Etlia Career Radarin avulla oma työura haltuun

Heitimme kehityskeskustelut romukoppaan ja kehitimme oman työntekijälähtöisen Etlia Career Radar -konseptin. Ulkoinen valmentajamme Lassi Albin Viljakainen kertoo, että uuden sukupolven uravalmennus on tärkeässä osassa kun kehitämme Etliassa avointa ja kannustavaa työpaikkakulttuuria.

Lassi Albin on yrittäjä ja ICF- ja PCC-sertifioitu ura- ja johdon valmentaja, joka on myös ollut mukana kehittämässä Etlia Career Radar -ohjelmaa. Takanaan Lassilla on huimat 3000 valmennustuntia, sekä kokemusta valmentamisesta ja sparrauksesta eri kokoisista organisaatioista ympäri maailmaa. Hänen vahvuutensa valmentajana on erinomainen ihmistuntemus, joka on myös yksi suurimmista syistä, miksi hän on päätynyt juuri uravalmennuksen pariin. 

Luottamus synnyttää uusia oivalluksia

Tärkeintä on, että valmennettavalle jää valmennuksesta vapautunut, voimaantunut ja hyvä fiilis. Lassi Albin toivoo, että valmennettava kokee saaneensa keskustella avoimen luottamuksellisesti, ja että hän on päässyt reflektoimaan itseään sekä tekemään mahdollisesti uusia oivalluksia. Useat valmennettavat ovat kertoneet, että istunnot avaavat useita mielenkiintoisia näkökulmia ja ideoita, joita on mukavaa jäädä pohtimaan. 

Etlia Career Radar -valmennettavat ovat Lassi Albinin mukaan lähteneet mukaan erittäin avoimin mielin. Hänelle ei kertaakaan ole jäänyt tunnetta, etteikö joku olisi halunnut puhua tai olisi jättänyt tarkoituksella jotakin sanomatta. 

Uravalmennus kuuluu koko henkilöstölle

Lassi Albinin mukaan Etlia Career Radarin tuoma vapaus ja suoraviivaisuus tekee siitä erityisen uravalmennusohjelman. Koska ohjelma on aivan uusi ja Etlialle kehitetty, ei sitä suoraan voi verrata muissa yrityksissä käytettyihin valmennusmetodeihin.

Muissa valmennuksissaan Lassi Albin on nähnyt erinomaisia tuloksia erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa ollaan sekä läpinäkyviä että lähellä työntekijää, jolloin työntekijä tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Eroa muihin Lassi Albinin kohtaamiin metodeihin tuo myös se, että Etlia Career Radar on tarkoitettu kaikille, eikä vain esimerkiksi johtoportaalle. Se että kaikille tarjotaan yhtäläinen mahdollisuus, lisää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta yrityksessä. 

Ammatillinen kasvu lisää motivaatiota

Etlia Career Radarin tuloksena jokaiselle on tehty oma urakehityssuunnitelma. Sitä kalibroidaan säännöllisesti ja toteutetaan yhdessä kollegojen ja yrityksen kanssa.

Tavoittelemme ohjelman avulla yhä avoimempaa, läpinäkyvämpää ja omiin kehitystuloksiin tähtäävää työpaikkakulttuuria, missä aivan jokaisella on lupa tavoitella haluamaansa. Haluamme tarjota työntekijöillemme kaikki tarvittavat työkalut ammatillisen kasvun tueksi, sekä turvallisen ja avoimen työympäristön. Mielestämme jokainen etlialainen ansaitsee saada vapauden kehittyä urallaan yksilöllisesti ja vapaasti haluamaansa suuntaan, saaden sekä yrityksen että yhteisön tuen haluamalleen urapolulle.  

Kiinnostuitko Career Radarista ja Etliasta työpaikkana? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi  

Lue myös aiheesta aiemmin kirjoitetut blogit:

Kehityskeskusteluille kyytiä
Mikä on Etlia Career Radar?

Mikä on Etlia Career Radar?

