Lassi Albin toivoo, että valmennettava kokee saaneensa keskustella avoimen luottamuksellisesti, ja että hän on päässyt reflektoimaan itseään sekä tekemään mahdollisesti uusia oivalluksia. Useat valmennettavat ovat kertoneet, että istunnot avaavat useita mielenkiintoisia näkökulmia ja ideoita, joita on mukavaa jäädä pohtimaan. 

Etlia Career Radar -valmennettavat ovat Lassi Albinin mukaan lähteneet mukaan erittäin avoimin mielin. Hänelle ei kertaakaan ole jäänyt tunnetta, etteikö joku olisi halunnut puhua tai olisi jättänyt tarkoituksella jotakin sanomatta. 

Uravalmennus kuuluu koko henkilöstölle

Lassi Albinin mukaan Etlia Career Radarin tuoma vapaus ja suoraviivaisuus tekee siitä erityisen uravalmennusohjelman. Koska ohjelma on aivan uusi ja Etlialle kehitetty, ei sitä suoraan voi verrata muissa yrityksissä käytettyihin valmennusmetodeihin.

Muissa valmennuksissaan Lassi Albin on nähnyt erinomaisia tuloksia erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa ollaan sekä läpinäkyviä että lähellä työntekijää, jolloin työntekijä tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Eroa muihin Lassi Albinin kohtaamiin metodeihin tuo myös se, että Etlia Career Radar on tarkoitettu kaikille, eikä vain esimerkiksi johtoportaalle. Se että kaikille tarjotaan yhtäläinen mahdollisuus, lisää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta yrityksessä. 

Ammatillinen kasvu lisää motivaatiota

Etlia Career Radarin tuloksena jokaiselle on tehty oma urakehityssuunnitelma. Sitä kalibroidaan säännöllisesti ja toteutetaan yhdessä kollegojen ja yrityksen kanssa.

Tavoittelemme ohjelman avulla yhä avoimempaa, läpinäkyvämpää ja omiin kehitystuloksiin tähtäävää työpaikkakulttuuria, missä aivan jokaisella on lupa tavoitella haluamaansa. Haluamme tarjota työntekijöillemme kaikki tarvittavat työkalut ammatillisen kasvun tueksi, sekä turvallisen ja avoimen työympäristön. Mielestämme jokainen etlialainen ansaitsee saada vapauden kehittyä urallaan yksilöllisesti ja vapaasti haluamaansa suuntaan, saaden sekä yrityksen että yhteisön tuen haluamalleen urapolulle.  

Kiinnostuitko Career Radarista ja Etliasta työpaikkana? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi  

Lue myös aiheesta aiemmin kirjoitetut blogit:

Kehityskeskusteluille kyytiä
Mikä on Etlia Career Radar?

Mikä on Etlia Career Radar?

Etliassa heitettiin kehityskeskustelut romukoppaan ja kehitettiin oma työntekijälähtöinen ulkoisen valmentajan tukema Career Radar konsepti, josta kerroimme jo edellisessä blogikirjoituksessamme. Jos et vielä lukenut edellistä blogikirjoitustamme, niin voit käydä lukemassa sen täältä. 

Nyt kerromme miten prosessimme toimii: 

1. Askel: Tilannekartoitus.

Jotta omia unelmia voi lähteä tavoittelemaan, on ne oltava ensin olemassa. Tilannekartoituksessa tehdään ensin itsereflektointia valmentajalta saadun kyselylomakkeen avulla, jonka avulla selvitetään omia vahvuuksia ja kehityskohtia. Lisäksi kartoitetaan minkälaisia urasuunnitelmia ja tavoitteita valmennettavalla mahdollisesti on.  

2. Askel: Tapaaminen ulkopuolisen uravalmentajan kanssa. 

Toisessa vaiheessa valmennettavan persoonaan ja urasuunnitelmiin syvennytään ulkopuolisen uravalmentajan kanssa luottamuksellisessa ympäristössä. Tässä vaiheessa lähdetään myös rakentamaan suunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan valmennettava kirjaa konkreettisen sillan nykyhetken ja tavoitteen välille. Suunnitelmaan sisältyy valmennettavan itsensä laatima aikataulu sekä konkreettiset toimenpiteet.

