MS Fabricin testaus ¬ Arvostelu ”Luo raportti automaattisesti” -toiminnosta 

Olemme aiemmin tuottaneet yhden asiantuntijamme avulla merkityksellisen raportin Suomen koronatiedoista. Nyt, kun Microsoftin uusi SaaS-tarjoama nimeltä Fabric on julkaistu, testaamme sen raportointiominaisuutta, jonka on tarkoitus helpottaa tietoanalyytikoiden ja BI-kehittäjien työtä. MS Fabricin sisältämän ”Raportin automaattinen luonti” -ominaisuuden avulla voit luoda tietojoukoista oivalluksia vain yhdellä klikkauksella. Seuraavassa tekstissä vertailemme Fabricin luomia raportteja asiantuntijamme luomaan raporttiin ja arvioimme, vastaako automaattisesti luotu raportti asiantuntijan tuottamaa laatua. 

Fabric’s auto-created report of Finland’s Corona data 

Miten se toimii? 

Fabricin käyttöliittymän kautta voi kätevästi käsitellä tietojaan. Fabricissa on mahdollista luoda tietojoukkoja niistä tiedostoista ja taulukoista, jotka on ladannut OneLakeen. OneLake on vasta kehitetty yhdistetty tietolähde, josta keskustelimme aiemmassa MS Fabricia käsitelleessä blogikirjoituksessa. Valitsemalla haluamansa tietojoukon raportin luomiseen, voi päättää, haluaako rakentaa raportin tyhjästä vai haluaako, että Fabric luo raportin automaattisesti. 

Kun päättää luoda raportin automaattisesti, Fabric valitsee taulukoista ne sarakkeet, jotka se katsoo merkityksellisimmiksi ja luo visualisoinnit heijastamaan tietojen oivalluksia. Se luo tiiviin yhteenveto sivun, jossa näytetään tärkeimmät kohokohdat Fabricin näkemyksen mukaisesti. Lisäksi se kirjoittaa lyhyen tekstin tiivistämään visualisointien oivallukset. Esitettäviä tietoja on mahdollista muuttaa itse, jolloin Fabric luo automaattisesti uusia visualisointeja valitusta datasta. 

Vertailu 

Käyttämällä ”Luo raportti automaattisesti” -ominaisuutta voi helposti rakentaa riittävän hyvän raportin, joka tehokkaasti välittää tärkeimmät oivallukset datasta. Todennäköisesti, on kuitenkin tehtävä hieman töitä valitessa oikeita datoja visualisoitaviksi, koska Fabric ei välttämättä heti valitse oikeita sarakkeita. Raportti, jonka se luo, voi olla riittävän hyvä, jos tarvitsee ainoastaan tarkistaa nopeasti datasta, että mitä tapahtuu. Raportti, jonka se luo, ei kuitenkaan ole visuaalisesti yhtä upea tai informatiivinen kuin asiantuntijan luoma. Lisäksi se tarjoaa vain tiiviin yhteenvedon tiedoista, kun taas ihminen voi luoda usean sivun raportin, joka tarjoaa syvällistä ymmärrystä asiasta. Voit myös muuttaa automaattisesti luodun raportin visualisointityyppiä, mutta se on käytännössä yhtä yksinkertaista kuin rakentaa raportti tyhjästä. Jos haluat luoda esitettävän raportin ”Luo raportti automaattisesti” -ominaisuuden avulla, sinun on laitettava yhtä paljon ajatusta ja vaivaa peliin kuin, jos rakentaisit koko raportin tyhjästä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä ominaisuus on mukava lisä Power BI:hin, koska kuka tahansa voi helposti tarkistaa tiedoista saatavat oivallukset ja tehdä päätöksiä näiden tietojen perusteella. Joka tapauksessa, jos haluat luoda raportin, joka tarjoaa tehokasta tukea esityksellesi, sinun on silti käytettävä aikaa raportin rakentamiseen ja tietojen tärkeimpien näkökohtien korostamiseen. 

Tekoäly analytiikan tulevaisuus

Vaikka automaattisesti luodun raportin laatu ei vielä ole yhtä hienostunut kuin asiantuntijan luoma raportti, on silti vaikuttavaa, miten hyvin se pystyy yhdistämään erilaisia tietotyyppejä ja tuottamaan merkityksellisiä visualisointeja itsenäisesti. Tekoäly- ja koneoppimisteknologiat ovat kehittyneet viime vuosina nopeasti ja datan analysoinnissa niille on oiva käyttömahdollisuus. Ne ovat jo erinomaisia havaitsemaan malleja sekä analysoimaan muuttujien välisiä suhteita ja riippuvuuksia. Uskomme, että ”Luo raportti automaattisesti -ominaisuudella on edelleen parantamisen varaa. Tulevaisuudessa se saattaa pystyä tulkitsemaan ja välittämään informaatiota, joka on piilossa datassa, jopa paremmin kuin kirkkain asiantuntija. 