Etliassa heitettiin kehityskeskustelut romukoppaan ja kehitettiin oma työntekijälähtöinen ulkoisen valmentajan tukema Career Radar konsepti, josta kerroimme jo edellisessä blogikirjoituksessamme. Jos et vielä lukenut edellistä blogikirjoitustamme, niin voit käydä lukemassa sen täältä. 

Nyt kerromme miten prosessimme toimii: 

1. Askel: Tilannekartoitus.

Jotta omia unelmia voi lähteä tavoittelemaan, on ne oltava ensin olemassa. Tilannekartoituksessa tehdään ensin itsereflektointia valmentajalta saadun kyselylomakkeen avulla, jonka avulla selvitetään omia vahvuuksia ja kehityskohtia. Lisäksi kartoitetaan minkälaisia urasuunnitelmia ja tavoitteita valmennettavalla mahdollisesti on.  

2. Askel: Tapaaminen ulkopuolisen uravalmentajan kanssa. 

Toisessa vaiheessa valmennettavan persoonaan ja urasuunnitelmiin syvennytään ulkopuolisen uravalmentajan kanssa luottamuksellisessa ympäristössä. Tässä vaiheessa lähdetään myös rakentamaan suunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan valmennettava kirjaa konkreettisen sillan nykyhetken ja tavoitteen välille. Suunnitelmaan sisältyy valmennettavan itsensä laatima aikataulu sekä konkreettiset toimenpiteet.

3. Askel: Suosittelemme jakamaan suunnitelmasi kollegoiden kanssa. 

Tämä perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja valmennettavalla on vapaus pitää suunnitelmansa myös omana tietonaan. Jakamista ja yhteistä seurantaa suosittelemme siksi, että suunnitelmansa jakamalla valmennettava saa taakseen niin työyhteisön kuin yrityksen tuen. Näin pyrimme myös rakentamaan avointa, läpinäkyvää ja voimaannuttavaa työpaikkakulttuuria, jossa on turvallista puhua avoimesti omista suunnitelmistaan. 

4. Askel: Säännöllinen kalibrointi.

Kalibrointi-istuntojen tarkoitus on palata valmennettavan suunnitelmaan yhdessä tiiminvetäjän kanssa. Tapaamisissa keskustellaan siitä missä kyseisellä hetkellä mennään, ja varmistetaan että valmennettava on saanut kaiken tarvitsemansa tuen. 

5. Askel: Vuosittainen keskustelu ulkopuolisen valmentajan kanssa. 

Suosittelemme päivittämään oman suunnitelman säännöllisesti myös valmentajan kanssa. Normaalisti tämä tehdään kerran vuodessa, mutta tarvittaessa esimerkiksi elämänmuutostilanteissa suosittelemme intensiivisempää valmennusjaksoa, jotta oma suunnitelma saadaan pidettyä ajantasaisena.  

Lisää Career Radar -valmennuksesta seuraavassa blogissamme, pysythän kuulolla! 

Kiinnostuitko Career Radarista? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi  

Kehityskeskusteluille kyytiä

Saat esimieheltäsi kutsun vuotuiseen kehityskeskusteluun. Taas yksi turha juttutuokio. Pakkopullaa molemmille. Käytte väkinäisen dialogin ja täytätte lomakkeelle pakolliset tiedot, joilla ei ole merkitystä sinulle eikä työnantajallesi. Kehityskeskustelun jälkeen lomake unohdetaan odottamaan ensi vuoden kierrosta. Kuulostaako tutulta?

Etlia päätti tehdä asiat toisin ja ottaa fokukseen työntekijän omat toiveet ja suunnitelmat. Syntyi uuden sukupolven uravalmennuskonsepti – Etlia Career Radar.

Etlian arvoihin kuuluvat ihmisten arvostaminen, toisten voimaannuttaminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä luottamus. Perimmäisenä tarkoituksenamme on tarjota huippuasiantuntijoille ympäristö ja yhteisö, jossa on parhaat mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.