3. Askel: Suosittelemme jakamaan suunnitelmasi kollegoiden kanssa. 

Tämä perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja valmennettavalla on vapaus pitää suunnitelmansa myös omana tietonaan. Jakamista ja yhteistä seurantaa suosittelemme siksi, että suunnitelmansa jakamalla valmennettava saa taakseen niin työyhteisön kuin yrityksen tuen. Näin pyrimme myös rakentamaan avointa, läpinäkyvää ja voimaannuttavaa työpaikkakulttuuria, jossa on turvallista puhua avoimesti omista suunnitelmistaan. 

4. Askel: Säännöllinen kalibrointi.

Kalibrointi-istuntojen tarkoitus on palata valmennettavan suunnitelmaan yhdessä tiiminvetäjän kanssa. Tapaamisissa keskustellaan siitä missä kyseisellä hetkellä mennään, ja varmistetaan että valmennettava on saanut kaiken tarvitsemansa tuen. 

5. Askel: Vuosittainen keskustelu ulkopuolisen valmentajan kanssa. 

Suosittelemme päivittämään oman suunnitelman säännöllisesti myös valmentajan kanssa. Normaalisti tämä tehdään kerran vuodessa, mutta tarvittaessa esimerkiksi elämänmuutostilanteissa suosittelemme intensiivisempää valmennusjaksoa, jotta oma suunnitelma saadaan pidettyä ajantasaisena.  

Lisää Career Radar -valmennuksesta seuraavassa blogissamme, pysythän kuulolla! 

Kiinnostuitko Career Radarista? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi  

Kehityskeskusteluille kyytiä

Saat esimieheltäsi kutsun vuotuiseen kehityskeskusteluun. Taas yksi turha juttutuokio. Pakkopullaa molemmille. Käytte väkinäisen dialogin ja täytätte lomakkeelle pakolliset tiedot, joilla ei ole merkitystä sinulle eikä työnantajallesi. Kehityskeskustelun jälkeen lomake unohdetaan odottamaan ensi vuoden kierrosta. Kuulostaako tutulta?

Etlia päätti tehdä asiat toisin ja ottaa fokukseen työntekijän omat toiveet ja suunnitelmat. Syntyi uuden sukupolven uravalmennuskonsepti – Etlia Career Radar.

Etlian arvoihin kuuluvat ihmisten arvostaminen, toisten voimaannuttaminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä luottamus. Perimmäisenä tarkoituksenamme on tarjota huippuasiantuntijoille ympäristö ja yhteisö, jossa on parhaat mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.

Ainutlaatuinen uravalmennuskonsepti

Etlian Career Radar ei todellakaan ole mikään tylsä kehityskeskustelu. Se ei myöskään ole tarkoitettu ainoastaan harvoille ja valituille, vaan aivan jokaiselle etlialaiselle, tietysti vapaaehtoisuuteen perustuen. Se tarjoaa konkreettisen prosessin ja viitekehyksen, jonka avulla valmennettava saa tuen ja työkalut omien urahaaveidensa tavoitteluun, mitä ikinä ne ovatkin.

Halusitpa sitten kivuta urasi huipulle Etlialla tai perustaa muutaman vuoden kuluttua sukellusliikkeen Thaimaahan, Career Radarin tarkoitus on raivata polkua haluamaasi suuntaan sinun ehdoillasi, työyhteisön ja yrityksen tarjoamaa tukea unohtamatta. Me kannustamme kaikkia etlialaisia eteenpäin omilla poluillaan, sillä uskomme että vapaus on paras tapa välittää.