Tällä hetkellä trendinä näyttää olevan se, että pyrimme hyödyntämään tekoälyä käyttämällä generatiivisia tekoäly kieli malleja luotettavina apureina, jotka tekevät käytännön työn puolestamme. Microsoft on kertonut meille copilot-ominaisuudesta, joka sisältyy Fabric tuotteeseen, mutta se ei ole vielä saatavilla julkisessa esikatselussa olevassa versiossa. He ovat kuitenkin näyttäneet meille, miten copilotin kanssa voi keskustella ja kertoa sille, mitä tietoja haluaa tietää datasta. Se pystyy luomaan mittareita ja SQL-näkymiä. Toki se pystyy luomaan myös visualisointeja, mutta se pystyy vastaamaan myös monimutkaisempiin kysymyksiin. Esimerkiksi se voi näyttää visualisointien avulla syitä sille, miksi jotain on tapahtunut, tai antaa chatin välityksellä ehdotuksia siitä, miten voit parantaa tiettyjä arvoja. Copilotin avulla ainoa asia, joka jää ihmisten tehtäväksi, on tietää, mitä kysyä. Usein nämä kysymykset toistuvat, joten ehkä jossain vaiheessa voimme automatisoida myös tuon tehtävän. 

Microsoft Fabric 

Olette saattaneet huomata hälinän Microsoftin äskettäin ilmoitetusta palvelutarjonnasta nimeltään Microsoft Fabric. Niin olemme mekin! Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin tuotteeseen ja keskustelemme siitä, onko se hypensä veroinen. 

Mitä varten? 

Microsoft on käyttänyt kaksi vuotta integroidakseen datanhallinta tuotteensa yhden alustan varaan. He ovat pyrkineet tekemään niistä saumattomasti yhteensopivia keskenään, jotta tiedon käyttö, analysointi ja hallinta olisi mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Microsoft halusi myös yhdistää erilaiset tietolähteet yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta tiedon saavuttaminen olisi helpompaa. Lisäksi Microsoft Fabric pyrkii tarjoamaan tarvittavat työkalut nykypäivän liiketoiminnan ohjaukseen kaikille, jotka tarvitsevat ainoastaan rajallisesti resursseja sekä, joiden tiedontarve kasvaa eksponentiaalisesti. Kaiken kaikkiaan Microsoft Fabricin tarkoituksena on yhdistää kaikki erilaiset työkalut, joita tarvitaan datan hallintaan ja analysointiin, yhdeksi alustaksi, jossa asiakas voi saumattomasti käsitellä dataa. 

All in One

Microsoft Fabric sisältää kaiken tarvittavan liiketoiminnan datan hallintaan ja prosessointiin, samalla huolehtien sen turvallisesta säilytyksestä. Software as a Service (SaaS) -alustana Microsoft Fabric on helppokäyttöinen ja takaa sovellusten integraation laadun. Fabric mahdollistaa datan tallentamisen yhteen datajärveen, jota kutsutaan nimellä OneLake. Koko organisaatio voi tallentaa kaiken analytiikkadatan yhteen yhdistettyyn datajärveen ilman, että sitä kopioidaan useisiin paikkoihin. Fabric Power BI:n avulla OneLaken dataan pääsee käsiksi suoraan järvelle suunnitellun Direct Lake Mode -tilan avulla, joka pyrkii ratkaisemaan aiempiin Import- ja DirectQuery-tiloihin liittyvät viive- ja nopeusongelmat. 

Muut työkalut Microsoft Fabricissa ovat Azure Data Factory datan integrointiin sekä Synapse Data Engineering, Data Warehousing, Data Science ja Real-Time Analytics. Nämä Microsoftin aiemmin olemassa olleet työkalut auttavat yrityksiä pysymään ajan tasalla datan hallinnan saralla. Näiden sovellusten integraatio tarjoaa vielä enemmän mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen. Mukana on myös Power BI liiketoimintatiedon analysointiin. Sen integroiminen muihin Fabricin työkaluihin avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia datan analysointiin. Power BI:n yhdistäminen OneLakeen tekee datan käytöstä ja analysoinnista helppoa ja kätevää. Microsoft on lisännyt jopa copilotin avustamaan datan visualisoinnissa. Fabric tuo tutun BI-työkalun ajan tasalle. 