Ainutlaatuinen uravalmennuskonsepti

Etlian Career Radar ei todellakaan ole mikään tylsä kehityskeskustelu. Se ei myöskään ole tarkoitettu ainoastaan harvoille ja valituille, vaan aivan jokaiselle etlialaiselle, tietysti vapaaehtoisuuteen perustuen. Se tarjoaa konkreettisen prosessin ja viitekehyksen, jonka avulla valmennettava saa tuen ja työkalut omien urahaaveidensa tavoitteluun, mitä ikinä ne ovatkin.

Halusitpa sitten kivuta urasi huipulle Etlialla tai perustaa muutaman vuoden kuluttua sukellusliikkeen Thaimaahan, Career Radarin tarkoitus on raivata polkua haluamaasi suuntaan sinun ehdoillasi, työyhteisön ja yrityksen tarjoamaa tukea unohtamatta. Me kannustamme kaikkia etlialaisia eteenpäin omilla poluillaan, sillä uskomme että vapaus on paras tapa välittää.

Etlia Career Radar on uravalmennusohjelma, jossa valmennettava pääsee ulkoisen uravalmentajan avulla reflektoimaan itseään, tarkastelemaan arvojaan, taitojaan, heikkouksiaan sekä omia uranäkymiään. Tämän jälkeen valmennettavalle rakennetaan valmentajan tukemana oma urasuunnitelma aikatauluineen.

Kerromme lisää Career Radar -valmennuksesta tulevissa blogeissamme!

Kiinnostuitko Career Radarista? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi

Työskentely Etlialla

Me Etlialla haluamme tarjota työntekijöillemme parhaat puitteet työn tekemiselle ja meille on tärkeää, että työntekijämme kokevat itsensä aina tervetulleeksi työpaikalle. Työviihtyvyyteen panostaminen ei ole vain sananhelinää, vaan teemme konkreettisia asioita sen puolesta, että työskentely Etlialla olisi mielekästä ja työn voi sopeuttaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja olosuhteisiin. Pidämme esimerkiksi huolen siitä, että Etlialla on mahdollista työskennellä joustavasti ja panostamme työhyvinvointiin erilaisin tavoin. Toistemme arvostaminen kuuluu myös olennaisena osana Etlian arvoihin.

Työntekoa joustavasti

Viimeistään Korona-pandemian aikana on tullut selväksi, että erilaiset tavat tehdä töitä aikaan ja paikkaan katsomatta yleistyvät ja yhä useampi haluaa järjestää työpäivänsä joustavasti. Etlialla onkin mahdollista työskennellä niin toimistoltamme Espoon Keilalahdessa kuin kotoa käsin. Tarpeen mukaan työnteko onnistuu myös ulkomailta, sillä työntekijämme tulevat eri maista ympäri maailmaa. Siksi haluamme myös huomioida erilaiset kulttuuriset taustat ja työntekijämme voivat vaihtaa suomalaiset pyhäpäivät oman kulttuurinsa vapaapäiviin.

Shubham Keshri työskentelee Etlialla Principal Data Engineer -roolissa. Hän arvostaa mahdollisuutta tehdä töitä joustavasti Intiasta, missä hänen vanhempansa asuvat. Keshrin mukaan työnantaja on suhtautunut tähän hyvin, eikä lupa ulkomailta työskentelyyn ole vaatinut ylimääräistä vaivaa.

“I have been working in different service-based companies here in Finland. Apart from a few non-Finnish-origin companies, the work culture has been excellent. Still, one thing that has been bothering me most was my parents living back in India. I always wanted my employer to be understanding in this area. More than anything, I just needed that flexibility to be able to work from India whenever I needed it (not the whole year). And without the need to take approval from some “HR” (Even when the end customer is totally fine with me working from India). Unfortunately, most of the companies didn’t give me that freedom because they just wanted to skip the hassle of getting into tax calculation.”

Keshri uskoo, että Etlialla todella välitetään työntekijöiden hyvinvoinnista ja luotetaan heidän kykyynsä järjestää ja tehdä työnsä itsenäisesti.