Etlia Career Radar on uravalmennusohjelma, jossa valmennettava pääsee ulkoisen uravalmentajan avulla reflektoimaan itseään, tarkastelemaan arvojaan, taitojaan, heikkouksiaan sekä omia uranäkymiään. Tämän jälkeen valmennettavalle rakennetaan valmentajan tukemana oma urasuunnitelma aikatauluineen.

Kerromme lisää Career Radar -valmennuksesta tulevissa blogeissamme!

Kiinnostuitko Career Radarista? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi

Työskentely Etlialla

Me Etlialla haluamme tarjota työntekijöillemme parhaat puitteet työn tekemiselle ja meille on tärkeää, että työntekijämme kokevat itsensä aina tervetulleeksi työpaikalle. Työviihtyvyyteen panostaminen ei ole vain sananhelinää, vaan teemme konkreettisia asioita sen puolesta, että työskentely Etlialla olisi mielekästä ja työn voi sopeuttaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja olosuhteisiin. Pidämme esimerkiksi huolen siitä, että Etlialla on mahdollista työskennellä joustavasti ja panostamme työhyvinvointiin erilaisin tavoin. Toistemme arvostaminen kuuluu myös olennaisena osana Etlian arvoihin.

Työntekoa joustavasti

Viimeistään Korona-pandemian aikana on tullut selväksi, että erilaiset tavat tehdä töitä aikaan ja paikkaan katsomatta yleistyvät ja yhä useampi haluaa järjestää työpäivänsä joustavasti. Etlialla onkin mahdollista työskennellä niin toimistoltamme Espoon Keilalahdessa kuin kotoa käsin. Tarpeen mukaan työnteko onnistuu myös ulkomailta, sillä työntekijämme tulevat eri maista ympäri maailmaa. Siksi haluamme myös huomioida erilaiset kulttuuriset taustat ja työntekijämme voivat vaihtaa suomalaiset pyhäpäivät oman kulttuurinsa vapaapäiviin.

Shubham Keshri työskentelee Etlialla Principal Data Engineer -roolissa. Hän arvostaa mahdollisuutta tehdä töitä joustavasti Intiasta, missä hänen vanhempansa asuvat. Keshrin mukaan työnantaja on suhtautunut tähän hyvin, eikä lupa ulkomailta työskentelyyn ole vaatinut ylimääräistä vaivaa.

“I have been working in different service-based companies here in Finland. Apart from a few non-Finnish-origin companies, the work culture has been excellent. Still, one thing that has been bothering me most was my parents living back in India. I always wanted my employer to be understanding in this area. More than anything, I just needed that flexibility to be able to work from India whenever I needed it (not the whole year). And without the need to take approval from some “HR” (Even when the end customer is totally fine with me working from India). Unfortunately, most of the companies didn’t give me that freedom because they just wanted to skip the hassle of getting into tax calculation.”

Keshri uskoo, että Etlialla todella välitetään työntekijöiden hyvinvoinnista ja luotetaan heidän kykyynsä järjestää ja tehdä työnsä itsenäisesti.

“I chose to join Etlia because they not only support you in your career development but also your family’s wellbeing. I have been able to work from India without hassle. I didn’t have to sign a clause or take approval from any HR. It is just like working from your summer home (why can’t I have a summer house in India?). There hasn’t been any micromanagement and Etlia has not only been trusting but also been supporting my decisions. I do my work with honesty and that only matters for the company and that’s how we build the culture here.”

Keshrille myös työpaikan asenne ja ilmapiiri ovat merkityksellisiä asioita:

“Simply the approach to any request here is different. We have no bureaucracy in taking any decision whether it is buying your favorite working equipment or if you feel like taking a trip to Spain. Etlia is ready to help you!”

Työssä viihtyminen on tärkeää

Hyvät puitteet työnteolle ovat olennainen osa työpaikalla viihtymistä. Kasvumme myötä pääsimme viime vuonna muuttamaan entistä isompiin, upealla näkymällä varustettuihin tiloihin Espoon Keilalahdessa. Co-working-työtilat mahdollistavat yhteisöllisen ilmapiirin ja vapaan ideoiden- ja ajatustenvaihdon kollegoiden kesken.