Kokonaan uutena sovelluksena Microsoft on lisännyt yksinomaan Fabriciin työkalun, joka mahdollistaa yrityksesi asettamaan laukaisimia ja kynnystasoja tiettyjen datan arvojen osalta. Data Activatorilla voit automatisoida toimintoja datan perusteella. Power BI:hin liitetty Data Activator mahdollistaa oivallusten muuttamisen toiminnaksi, sillä toimet voidaan suorittaa automaattisesti, kun jokin datajoukosta saatava arvo ylittää asetetun tason. Microsoft Purview täydentää Microsoft Fabricin auttamalla datan hallinnassa ja suojauksessa. 

Sovellukset työskentelevät yhdessä 

Mutta tuoko olemassa olevien tuotteiden yhdistäminen yhden sateenvarjon alle mitään etuja käyttäjälle? Kyllä, se tekee asioista yksinkertaisempia. Koko tiimi, mukaan lukien Data-insinöörit, Data-tieteilijät ja Data-analyytikot, pystyvät työskentelemään samassa ympäristössä ja voivat keskittyä projektiin eikä eri työkalujen yhteensovittamiseen. Voimme siis päätellä, että nämä Fabriciin integroidut sovellukset ovat arvokkaampia yhdessä, kuin mitä nämä sovellukset olisivat yksinään. 

Fabric käy tällä hetkellä läpi testausvaihetta yksityisessä esikatselussa ja on luonnollista odottaa matkan varrella joitain pieniä haasteita. Kuitenkin, jo tässä varhaisessa vaiheessa palvelun Software-as-a-Service (SaaS) -tarjonta tekee huomattavan vaikutuksen. Katsoen eteenpäin, Fabricin tuleva kehityssuuntaus kätkee sisäänsä suuren potentiaalin. Tämä SaaS-alusta yksinkertaistaisi organisaatioiden datan hallintaa ja säästäisi tilaa ja laskentatehoa. Direct Lake Mode kuulostaa kiinnostavalta, jos lupaus Power BI:n päivitysaikojen pienemisestä voidaan helposti toteuttaa nykyiseen ympäristöön. Suosittelemme pysymään kuulolla, kun pidämme sinut ajan tasalla. 

Miten yhdistät onnistuneesti SAP-datan osaksi data-alustaa

Liiketoiminnan ketterä johtaminen vaatii relevanttia ja reaaliaikaista tietoa. SAP on yksi tavallisimmista yritysjärjestelmistä. Yleensä liiketoiminnalle tärkeää dataa kerätään useista muistakin järjestelmistä. Siksi yritysjohtoa palvelevissa data- ja analytiikkahankkeissa on usein keskeistä SAP-datan integrointi muiden sisäisten ja ulkoisten datalähteiden kanssa.

Continue reading ”Miten yhdistät onnistuneesti SAP-datan osaksi data-alustaa”

Etlia Data Engineering on toteuttanut henkilöstöannin yhtiön työntekijöille

Etlia Oy

Lehdistötiedote

28.4.2023 – 09:00

Etlia Data Engineering on tänään saanut päätökseen ensimmäisen henkilöstöantinsa. Koko henkilöstö osallistui osakeantiin täysillä merkintäoikeuksilla ja nyt kaikki Etlia Oy:n työntekijät ovat yhtiön osakkeenomistajia.

”Henkilöstöantimme onnistui täydellisesti! Olen innoissani nähdessäni tällaista sitoutumista ja kiinnostusta yhtiötä ja osakeantiamme kohtaan. Olen ylpeä siitä, että nyt kaikki työntekijämme ovat myös Etlian osakkeenomistajia. Tarkoituksenamme on järjestää henkilöstöanteja myös tulevina vuosina vastikään käynnistämämme partner-ohjelman rinnalla.” sanoo toimitusjohtaja Juuso Maijala.

”On hienoa nähdä Etlialaisten valtava innostus ja sitoutuminen yrityksen kasvutarinaan. TVL66a§ mahdollistama henkilöstöanti tarjoaa erinomaisen keinon saada henkilöstö mukaan  ja voin suositella sitä kaikille yrityksille, jotka haluavat vauhdittaa kasvuaan osakepohjaisen kannustinohjelman avulla.” toteaa hallituksen jäsen Mikko Koljonen.

Lisätiedot:

Juuso Maijala, toimitusjohtaja

juuso.maijala@etlia.fi

+358 50 532 0157

Mikko Koljonen, hallituksen jäsen

mikko.koljonen@etlia.fi

+358 50 36 28 218

Etlia Oy lyhyesti:

Etlia on data-insinööritoimisto. ​

Autamme asiakkaitamme luomaan liiketoiminta-arvoa datasta hyödyntäen merkittävimpiä liiketoiminta-alustoja ja ulkoisia tietolähteitä. ​Tarjoamme huippuosaajille parhaan alustan ja yhteistön ammatilliseen kehittymiseen​. Yhtiömme on perustettu vuonna 2013. Toimistomme on Keilaniemessä Espoossa. ​