“I chose to join Etlia because they not only support you in your career development but also your family’s wellbeing. I have been able to work from India without hassle. I didn’t have to sign a clause or take approval from any HR. It is just like working from your summer home (why can’t I have a summer house in India?). There hasn’t been any micromanagement and Etlia has not only been trusting but also been supporting my decisions. I do my work with honesty and that only matters for the company and that’s how we build the culture here.”

Keshrille myös työpaikan asenne ja ilmapiiri ovat merkityksellisiä asioita:

“Simply the approach to any request here is different. We have no bureaucracy in taking any decision whether it is buying your favorite working equipment or if you feel like taking a trip to Spain. Etlia is ready to help you!”

Työssä viihtyminen on tärkeää

Hyvät puitteet työnteolle ovat olennainen osa työpaikalla viihtymistä. Kasvumme myötä pääsimme viime vuonna muuttamaan entistä isompiin, upealla näkymällä varustettuihin tiloihin Espoon Keilalahdessa. Co-working-työtilat mahdollistavat yhteisöllisen ilmapiirin ja vapaan ideoiden- ja ajatustenvaihdon kollegoiden kesken.

Etlialla hyvästä työilmapiiristä pidetään kiinni tapaamalla kollegoita myös muissa, kuin työnteon merkeissä. Tähän kuuluvat niin yhteiset kesäpäivät kuin pikkujoulut. Vasemmanpuoleinen kuva on elokuussa järjestetyiltä tiimipäiviltä vesiurheilukeskus Laguunista. Vauhtia ei ainakaan puuttunut. Oikeanpuoleinen kuva on puolestaan Etlian viimevuotiselta pikkujoulureissulta Turun Kakolanmäeltä. Emme jääneet jumiin funikulaariin.

Työhyvinvointi on tärkeä osa työssä jaksamista. Kannustamme työntekijöitämme aktiivisuuteen niin töissä ja vapaa-ajalla ja tarjoammekin mahdollisuuden työsuhdepyörään, jolla työmatkat sujuvat liikunnan merkeissä.  Joka tiistai meillä tarjotaan myös maistuva aamiainen.

Ihmisten arvostaminen kuuluu arvoihimme

Hyvään työilmapiiriin kuuluu tietenkin se, kuinka kohtelemme toinen toisiamme. Ihmisten arvostaminen on kirjattu Etlian arvoihin, jotka on laadittu yhdessä kaikkien työntekijöidemme kesken. Toistemme arvostaminen tarkoittaa sitä, että meillä sitoudutaan kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti etnisyyteen, sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Pidämme myös kiinni työn ja vapaa-ajan tasapainosta työkulttuurissamme.

Arvot ohjaavat Etlian toimintaa

Etlia on olemassa niin työntekijöitämme kuin asiakkaitamme varten. Tavoitteenamme on tarjota data-alan huippuosaajille paras ympäristö kehittyä ammatillisesti, sekä auttaa asiakkaitamme luomaan arvoa datan avulla. Tälle pohjalle rakennettu kulttuuri ohjaa toimintaamme ja arvomme näkyvät kaikessa siinä, mitä teemme. Etlian arvot on laadittu yhteistyössä kaikkien etlialaisten kanssa, joten niihin on helppo sitoutua päivittäisessä työssä. Arvomme koostuvat neljälle tukipilarille, joita ovat muiden voimaannuttaminen, jatkuva kehitys, luotettavuus, sekä ihmisten arvostaminen.

Voimaannutamme muita

Muiden voimaannuttaminen näkyy siinä, kuinka kohtelemme toisiamme. Olemme iloisia, kun pystymme auttamaan yhteisömme jäseniä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Pyrimme aina toimimaan läpinäkyvästi ja puolueettomasti niin asiakkaiden kuin kollegoidemme kanssa. Toimintamme on ennakoivaa ja käytännönläheistä.

Parannamme toimintaamme jatkuvasti

Jatkuva kehitys on työskentelymme lähtökohta ja haluammekin olla entistä parempia joka päivä. Emme tukeudu vakiintuneisiin toimintatapoihin, kuten tiettyihin teknologioihin, vaan pyrimme aina löytämään sopivimman ratkaisun kuhunkin tarpeeseen. Vaikka pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, emme tee asioita vain siksi, että aikaisemminkin on tehty niin.

