Näin hyödynnämme urakeskusteluja Etliassa

Näin hyödynnämme urakeskusteluja Etliassa

Oletko kyllästynyt perinteisiin kehityskeskusteluihin? Meillä on parempi ratkaisu: urakeskustelumme voimaannuttavat etlialaisia matkalla menestykseen.

Me tunnistamme Etliassa sekä teknologiasertifikaattien että pehmeiden taitojen osaamisen merkityksen yksilöllisten urapolkujen muokkaamisessa. Tässä blogikirjoituksessa syvennymme siihen, miten urakeskusteluissamme keskitytään jokaisen etlialaisen menestymiseen. Tämä on tärkeää yksilöllisen urakehityksen, tiimihenkemme sekä asiakasprojekteissa onnistumisen kannalta.

Yksilöllisten urapolkujen määrittely

Jokaisella etlialaisella on dokumentoitu ”Etlia Career Radar” -urapolku. Urapolkuvalmennus ja -ohjaus on 100-prosenttisen luottamuksellista: se, mitä päätät jakaa ulkopuolisen valmennuksen aikana, jää sinun ja valmentajan väliseksi – ja sinä päätät myös, mitä jaat Etlian tiimin kanssa. Ohjauksen jälkeen sinulla on urapolku, joka on määritelty kahdella tasolla: lähitulevaisuuden tavoitteet vuoden sisällä sekä tavoitteet 5–10 vuoden aikajänteellä.

Toisiaan täydentävät taidot

Teknologian ja tekoälyratkaisujen kehittyessä yhä monipuolisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi pehmeiden taitojen merkitys verrattuna kovaan osaamiseen kasvaa. Meille pehmeät taidot ovat uusia kovia taitoja! Olemme sopineet, että teknisten sertifikaattien suorittaminen ja pehmeiden taitojen opiskelu suunnitellaan toimimaan yhdessä. Pehmeät taidot, kuten asiakassuhteiden hallinta, ketterä projektinhallinta, viestintätaidot ja henkilöstötaidot, ovat keskeisessä asemassa jokaisen etlialaisen työssä.

Olemme ihmisiin keskittyvä yritys. Näin varmistamme, että meillä on kokonaisuutena sekä toisiaan täydentäviä että yhdenmukaisia taitoja, jotta voimme vastata kulloinkin käsillä olevien asiakasprojektien vaatimuksiin.

Strategisten teknisten sertifikaattien valinta

Nykyaikaisen tietovarastoinnin ratkaisuihin liittyy monia kilpailevia teknologioita ja toimittajia. Olemme yhdessä valinneet ne teknologiat, joihin kiinnitämme eniten huomiota ja joihin kohdistamme koulutuspanoksemme. Emme lukkiudu tiettyyn toimittajaan, mutta pidämme silti valikoimamme rajallisena.

Teemme vuosittaisen suunnitelman tarvittavista sertifioinneista, seuraamme edistymistä ja hienosäädämme teknisten sertifiointien tarvetta tarpeen mukaan. Tätä prosessia kutsumme nimellä ”Etlia Team Radar”. Ensimmäinen Team Radar -suunnitelma luotiin yhdessä Barcelonan-matkallamme lokakuussa 2023.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Etliassa emme laske vain sertifikaattien määrää, vaan otamme laajemman näkökulman jokaisen ammatilliseen uraan ja uralla etenemisen mahdollisuuksiin.

Lue miten Career Radar -valmennusohjelma auttaa kirkastamaan urasuunnitelmat!

Seuraavassa blogissa kerromme käytännöistämme tiedon jakamisessa, pysy kuulolla!

Jakaminen on välittämistä – ja kumpikin on tärkeää

.