Career Radar -valmennusohjelma auttaa kirkastamaan urasuunnitelmat

Etlia starttasi syksyllä 2022 Career Radar -uravalmennusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota kaikille etlialaisille mahdollisuuden reflektoida omaa tilannetta, vahvuuksia ja kehityskohteita sekä päästä keskustelemaan tulevaisuuden urasuunnitelmista ulkopuolisen valmentajan kanssa. Career Radar -valmennuksessa keskeistä on se, että uraan liittyvät haaveet voivat liittyä käytännössä mihin tahansa, myös yrityksen ulkopuolisiin asioihin, ja valmennettava pääsee jakamaan ajatuksiaan täysin luottamuksellisessa ympäristössä. Tavoitteiden pohjalta luodaan konkreettiset askelmerkit kohti tavoitteiden saavuttamista. Etlian työntekijöiden keskuudessa Career Radar -valmennus on otettu hyvin vastaan.

Valmennus jäsentää omaa ajattelua

Etlian Senior Data Architect & Engineer Asko Ovaska osallistui Career Radar -valmennukseen ja on ollut tyytyväinen valmennuksesta saatuihin oivalluksiin. Ovaska kertoo, että valmennus oli oiva tapa jäsennellä omia ajatuksia ja hahmottaa paremmin sitä, mitä tulevaisuudessa haluaa. Myös sparrailu ulkopuolisen valmentajan kanssa tuntui mielekkäältä.

”Omassa mielessä on ollut yksittäisiä ajatuksia siitä, mitä haluaisi tehdä ja millaisia uraan liittyviä tavoitteita on. Nyt nämä asiat koottiin ensimmäistä kertaa yhteen paikkaan. Valmentajalta tuli myös hyviä näkemyksiä ja vastakysymyksiä. Kun niitä rupesi käymään läpi, tunnisti paremmin mikä on oleellista”, Ovaska kertoo.

Valmentajan kanssa pidetyn session jälkeen Ovaska keskusteli valmennuksessa heränneistä ajatuksista oman esimiehensä kanssa. Hän kokee, että keskusteluun oli helppoa lähteä, kun omia ajatuksia ja uraan liittyviä kysymyksiä oli ensin saanut jäsenneltyä ja kirjoitettua ylös. Seuraava valmennukseen liittyvä steppi on puolen vuoden päästä, kun tavoitteita ja niiden etenemistä tarkastellaan uudestaan valmentajan kanssa. Kokonaisuudessaan Ovaska näkee Career Radarin positiivisena kokemuksena ja kokee sen myös monipuolisempana ja kattavampana perinteiseen HR-keskusteluun verrattuna.

”Valmennuksen isoin anti oli saada omat ajatukset konkreettisesti ylös ja päästä sparrailemaan ulkopuolisen tahon kanssa avoimessa ympäristössä”, Ovaska summaa.

Career Radarista kohti partneriohjelmaa

Myös Etlian Senior Cloud Consultant & Data Engineer Raaju Srinivasa Raghavan osallistui Career Radar -valmennukseen. Raaju kokee, että valmennus auttoi kirkastamaan tulevaa urapolkua. Vaikka Career Radarin tarkoituksena on antaa vapaat kädet kaikenlaisten urahaaveiden toteuttamiseen, Raajun tulevaisuuden suunnitelmat liittyvät vahvasti Etliaan ja valmennuksen myötä selkiytyi ajatus partneriohjelmaan hakeutumisesta.

”I had the session with the Career Radar coach and it was quite an eye-opening experience. I have been working on the technical side, but during the program, I was able to understand that the next steps would be more toward the partner track. It was helpful personally and from the company’s point of view.”

Raaju antaa kiitosta siitä, että valmennuksessa kirkastetut tavoitteet eivät ole jääneet pelkäksi sanahelinäksi, vaan niitä on oikeasti lähdetty viemään eteenpäin. 

”Recently, we have kickstarted the partner track so it is really nice to see that you don’t just speak about these things but they are actually put into action.” 

Career Radar -konsepti on Raajun mielestä hyvin linjassa suhteessa Etlian arvoihin, joista yksi on ihmisten voimauttaminen. Raaju näkee, että Career valmennus sopii yritykseen, jonka ilmapiiri on avoin ja välittävä, ja jossa ollaan myös valmiita ottamaan palautetta vastaan. 

”It is not just about you and the company but more about what the company can do for you. Career Radar is a very nice initiative and possible to execute only in a company like Etlia in which we are a close group of consultants, and we care about each other.”

Toimitusjohtajan katsaus Etlian vuoteen 2023

Vuotta 2023 ollaan edetty jo helmikuun puolelle, ja ajattelimme että nyt on mainio hetki ottaa katsaus Etlian tulevaan vuoteen toimitusjohtajamme Juuso Maijalan johdolla.