Olemme luotettavia

Kykymme tuottaa arvoa perustuu luotettavuuteen. Olemme luotettava kumppani ja sitoudumme rehellisyyteen ja korkeimpiin asiantuntijuuden standardeihin. Luomme arvoa ja ensiluokkaista laatua ammattitaidolla ja sanomme asiat niin kuin ne ovat.

Arvostamme ihmisiä

Loppu viimein ihmiset merkitsevät aina enemmän kuin teknologia. Me Etlialla kohtelemme kaikkia tasapuolisesti etnisyyteen, sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Pidämme yllä tasapainoista työelämäkulttuuria ja toimimme oikeudenmukaisesti.

Mikko Koljonen Etlian hallitukseen

Voimakkaassa kasvussa oleva BI- & analytiikkayhtiö Etlia Oy on kutsunut hallitukseensa KTM, HHJ Mikko Koljosen.

Mikko on Nextmile Oy:n perustajaosakas ja operatiivinen johtaja. Mikko on ollut mukana sadoissa transformaatioprojekteissa ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja muutoksen johtamisesta niin suurista kansainvälisissä organisaatioissa kuin kasvuyrityksissä.

“Olen innoissani päästessäni tukemaan Etlian kasvutarinaa. Viimeisen kolmen vuoden aikana Etlia on jo tehnyt kovan kasvuloikan ja Etlian tiimillä on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet tuleville vuosille. Tämä on todella kiehtova haaste ja koen, että minulla on siihen paljon annettavaa!” sanoo Mikko Koljonen.

“Mikko on työskennellyt pitkään analytiikan parissa sekä asiakas- että toimittajaorganisaatioissa. Hänen laaja toimialaosaamisensa tuo hallitukseemme juuri sitä vahvistusta, jota olemme hakeneet mahdollistaaksemme tavoittelemamme kannattavan ja ripeän kasvun. Toivotamme Mikon lämpimästi tervetulleeksi.” toteaa Juuso Maijala, Toimitusjohtaja ja perustajaosakas.

Lisätiedot:

Juuso Maijala, founder & CEO
juuso.maijala@etlia.fi
+358 50 532 0157

Mikko Koljonen
mikko.koljonen@outlook.com
+358 50 36 28 218

Etlia on suomalainen vuonna 2013 perustettu BI ja analytiikka-alan konsulttitalo. Joukossamme on kohta kymmenen alan huippuosaajaa ja liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin miljoona Euroa. Missiomme on luoda asiakkaillemme liiketoiminta-arvoa datasta. Tarjoamme työntekijöillemme parhaan mahdollisen ympäristön ja yhteisön, jossa kehittää itseään ja osaamistaan.

Onko Data Fabric vain uusi nimi tietovarastolle?

Mikä olisi etevä keino yksinkertaistaa ja integroida valtavia tietomääriä, mitä nykyaikaisilta yrityksiltä vaaditaan laadukkaan datan takaamiseksi? Data Fabric on arkkitehtuuri, jolla hallitaan ja yhdistetään monen eri alustan data, riippumatta tietolähteistä ja valituista teknologioista. Data Fabric on myös suunniteltu tukemaan yhä yleistyviä monipilviympäristöjä. Data Fabric yhdenmukaistaa datan hallinnan käytäntöjä pilvi- ja on premise -ympäristöissä sekä niiden välisissä rajapinnoissa. Data Fabric ajattelussa korostetaan tiedon saatavuutta, kontrollia, tietoturvaa ja ennen kaikkea ratkaisuiden standardointia sekä automaatiota. Data Fabric on relevantti etenkin nyt, kun organisaatiot vievät tietojärjestelmiä yhä enemmän pilvipohjaisiin palveluihin. Se johtaa tiedon hajauttamisen monipilviympäristöihin, kun samalla osa tiedoista on vielä vanhemmissa on-premise ympäristöissä.

