Etlia Career Radarin avulla oma työura haltuun

Etlia Career Radarin avulla oma työura haltuun

Heitimme kehityskeskustelut romukoppaan ja kehitimme oman työntekijälähtöisen Etlia Career Radar -konseptin. Ulkoinen valmentajamme Lassi Albin Viljakainen kertoo, että uuden sukupolven uravalmennus on tärkeässä osassa kun kehitämme Etliassa avointa ja kannustavaa työpaikkakulttuuria.

Lassi Albin on yrittäjä ja ICF- ja PCC-sertifioitu ura- ja johdon valmentaja, joka on myös ollut mukana kehittämässä Etlia Career Radar -ohjelmaa. Takanaan Lassilla on huimat 3000 valmennustuntia, sekä kokemusta valmentamisesta ja sparrauksesta eri kokoisista organisaatioista ympäri maailmaa. Hänen vahvuutensa valmentajana on erinomainen ihmistuntemus, joka on myös yksi suurimmista syistä, miksi hän on päätynyt juuri uravalmennuksen pariin. 

Luottamus synnyttää uusia oivalluksia

Tärkeintä on, että valmennettavalle jää valmennuksesta vapautunut, voimaantunut ja hyvä fiilis. Lassi Albin toivoo, että valmennettava kokee saaneensa keskustella avoimen luottamuksellisesti, ja että hän on päässyt reflektoimaan itseään sekä tekemään mahdollisesti uusia oivalluksia. Useat valmennettavat ovat kertoneet, että istunnot avaavat useita mielenkiintoisia näkökulmia ja ideoita, joita on mukavaa jäädä pohtimaan. 

Etlia Career Radar -valmennettavat ovat Lassi Albinin mukaan lähteneet mukaan erittäin avoimin mielin. Hänelle ei kertaakaan ole jäänyt tunnetta, etteikö joku olisi halunnut puhua tai olisi jättänyt tarkoituksella jotakin sanomatta. 

Uravalmennus kuuluu koko henkilöstölle

Lassi Albinin mukaan Etlia Career Radarin tuoma vapaus ja suoraviivaisuus tekee siitä erityisen uravalmennusohjelman. Koska ohjelma on aivan uusi ja Etlialle kehitetty, ei sitä suoraan voi verrata muissa yrityksissä käytettyihin valmennusmetodeihin.

Muissa valmennuksissaan Lassi Albin on nähnyt erinomaisia tuloksia erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa ollaan sekä läpinäkyviä että lähellä työntekijää, jolloin työntekijä tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Eroa muihin Lassi Albinin kohtaamiin metodeihin tuo myös se, että Etlia Career Radar on tarkoitettu kaikille, eikä vain esimerkiksi johtoportaalle. Se että kaikille tarjotaan yhtäläinen mahdollisuus, lisää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta yrityksessä. 

Ammatillinen kasvu lisää motivaatiota

Etlia Career Radarin tuloksena jokaiselle on tehty oma urakehityssuunnitelma. Sitä kalibroidaan säännöllisesti ja toteutetaan yhdessä kollegojen ja yrityksen kanssa.

Tavoittelemme ohjelman avulla yhä avoimempaa, läpinäkyvämpää ja omiin kehitystuloksiin tähtäävää työpaikkakulttuuria, missä aivan jokaisella on lupa tavoitella haluamaansa. Haluamme tarjota työntekijöillemme kaikki tarvittavat työkalut ammatillisen kasvun tueksi, sekä turvallisen ja avoimen työympäristön. Mielestämme jokainen etlialainen ansaitsee saada vapauden kehittyä urallaan yksilöllisesti ja vapaasti haluamaansa suuntaan, saaden sekä yrityksen että yhteisön tuen haluamalleen urapolulle.  

Kiinnostuitko Career Radarista ja Etliasta työpaikkana? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi  

Lue myös aiheesta aiemmin kirjoitetut blogit:

Kehityskeskusteluille kyytiä
Mikä on Etlia Career Radar?

Take control of your career with Etlia Career Radar 

.