Vuonna 2022 saavutettiin Etlian taloudelliset tavoitteet ja toimittiin arvopohjaisesti

Ennen kuin käännämme katseet tulevaan, niin otetaan vielä nopea kurkkaus Etlian viime vuoden kohokohtiin. 

Vuonna 2022 Etlia saavutti monia tärkeitä virstanpylväitä, ja vuoteen mahtui monta ikimuistoisia tapahtumaa. Etlia ylitti ensimmäisen kerran miljoonan euron liikevaihdon, ylittäen vuoden alussa asetetun 1,1 miljoonan euron tavoitteen.

Voimme sanoa toimineemme arvoistamme käsin. Mainittakoon päällimmäisenä etenkin “we appreciate people” -arvomme, joka on kaiken toimintamme perustana. Konkreettisia tekoja, joissa arvomme viime vuonna näkyivät, olivat etenkin uuden työntekijälähtöisen uravalmennusohjelman Career Radarin käynnistäminen, sekä valmistelemamme henkilöstöanti, jonka merkinnät tapahtuvat tänä keväänä.

Teimme vuonna 2022 kannattavaa kasvua, paransimme sisäisiä prosesseja ja teimme uusia onnistuneita rekrytointeja. Onnistuimme lisäksi kasvattamaan tunnettuuttamme, joka näkyy muun muassa Linkedin kanavamme huomattavana kasvuna.

Vuosi 2023 käyntiin uusin tavoittein

Siirrytään tähän vuoteen, jonka ensimmäinen kuukausi on lähtenyt Etlialla käyntiin kiireisesti, mutta hyvillä mielin. Tavoitteet vuodelle 2023 ovat korkeat, ja jo tammikuun aikana on ehditty tehdä paljon niiden saavuttamiseksi.

Tavoitteena on viime vuoden tapaan jatkaa työyhteisömme ja työkulttuurin kehittämistä. Etlia on ja haluaa tulevaisuudessakin olla ihmiskeskeinen, ja se ohjaa tekemistämme ja näkyy kaikessa toiminnassamme. 

 “Haluamme rakentaa hyvin avointa kulttuuria, missä asiat ja päätöksenteon perusteet ovat kaikkien etlialaisten tiedossa”, Juuso Maijala summaa.

Myös Etlian henkilöstön määrää on tarkoitus kasvattaa, mikä näkyy toki myös liiketoiminnallisissa tavoitteissamme. Tulemme lisäksi kirkastamaan brändiämme, jonka voi jo nyt huomata uudistuksina graafisessa ilmeessä ja verkkosivullamme. Uutta on luvassa myös Etlian tarjonnassa, ja tulemme julkaisemaan tänä vuonna uuden palvelun. Tästä kerromme kuitenkin vasta hieman myöhemmin, joten jäädään jännityksellä odottamaan mitä on luvassa! 

Suuressa kuvassa Etlian strategiset tavoitteet ovat muuttumattomat, niihin tehtiin vuoden lopun strategiapäivityksessä vain pieniä muutoksia. Haluamme löytää joukkoomme taitavia data- ja analytiikkaosaajia kasvaa kannattavasti ja rakentaa Etlian tunnettuutta.

Monien alojen liiketoiminta on valitettavasti myös kärsinyt viime vuosien kriisien johdosta, ja ne ovat meillekin tekijöitä, joita ei tule sivuuttaa. Kysyntä datalle ja dataosaamiselle kuitenkin jatkuu ja lisääntyy vuosittain, joten Maijala uskoo alan kasvun jatkuvan myös vuonna 2023. Hän näkee toimialamme kasvun varsin positiivisessa valossa, minkä vuoksi Etlia uskaltaa asettaa korkeat tavoitteet.

2023: Etlian 10 -vuotis juhlavuosi

Yrityksemme täyttää tänä vuonna 10 vuotta, mikä tulee näkymään useina tapahtumina ja ehkäpä myös yllätyksinä tulevan vuoden aikana. Juhlavuoden kunniaksi tulemme järjestämään tapahtumia niin henkilöstölle kuin asiakkaille. Asiaan kuuluvasti tulemme juhlimaan syntymäpäiviämme kunnon synttäribileiden merkeissä.

Take control of your career with Etlia Career Radar 

At Etlia, development discussions were thrown into the trash can and an employee-oriented Career Radar concept supported by an external coach was developed. 

At Etlia, we decided to throw development discussions into the trash can and that’s how Career Radar was developed – an employee-oriented concept supported by an external coach. We already covered the topic in our previous blog posts, so if you haven’t read them yet, you can find them here: https://etlia.fi/home/blog-2/ 

But does our external coach Lassi Albin Viljakainen have to say about our concept? 