Data Fabricin avulla voit hallita tietoja ja jakaa sitä, riippumatta siitä, minne dataa on tallennettu. Se tarjoaa näköalapaikan nykyaikaiseen, yhtenäiseen tietoon, mikä helpottaa organisaation arkea ja takaa saumattoman pääsyn haluamaasi dataan. Data Fabric kuvastaa koko yrityksen tiedonhallintaa ja toimitusta, tähdäten tehokkaaseen toteutukseen automatisointia hyödyntäen. Automatisaatio takaa päällekkäisyyksien poistot ja tarjoaa puhtaat, rikastetut tietolähteet.

Data Fabric elää ja kehittyy jatkuvasti organisaation mukana, näin se voi palvella käyttäjäänsä kiitettävästi, standardoiden tiedonhallinnan käytäntöjä. Se identifioi ja yhdistää tietoja eri funktioista löytääkseen uniikkeja, liiketoimintaan liittyviä suhteita käytettävissä olevista tietoyksiköistä. 

Kun dataa ei tarvitse valmistella ja hallinnoida enää samoissa määrin, säästää organisaatio myös kustannuksissa. Nopea toimitusketju takaa relevantin tiedon asiantuntijalle, taaten tehokasta toimintaa läpi organisaation.  Data Fabricissa korostuu myös turvallisuus, sillä se turvaa tietoja asiaankuuluvasti. Data Fabricin ideana on siis tarjota jokaiselle sidosryhmän jäsenille saumattoman pääsyn dataan, joka on jäsennelty yhtenäiseksi ja johdonmukaiseksi. Se auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman näkemyksen organisaatiosta ja johdattaa siten parempiin liiketoimintapäätöksiin. 

Data fabricissa ei kuitenkaan ole mitään täysin uutta vanhaan tietovarastoinnin käsitteeseen. Data Fabric onkin tietovarastoinnille keksitty uusi termi, joka korostaa yllä kuvattujen tietovarastointiinkin liitettävien asioiden merkitystä. Tietovarastointia ei kehitetty alun perin monipilviympäristöihin, koska pilviratkaisuja ei ollut olemassa tietovarastointia kehitettäessä. Data Fabric on tietovarasto, jossa korostetaan yllä kuvattujen viimeisen vuosikymmenen aikana kehittyneiden teknologioiden ja tietojärjestelmien kehityksen vaikuttaneiden muutosten merkitystä tietovarastoarkkitehtuurissa.

Vaikka Data Fabric ei ole mitään täysin uutta, se korostaa kuitenkin modernin tietovaraston rakentamisen kannalta tärkeitä teemoja. Nämä teemat on nostettava tärkeään asemaan uusia tietovarastoja luotaessa, sekä olemassa olevia tietovarastoratkaisuja kehitettäessä.

Kaipaako teidän datanne uutta ryhtiä? Ota yhteyttä meihin

How to get started with Power BI Project Team & Version Control

By Jaime Mabini, Data Engineer

Think about the story that you want to tell with data and make it happen with the help of Power BI

Would you like to know how to get the best knowledge out of your data? And also make it easily interpreted? With the help of following instructions, you will learn how to improve Power BI and versioning collaborate – without any extra costs. We will teach you step by step with the help of pictures, to how get started. 

Version control allows us to track and apply changes with ease. It presents us the capabilities to roll back with any changes implemented, provisions developers the benefits of having a backup without creating excessive copies of the file. Version control is essential for any developer regardless of level.

Most often, firms’ projects are handled by various specialists who are part of one team. Version control setup enables multiple users to have access to the same file. It applies changes depending on the permission given and provides collaboration work with specialists having to make changes.

If you need any help with Power BI or other data-related matters don’t hesitate to contact us! Our professionals are more than happy to help your company towards success.

PART 1. Let’s get started 

For using Power BI all you need is Office 365Proceed to SharePoint and create a new Team site as shown in picture. 

  1. Give a site name. In this example its named as Etlia’s PBI Projects & Version Control.
  2. Add users to the site. User group can also be added to the site and user changes can be made later if needed. 

Note that this will create a new group in Azure Active Directory and no further action is needed.

