Onko Data Fabric vain uusi nimi tietovarastolle?

Onko Data Fabric vain uusi nimi tietovarastolle?

Mikä olisi etevä keino yksinkertaistaa ja integroida valtavia tietomääriä, mitä nykyaikaisilta yrityksiltä vaaditaan laadukkaan datan takaamiseksi? Data Fabric on arkkitehtuuri, jolla hallitaan ja yhdistetään monen eri alustan data, riippumatta tietolähteistä ja valituista teknologioista. Data Fabric on myös suunniteltu tukemaan yhä yleistyviä monipilviympäristöjä. Data Fabric yhdenmukaistaa datan hallinnan käytäntöjä pilvi- ja on premise -ympäristöissä sekä niiden välisissä rajapinnoissa. Data Fabric ajattelussa korostetaan tiedon saatavuutta, kontrollia, tietoturvaa ja ennen kaikkea ratkaisuiden standardointia sekä automaatiota. Data Fabric on relevantti etenkin nyt, kun organisaatiot vievät tietojärjestelmiä yhä enemmän pilvipohjaisiin palveluihin. Se johtaa tiedon hajauttamisen monipilviympäristöihin, kun samalla osa tiedoista on vielä vanhemmissa on-premise ympäristöissä.

Data Fabricin avulla voit hallita tietoja ja jakaa sitä, riippumatta siitä, minne dataa on tallennettu. Se tarjoaa näköalapaikan nykyaikaiseen, yhtenäiseen tietoon, mikä helpottaa organisaation arkea ja takaa saumattoman pääsyn haluamaasi dataan. Data Fabric kuvastaa koko yrityksen tiedonhallintaa ja toimitusta, tähdäten tehokkaaseen toteutukseen automatisointia hyödyntäen. Automatisaatio takaa päällekkäisyyksien poistot ja tarjoaa puhtaat, rikastetut tietolähteet.

Data Fabric elää ja kehittyy jatkuvasti organisaation mukana, näin se voi palvella käyttäjäänsä kiitettävästi, standardoiden tiedonhallinnan käytäntöjä. Se identifioi ja yhdistää tietoja eri funktioista löytääkseen uniikkeja, liiketoimintaan liittyviä suhteita käytettävissä olevista tietoyksiköistä. 

Kun dataa ei tarvitse valmistella ja hallinnoida enää samoissa määrin, säästää organisaatio myös kustannuksissa. Nopea toimitusketju takaa relevantin tiedon asiantuntijalle, taaten tehokasta toimintaa läpi organisaation.  Data Fabricissa korostuu myös turvallisuus, sillä se turvaa tietoja asiaankuuluvasti. Data Fabricin ideana on siis tarjota jokaiselle sidosryhmän jäsenille saumattoman pääsyn dataan, joka on jäsennelty yhtenäiseksi ja johdonmukaiseksi. Se auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman näkemyksen organisaatiosta ja johdattaa siten parempiin liiketoimintapäätöksiin. 

Data fabricissa ei kuitenkaan ole mitään täysin uutta vanhaan tietovarastoinnin käsitteeseen. Data Fabric onkin tietovarastoinnille keksitty uusi termi, joka korostaa yllä kuvattujen tietovarastointiinkin liitettävien asioiden merkitystä. Tietovarastointia ei kehitetty alun perin monipilviympäristöihin, koska pilviratkaisuja ei ollut olemassa tietovarastointia kehitettäessä. Data Fabric on tietovarasto, jossa korostetaan yllä kuvattujen viimeisen vuosikymmenen aikana kehittyneiden teknologioiden ja tietojärjestelmien kehityksen vaikuttaneiden muutosten merkitystä tietovarastoarkkitehtuurissa.

Vaikka Data Fabric ei ole mitään täysin uutta, se korostaa kuitenkin modernin tietovaraston rakentamisen kannalta tärkeitä teemoja. Nämä teemat on nostettava tärkeään asemaan uusia tietovarastoja luotaessa, sekä olemassa olevia tietovarastoratkaisuja kehitettäessä.

Kaipaako teidän datanne uutta ryhtiä? Ota yhteyttä meihin

Mikko Koljonen Etlian hallitukseen

.