Lassi Albin is an entrepreneur and ICF-PCC certified management and career coach, who has also been involved in developing the Etlia Career Radar program. Lassi has impressive 3000 working hours in coaching. He has done coaching and sparring in organizations of different sizes around the world. His strength as a coach is his excellent knowledge of people, which is also one of the biggest reasons he has ended up in career coaching. 

The most important thing for Lassi as a coach is that the person being coached feels liberated, empowered, and good after the coaching session. Lassi Albin hopes that the coachee will think that they have been able to talk openly and confidentially and that they have been able to reflect on themselves and possibly make new insights. Several trainees have said that the sessions open up several interesting perspectives and ideas, which are nice to think about afterward. 

According to Lassi Albin, the Career Radar coachees have come to sessions with very open minds. He never once felt that someone didn’t want to talk or had deliberately left something unsaid. 

According to Lassi Albin, freedom and straightforwardness are definitely what makes Etlia Career Radar so special as a career coaching program. Since the program is completely new and developed exclusively for Etlia, it cannot be directly compared to the training methods used in other companies. However, in his other coachings, Lassi Albin has seen excellent results, especially in companies that are both transparent and close to the employee, so that the employee feels safe and valued. Another difference compared to other methods that Lassi Albini encountered is that Etlia Career Radar is intended for everyone, and not just for, for example, the management ladder. The fact that everyone is offered an equal opportunity increases the spirit of togetherness and the feeling of belonging in the company. 

The result of Etlia Career Radar is that everyone will get their own career development plan, which is regularly calibrated and implemented together with colleagues and the company. With Etlia Career Radar, we aim for an increasingly open and transparent work culture where everyone is allowed to pursue what they want and aim for their development results. We want to offer our employees all the necessary tools to support professional growth, as well as a safe and open work environment. We think that every person from Etlia deserves to have the freedom to develop their career individually and freely in the direction they want, receiving the support of both the company and the community for their desired career path. 

Interested in Career Radar? We will be happy to tell you more! Feel free to contact juuso.maijala@etlia.fi 

Etlian tarina

Etlia Oy perustetaan keväällä 2013. Perustajaosakkaina toimivat hallituksen puheenjohtaja Juuso Maijala sekä toimitusjohtaja Janne Suntinen. Alkuun vaikeinta on löytää yritykselle sopiva nimi. Heti kevään 2013 aikana Etlia kasvaa yhdellä työntekijällä ja samalla pienosakkaalla. Yrityksen toiminta lähtee käyntiin vauhdilla, sillä ensimmäinen projekti saadaan heti Norjasta. SAP-analytiikkaprojekin tarkoituksena on kehittää suuren logistiikkayhtiön kunnossapitoa kokonaisuutena ja tehdä ennakoivaa huoltoa. Yritys saa pian myös muita analytiikkaprojekteja. SAP-analytiikka on Etlian ydinosaamista, johon kaikki yrityksen työntekijät ovat erikoistuneet.

Vuonna 2014 käynnistetään Etlian tuoteliiketoiminta ja toteutetaan mobiililaitteilla ja SaaS-palveluna toimiva matkalaskuohjelmisto Pockett. Yrityksen liikevaihto kasvaa, tuloksen jäädessä kuitenkin edellisvuodesta. Tulosta ja liikevaihtoa heikentävät tuoteliiketoiminnan kustannukset, sekä ajan valuminen konsultoinnista tuoteliiketoimintaan. 2015-vuoden aikana Pockett-ohjelmiston kehitys syö yrityksen resursseja ja heikentää taloudellista tilannetta. Näin olleen tuoteliiketoimintaan panostaminen päätetään lopettaa. Vuoden 2016 alussa Janne Suntinen luopuu omistusosuudestaan ja jää pois Etlian toimitusjohtajan tehtävistä. Juuso Maijala aloittaa Etlian toimitusjohtajana. Vuoden loppupuolella yritys tekee päätöksen myydä Pockett-ohjelmisto. Liiketoimintaa saadaan vakautettua vaikeamman vuoden jälkeen.

Vuonna 2017 Etlia kasvaa kahdella työntekijällä. Uuden osaamisen myötä analytiikkatoiminta laajenee SAP-analytiikasta kattamaan laajan valikoiman erilaisia analytiikan teknologioita. Laajentaminen osoittautuu nopeasti hyväksi ratkaisuksi ja analytiikkaliiketoiminta kasvaa. Vuosi 2017 on kokonaisuudessaan hyvä vuosi taloudellisesti ja Etlia saa enenevissä määrin suoria asiakkuuksia tärkeimmässä kohderyhmässään suurasiakkuuksissa. Menestyksekäs vuosi antaa hyvät lähtökohdat tulevalle kasvulle ja kannattavuudelle.