Configuring SharePoint site with OneDrive

3. Create a folder inside the new SharePoint site as shown below.
4. Under Documents -> New -> Folder
5. Name the Folder accordingly. In this example I named the folder Etlia’s PBI Projects.

OneDrive Synchronization

6. Next is you need to sync this folder with your OneDrive. Do this by clicking Sync on the top Ribbon as shown in the image below

This will automatically create you a link between your SharePoint file and OneDrive.

7. Open and check File Explorer to see if the sync is successful

7.1 Promptly you can add a File to this OneDrive folder that will automatically sync with the folder you created in the SharePoint site.

SharePoint view
File Explorer / OneDrive view

Now you have tested sync successfully! 

PBI Services: (https://app.powerbi.com/home)

Important: Note that all changes that will be applied to the report should be done in the file located in OneDrive folder and NOT the file located in SharePoint. ALWAYS Open and edit the report from OneDrive.

PART 2. Configuring PBI services 

1. First locate the Workspace that we want to published/link the file. 
1.1 For this example, we will use PBI Version Control Space workspace.

2. Next, we need to link the workspace to the OneDrive version that we created which is link to our SharePoint site.
2.1 Do this by Clicking Workspace -> locate workspace -> ellipses next to the workspace name
  -> Workspace settings

3. In the Workspace Settings click Advanced -> Locate Workspace OneDrive -> Add the OneDrive/SharePointsite that we created -> Click Save

4. After connecting the workspace to our OneDrive, go inside the Workspace, in the Bottom left corner -> click Get Data

5. Inside Get Data page -> Click Files to bring the report that is located in OneDrive.

6. Now you will see that our OneDrive version is available – great! 

7. Choose OneDrive – Etlia’s PBI Projects & Version Control. It will send us to the folders that are created inside the SharePoint site.

8. Access the folder and select the file that you wish to upload. In this case, we currently have one report VersionControl_Test.pbix -> Click Connect

8.1 This will be uploaded to the chosen workspace

Now we have our integration fully set up and functional. We can immediately start testing if the functionality completely and accurately works.

9. We can begin testing by opening the pbix. file from OneDrive. This will open the file on PBI desktop. Apply changes to the report for testing and save the report.
Note that we don’t need to re-publish the report from PBI desktop to PBI services. After saving the new changes applied to the report (in PBI desktop), this will automatically sync and update the current report published in PBI services.

10. After saving the changes, wait for a few minutes while the file is syncing, after the file successfully synced. The changes will now be updated and available in PBI services.

11. We can check the version history of the changes made in SharePoint site:

12. We can use this to roll-back the changes we applied.

Notice: In this example, we made changes to the report 4x. If I Restore this report using the first modification, it will restore the report to the state when it was firstly created and overwrite all changes made. This allows us to track and apply changes with ease. Presents us the capabilities to roll back with any changes implemented, provisions us the benefits of having a backup without creating any excessive copies of the file.

Important notes: 

  • After creating the Folder inside the SharePoint site, synchronize this folder to your OneDrive. 
  • Link the Workspace to the OneDrive file created. 
  • Always open and apply changes on the file located in the OneDrive folder. 
  • No need to re-publish the report after making changes. Save the report, and the changes will sync with report that is published.
    • If the report was accidentally re-published from PBI desktop to PBI services. Don’t worry, this will only create another copy of the report in the services. This can be deleted if needed.

Let us introduce our team

We are a group of experienced data analytics consultants, working towards one goal: helping our clients to fully benefit from data and analytics technologies and digitally transform their businesses. Our team is made of solid expertise, but none of us is as good as all of us together! Get to know our team members one by one.

Raaju – better known as the Master of Automation

Raaju describes himself as a man of few words, and thus, the right fit for the Finnish society. He moved to Finland seven years ago and was joined by his wife two years ago, who was having time of her life in sunny Australia.

Raaju is enthusiastic about non-automated solutions: give him one and he will return it to you automated. Developing smart solutions around Microsoft Azure is one of his specialties. Raaju has over 10 years’ experience in Data Analytics, and he is a certified Data Engineer, Solution Architect, Product Owner and Business Intelligence Architect.