Etlialla hyvästä työilmapiiristä pidetään kiinni tapaamalla kollegoita myös muissa, kuin työnteon merkeissä. Tähän kuuluvat niin yhteiset kesäpäivät kuin pikkujoulut. Vasemmanpuoleinen kuva on elokuussa järjestetyiltä tiimipäiviltä vesiurheilukeskus Laguunista. Vauhtia ei ainakaan puuttunut. Oikeanpuoleinen kuva on puolestaan Etlian viimevuotiselta pikkujoulureissulta Turun Kakolanmäeltä. Emme jääneet jumiin funikulaariin.

Työhyvinvointi on tärkeä osa työssä jaksamista. Kannustamme työntekijöitämme aktiivisuuteen niin töissä ja vapaa-ajalla ja tarjoammekin mahdollisuuden työsuhdepyörään, jolla työmatkat sujuvat liikunnan merkeissä.  Joka tiistai meillä tarjotaan myös maistuva aamiainen.

Ihmisten arvostaminen kuuluu arvoihimme

Hyvään työilmapiiriin kuuluu tietenkin se, kuinka kohtelemme toinen toisiamme. Ihmisten arvostaminen on kirjattu Etlian arvoihin, jotka on laadittu yhdessä kaikkien työntekijöidemme kesken. Toistemme arvostaminen tarkoittaa sitä, että meillä sitoudutaan kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti etnisyyteen, sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Pidämme myös kiinni työn ja vapaa-ajan tasapainosta työkulttuurissamme.

Arvot ohjaavat Etlian toimintaa

Etlia on olemassa niin työntekijöitämme kuin asiakkaitamme varten. Tavoitteenamme on tarjota data-alan huippuosaajille paras ympäristö kehittyä ammatillisesti, sekä auttaa asiakkaitamme luomaan arvoa datan avulla. Tälle pohjalle rakennettu kulttuuri ohjaa toimintaamme ja arvomme näkyvät kaikessa siinä, mitä teemme. Etlian arvot on laadittu yhteistyössä kaikkien etlialaisten kanssa, joten niihin on helppo sitoutua päivittäisessä työssä. Arvomme koostuvat neljälle tukipilarille, joita ovat muiden voimaannuttaminen, jatkuva kehitys, luotettavuus, sekä ihmisten arvostaminen.

Voimaannutamme muita

Muiden voimaannuttaminen näkyy siinä, kuinka kohtelemme toisiamme. Olemme iloisia, kun pystymme auttamaan yhteisömme jäseniä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Pyrimme aina toimimaan läpinäkyvästi ja puolueettomasti niin asiakkaiden kuin kollegoidemme kanssa. Toimintamme on ennakoivaa ja käytännönläheistä.

Parannamme toimintaamme jatkuvasti

Jatkuva kehitys on työskentelymme lähtökohta ja haluammekin olla entistä parempia joka päivä. Emme tukeudu vakiintuneisiin toimintatapoihin, kuten tiettyihin teknologioihin, vaan pyrimme aina löytämään sopivimman ratkaisun kuhunkin tarpeeseen. Vaikka pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, emme tee asioita vain siksi, että aikaisemminkin on tehty niin.

Olemme luotettavia

Kykymme tuottaa arvoa perustuu luotettavuuteen. Olemme luotettava kumppani ja sitoudumme rehellisyyteen ja korkeimpiin asiantuntijuuden standardeihin. Luomme arvoa ja ensiluokkaista laatua ammattitaidolla ja sanomme asiat niin kuin ne ovat.

Arvostamme ihmisiä

Loppu viimein ihmiset merkitsevät aina enemmän kuin teknologia. Me Etlialla kohtelemme kaikkia tasapuolisesti etnisyyteen, sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Pidämme yllä tasapainoista työelämäkulttuuria ja toimimme oikeudenmukaisesti.

.