Vuonna 2018 Etlian kasvu jatkuu ja kannattavuus pysyy hyvällä tasolla. Janne Dalin liittyy Etlian hallitukseen ja johtoryhmään. Vuonna 2019 erityisesti pilviteknologia ja SAP-liiketoiminta kasvavat ja tukevat yrityksen kannattavuutta. Kaksi uutta työntekijää liittyvät Etlian vahvuuteen. Kasvu ja kannattavuus vahvistuvat edelleen tulevina vuosina ja kasvua tapahtuu erityisesti pilviteknologioissa. Vuonna 2021 käynnistetään Etlian strategiatyö ja kasvulle, tunnettuudelle ja toiminnan kehittämiselle esitetään korkeat tavoitteet. Kriittiset kehitysohjelmat ja määrätietoinen seuranta aloitetaan. Keväällä 2022 Mikko Koljonen liittyy Etlian hallitukseen. Etlian tarina jatkuu kohti uusia tavoitteita ja projekteja.

Datan laatu määrää siitä saatavan hyödyn

Datan laadusta on puhuttu siitä lähtien kun IT-järjestelmiä on alettu kehittää ja se on ajankohtainen aihe vielä tänä päivänäkin. Datan noustessa yhä keskeisemmäksi tekijäksi liiketoiminnassa, on aika kääntää katse datan laatuun. Tapa, jolla dataa kerätään, varastoidaan ja kulutetaan liiketoimintaprosesseissa määrää sen, kuinka paljon hyötyä datasta on liiketoiminnalle.

Mitä datan laadulla tarkoitetaan?

Datan laatu on mittari sille, kuinka sopivaa jokin data on tiettyyn tehtävään, kuten päätöksentekoon tai suunnitteluun. Laadukas data ottaa huomioon kaikki tehtävässä tarvittavat muuttujat ja on siten luotettavaa. 

Laadukkaan datan määritelmä vaihtelee liiketoiminnan asettamien vaatimusten mukaan; yhden yrityksen määreiden mukaan korkealaatuinen data ei välttämättä olekaan sitä jollekin toiselle yritykselle. Vaikka tietyn datan käyttötarkoitus olisi sama, voi sen laadusta olla silti eriäviä mielipiteitä. Tällöin apuna käytetään tiedonhallinnan organisoinnin malleja (Data Governance) muodostamaan yleiset laatumääritelmät.

Miksi datan laatuun kannattaa kiinnittää huomiota?

Analysoimalla dataa saadaan tietoa, jota voidaan soveltaa liiketoimintapäätöksiä tehtäessä. Näin ollen data on kaiken perusta ja jos sen laatu on heikkoa, myös siitä saatavan tiedon laatu on heikkoa eikä sitä voida hyödyntää päätöksenteossa. Heikkolaatuista dataa käytettäessä virheen mahdollisuus on suuri ja sen pohjalta tehtävät päätökset voivat viedä liiketoimintaa väärään suuntaan.

Datan laadun merkitys on näin ollen helppo ymmärtää. Sen sijaan suuremmaksi kysymykseksi muodostuu, kuka on vastuussa datan laadusta ja kuinka laatua pitäisi lähteä parantamaan.

Miten datan laatua mitataan?

Datan laadun mittarit vaihtelevat hieman liiketoiminnan tarpeiden mukaan, mutta tärkeimmät käytettävät mittarit ovat:

  • Virheettömyys. Datan täytyy olla tarkkaa ja virheetöntä ollakseen käyttökelpoista.
  • Täydellisyys. Jotta datasta saadaan vastauksia, sen täytyy olla aukotonta.
  • Ajantasaisuus. Vanhentunut data ei hyödytä liiketoimintaa.
  • Saavutettavuus. Dataan täytyy päästä käsiksi, jotta sitä voidaan käyttää.

Miten datan laatua parannetaan?

Tapa, jolla dataa kerätään vaikuttaa hyvin paljon siihen, mitä tietokantaan päätyy ja millaista dataa on lopulta käytettävissä. Huonolaatuisen datan syy onkin usein heti prosessin alussa, ja jos jostakin järjestelmästä saatavan datan laatu on heikkoa, sitä ei voi parantaa jälkikäteen. Siksi prosessin tulee olla kunnossa heti alusta alkaen. 

Kun datan laatua halutaan parantaa, ihmiset, prosessit ja työkalut täytyy tuoda yhteen. Ensin korjataan nykyiset prosessit ja niiden virheet sekä varmistetaan, etteivät samat virheet tule toistumaan tulevaisuudessa. Datan laadun kehittymistä mitataan valituilla mittareilla, joiden tulee vastata yleisesti liiketoiminnan mittaamisessa käytettäviin mittareihin.

