Kuinka ottaa kaikki hyöty irti BW:n HANA investoinnista?

Kuinka ottaa kaikki hyöty irti BW:n HANA investoinnista?

Siirsimme Kuntien Tieran BW -järjestelmän HANA -optimoituihin objekteihin ja tietovirtoihin, koska asiakas halusi saada kaiken irti HANA -tietokannasta. Tämänkertaisessa blogissamme konsulttimme Timo Partala avaa kokemuksia projektista.

Kokemuksia BW/4HANA objekteihin siirtymisestä

Teknisen HANA -kantamigraation jälkeen asiakas halusi lähteä toteuttamaan HANA optimointia, jossa luotaisiin vanhojen tietovirtojen pohjalta uudet tietovirrat käyttäen BW/4HANA objekteja (vanhat tietovirrat jätettiin järjestelmään testaamisen helpottamiseksi). Tavoitteena oli suorituskyvyn parantaminen ja järjestelmän modernisointi.

Taustaa

BW/4HANA -järjestelmä on optimoitu toimimaan SAP HANA -kannan päällä ja samalla aikaisemmista BW versioista tuttuja useita eri objektityyppejä on yhdistetty BW:n mallintamisen yksinkertaistamiseksi (eri objektityypeille ei HANA maailmassa ole enää teknistä perustetta). Siten uudessa tietovirrassa vanhan malliset Composite Providerit (tällainen vanha Composite provider objekti on tosiaan olemassa), Multi Providerit ja Info Setit korvattiin uusilla Composite providereilla ja Virtual Providerit Open ODS View:lla. Lisäksi Info Cubet, DSO:t, PSA:t ja Hybrid Providerit korvattiin uusilla aDSO (Advanced DSO) objekteilla (kts. alla oleva kuva). 

Toteutustapa

Toteutustavaksi valittiin tietovirtojen kopiointi ja kopio-tietovirtojen muuntaminen uuteen muotoon HANAn migraatiotyökaluilla mukaan lukien BEx-kyselyt. Tämän jälkeen tiedot ladattiin uuteen tietomalliin ja verrattiin uuden ja vanhan tietovirran päällä olevien kyselyiden tuloksia toisiinsa. Lisäksi verrattiin uusien ja vanhojen infoprovidereiden (aDSO, Composite Provider vs. infokuutio, MultiProvider) sisältöjä.

Valittua toteutustapaa kokeiltiin Sandbox-ympäristössä yhdellä tietovirralla ja kun ratkaisu todettiin toimivaksi, asiakas päätti optimoinnin jatkamisesta kaikkien jäljellä olevien tietovirtojen osalta.

Toteutus

Toteutuksessa lähdettiin liikkeelle raportointikokonaisuus kerrallaan muuntamalla Multiprovider Composite Provideriksi HANAn migraatiotyökaluilla, tässä yhteydessä kopioitiin myös olemassa olevat BEx-kyselyt Composite Providerin alle. 

Sen jälkeen luotiin HANAn mallinnustyökaluilla aDSOt (advanced DSO) käyttäen mallina Multiproviderissa osallisina olevia kuutioita, DSO:a jne. Näillä uusilla aDSO:lla korvattiin sitten migraatiotyökalun jäljiltä Composite Providerissa olleet kuutiot ym.

Seuraavaksi kopioitiin muunnot ja luotiin uudet DTP:t. Tämän jälkeen luotiin uudet prosessiketjut, joissa tehdään lataukset uusiin objekteihin. Uusista prosessiketjuista otettiin myös kopiot tuotantoon siirron jälkeistä rinnakkaisajoa varten – kopioidut prosessiketjut hyödyntävät (varsinkin delta-latausten osalta) olemassa olevan prosessiketjun jo lataamaa aineistoa.

Uusien infoprovidereiden myötä myös käyttöoikeuksiin tuli muutoksia. 

Asiakkaalla on käytössä raporttikohtaisia WWW-mallipohjia, joten niistä otettiin kopiot, joihin muutettiin uudet kyselyt.

Havaintoja matkan varrelta

Työ sujui hyvin ja BW/4HANA:n objektit toimivat odotetusti, ilman suuria haasteita.

Muuntojen rutiineissa olevat luvut DSO:sta aiheuttivat ylimääräistä työtä, koska luonnollisesti luvun kohteena ei ollutkaan enää DSO, vaan aDSO ja nimi oli vaihtunut. Samoin BEx-kyselyissä olevat Infoprovider -valinnat ja suodattimet työllistivät.

Lisäksi tuli taas huomattua, miten tärkeää olisi aina pitää huoli siitä, että kaikki kehitystyö tehdään kehitykseen ja siirretään sieltä muihin ympäristöihin – näin vältytään turhilta sekaannuksilta ja ylimääräisiltä testikierroksilta.

Lopuksi

Projekti vietiin tuotantoon ja uudet raportit uusitulla teknologialla ovat toimineet hyvin. Projektin tavoitteena olleita suorituskyvyn parannuksia saatiin sekä tietojen latausaikoihin että raporttien ajoaikoihin. Järjestelmä on nyt valmis teknistä BW/4HANA versionkorotusta varten, koska kaikki käytettävät objektit ovat sen edellyttämällä tasolla.

”Vaikka muutos on suuri, rakennettaessa kaikki tietovirrat käytännössä uudestaan ja uusilla objekteilla, niin kokemuksemme mukaan muutos on hallittava. Saimme myös yhdessä Etlian kanssa rakennettua vanhaa vastaavat toiminnallisuudet uusiin tietovirtoihin. Samalla saimme yksinkertaistettua tietorakenteita. Voimme rohkaista kaikkia, jotka ovat suunnitelleet vastaavaa muutosta tai versionkorotusta BW/4HANA:an.” sanoo Kuntien Tiera Oy:n tuotantopäällikkö Marko Laitinen.

Mikäli haluat kuulla lisää, voit olla yhteydessä Timo Partalaan tai Juuso Maijalaan. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@etlia.fi

Etlian tiimi vahvistuu

.