Raaju is a deep thinker and likes to analyze metaphors and draw narratives out of movies, though he agrees that simply watching the movie without further analysis is also all right. He has travelled quite much around Europe, but has then moved to other activities, such as being a full-time chef at home.

Janne is the father of anything non-SAP

Janne is originally from Helsinki and after migrating around the metropolitan area, he has settled in Kirkkonummi with his wife and two sons.

With 15 years of experience in data analytics, Janne helps clients with all kinds of Data Management challenges ranging from hands-on development to architectural planning. Looking for someone with a specific certificate? Janne probably has it. In fact, he has so many certificates IKEA ran out of frames for them.

In his free time, Janne enjoys hiking, paddling, and cycling. Janne handles Finnish, English, Swedish, and also German on a basic level.

Timo is our SAP Business Intelligence wizard 

It has been over 30 years since Timo migrated to Espoo from Savo, but you might still notice his origins in his way of expressing himself: easy-going and humorous, combined with social indirectness. 

Timo is specialized in SAP Business Intelligence and has worked in various Business Intelligence projects during his 16 years of experience in the area. Timo aims to fully understand the client’s business to deliver the best possible solution to fit the client’s needs.

In addition to Finnish, Timo speaks fluent English. Playing ice-hockey, downhill skiing, cycling, and reading are some of his favorite activities off-work. He also enjoys doing snow work, and even though you can never be completely sure of the Finnish summer weather, he does it only in the wintertime.

Juuso is the founder of this Analytics Club

Juuso would probably like to say he is from Helsinki, but we think he is not really from anywhere as he has lived in so many cities in Finland and abroad. We would say Juuso is pretty adventurous – once in his teens he flew to Oregon to live with a family that nobody knew beforehand. Luckily everything went well and there was actually someone to pick him up at the airport. Currently Juuso lives in Kauniainen.

Juuso has over 17 years of experience in SAP Business Intelligence and Analytics. Juuso is fascinated by the better decision making that utilizing analytics enables. He believes that combining the latest analytics technologies with business understanding leads to the best result. 

Playing ice-hockey and floorball, reading, and spending time in nature are some activities Juuso enjoys in his free time. In addition to speaking Finnish, English and Swedish, he also might greet you with a ‘bonjour’.

Adwin has wide-ranging expertise in SAP

Adwin was born in Manila, Philippines, and moved to Finland over 10 years ago. He lives in Helsinki with his wife and daughter and will be welcoming a baby boy to the world this July.

With over 15 years in the industry, Adwin has become a SAP certified expert in Business Intelligence and Data Warehouse. Despite his solid and wide-ranging experience, Adwin still actively seeks to expand his knowledge in data analytics.

Adwin is a gaming geek and enjoys competitive online gaming, but he also lists basketball, guitars, and cars as his interests. A while ago he would also have listed playing golf with Angelos, but Adwin decided to quit it due to him always beating Angelos. Adwin is always smiley and fun to be around, and he really enjoys spending quality time with his co-workers. Likes to sing Despacito in karaoke.

Did you lose our SAP HANA specialist Angelos? Just search where the sun is shining

The prize of the most internationally exposed consultant of Etlia goes to Angelos! He is from Greece, and has lived in Germany, Spain, Malaysia, USA, Switzerland and of course, Finland, where he lives currently with his Japanese wife. When he is not in Finland, or Greece, he is somewhere on Earth, or at least inside the atmosphere. He also owns a car in Spain, a house in Greece and a camper that is probably in Finland at the moment. Can you get more international than that? We are not going to even mention the languages he speaks.

After working for over 20 years in SAP Business Intelligence and earning a PhD in data mining, we can say Angelos is a total expert in the field. His expertise includes especially SAP HANA, but also SAP ABAP, Integrated Planning, BPS and Python.

Angelos enjoys camping, nature, water, and sun. He used to play golf with Adwin, until Angelos decided to quit after beating Adwin time after time. Angelos is devoted to fighting against global warming and is currently taking a blueprint longevity master course to maximize his chances to witness the moment of stopping climate change.