Data ja sen laadun kehittäminen ovat ydinosaamistamme. Jos yrityksesi datan laadussa on puutteita etkä tiedä mistä aloittaa, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Tiedolla johtaminen ei ole vain analytiikkaa

Liiketoiminnan menestyksen salaisuus on tietoon perustuva päätöksenteko. Yrityksen dataohjautuvuus ja tiedolla johtamisen kulttuuri ovat vahvasti sidoksissa sen kehitykseen, ja kasvuhakuiset yritykset pyrkivätkin ottamaan tiedolla johtamisen yhä olennaisemmaksi osaksi liiketoimintastrategiaansa

Teen päätöksiä analytiikan pohjalta, johdanko siis tiedolla?

Tiedolla johtamisessa hyödynnetään analytiikkaa, mutta analytiikka yksistään ei ole tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen on enemmänkin johtamisen toimintamalli, jossa päätökset kylläkin perustuvat hyvin pitkälti dataa analysoimalla saatuun tietoon, mutta johon kuuluvat oleellisesti myös alakohtainen tuntemus ja substanssiosaaminen.

Pelkkä data ei siis vielä itsessään tuota suurta lisäarvoa päätöksentekoon, vaan dataa tulee osata analysoida ja tulkita oikein. Tiedolla johtamisen voikin tiivistää monipuolista osaamista vaativaksi johtamistavaksi, jossa analytiikka yhdistyy asiantuntijuuteen.

Mitä hyötyä tiedolla johtamisesta on?

Kun tieto ohjaa toimintaa, tavoitteet on helpompi saavuttaa. Tiedolla johtamisessa päätökset tehdään liiketoimintadatan pohjalta, joten arvailu, mielipiteet ja ”minusta tuntuu” -perusteinen päätöksenteko jäävät pois. Päätöksenteosta tulee tehokkaampaa ja liiketoiminnasta tuloksellisempaa.

Tiedolla johtamista voidaan hyödyntää niin strategisessa, taktisessa kuin operatiivisessakin päätöksenteossa. Historiatiedon pohjalta nähdään, mikä on toiminut aiemmin ja mikä ei. Historiatiedon ja ennakoivan analytiikan avulla voidaan päätellä, mikä tulee suurimmalla todennäköisyydellä toimimaan myös tulevaisuudessa.

Millaista dataa voidaan käyttää?

Data on tiedolla johtamisen perusta. Dataa saadaan laajasti yrityksen sisäisistä ja ulkoisista järjestelmistä, jotka tuottavat dataa liiketoiminnasta. Digitalisaation myötä liiketoiminnan toimintoja ja prosesseja digitalisoidaan ja käytettävien järjestelmien määrä kasvaa, joten myös dataa syntyy enemmän.

Liiketoimintaan vaikuttavat lisäksi monet ulkoiset tekijät, joihin yrityksen johto ei useinkaan pysty vaikuttamaan. Näitä tekijöitä ovat mm. toimialan muutokset, taloustilanne ja sesonkivaihtelut, jotka täytyy ottaa huomioon johdettaessa yritystä tiedolla. Tiedolla johtamisessa hyödynnetään hyvin pitkälti yrityksen omaa liiketoimintadataa, mutta yrityksen sisällä tuotettuun dataan voidaan yhdistää myös ulkopuolista dataa, kuten sosiaalisen median dataa, kumppaneiden dataa, demografiatietoja sekä säätietoja ja sääennusteita. Näin analyysi pohjautuu kattavampaan aineistoon ja on siten parempi ja luotettavampi.

Mistä tiedolla johtaminen koostuu?

Yrityksillä on usein käytössään useita järjestelmiä ja tietovarastoja, joista dataa kootaan yhteen raportointia ja analysointia varten. Edistyneet työkalut ja teknologiat mahdollistavat datan analysoinnin, muokkauksen ja visualisoinnin. Analytiikkaratkaisut ja -työkalut kehittyvät jatkuvasti yhä monipuolisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi.

Tiedolla johtamista tukevia teknologioita ja lyhenteitä on hurja määrä, kuten DW, DV, DI, ETL/ELT, iPaaS, MDM, DQ, EMM. Niiden selkeyttäminen toimivaksi tiedolla johtamisen arkkitehtuuriksi on alue, jossa mielellämme autamme asiakkaitamme.

Data on kaiken lähtökohta, mutta tietoa täytyy tulkita ja soveltaa oikein.  Siksi liiketoiminnan tuntemus sekä kokonaisvaltainen kyky hyödyntää tietoa on tiedolla johtamisessa ensiarvoisen tärkeää.

Haluatko hyödyntää tiedolla johtamista kokonaisvaltaisemmin osana liiketoimintasi päätöksentekoa? Ota meihin yhteyttä! Meillä on vankka kokemus tiedolla johtamisen järjestelmistä sekä tiedolla johtamisesta johtamistapana.

.