MS Fabricin testaus ¬ Arvostelu ”Luo raportti automaattisesti” -toiminnosta 

Olemme aiemmin tuottaneet yhden asiantuntijamme avulla merkityksellisen raportin Suomen koronatiedoista. Nyt, kun Microsoftin uusi SaaS-tarjoama nimeltä Fabric on julkaistu, testaamme sen raportointiominaisuutta, jonka on tarkoitus helpottaa tietoanalyytikoiden ja BI-kehittäjien työtä. MS Fabricin sisältämän ”Raportin automaattinen luonti” -ominaisuuden avulla voit luoda tietojoukoista oivalluksia vain yhdellä klikkauksella. Seuraavassa tekstissä vertailemme Fabricin luomia raportteja asiantuntijamme luomaan raporttiin ja arvioimme, vastaako automaattisesti luotu raportti asiantuntijan tuottamaa laatua. 

Fabric’s auto-created report of Finland’s Corona data 

Miten se toimii? 

Fabricin käyttöliittymän kautta voi kätevästi käsitellä tietojaan. Fabricissa on mahdollista luoda tietojoukkoja niistä tiedostoista ja taulukoista, jotka on ladannut OneLakeen. OneLake on vasta kehitetty yhdistetty tietolähde, josta keskustelimme aiemmassa MS Fabricia käsitelleessä blogikirjoituksessa. Valitsemalla haluamansa tietojoukon raportin luomiseen, voi päättää, haluaako rakentaa raportin tyhjästä vai haluaako, että Fabric luo raportin automaattisesti. 

Kun päättää luoda raportin automaattisesti, Fabric valitsee taulukoista ne sarakkeet, jotka se katsoo merkityksellisimmiksi ja luo visualisoinnit heijastamaan tietojen oivalluksia. Se luo tiiviin yhteenveto sivun, jossa näytetään tärkeimmät kohokohdat Fabricin näkemyksen mukaisesti. Lisäksi se kirjoittaa lyhyen tekstin tiivistämään visualisointien oivallukset. Esitettäviä tietoja on mahdollista muuttaa itse, jolloin Fabric luo automaattisesti uusia visualisointeja valitusta datasta. 

Vertailu 

Käyttämällä ”Luo raportti automaattisesti” -ominaisuutta voi helposti rakentaa riittävän hyvän raportin, joka tehokkaasti välittää tärkeimmät oivallukset datasta. Todennäköisesti, on kuitenkin tehtävä hieman töitä valitessa oikeita datoja visualisoitaviksi, koska Fabric ei välttämättä heti valitse oikeita sarakkeita. Raportti, jonka se luo, voi olla riittävän hyvä, jos tarvitsee ainoastaan tarkistaa nopeasti datasta, että mitä tapahtuu. Raportti, jonka se luo, ei kuitenkaan ole visuaalisesti yhtä upea tai informatiivinen kuin asiantuntijan luoma. Lisäksi se tarjoaa vain tiiviin yhteenvedon tiedoista, kun taas ihminen voi luoda usean sivun raportin, joka tarjoaa syvällistä ymmärrystä asiasta. Voit myös muuttaa automaattisesti luodun raportin visualisointityyppiä, mutta se on käytännössä yhtä yksinkertaista kuin rakentaa raportti tyhjästä. Jos haluat luoda esitettävän raportin ”Luo raportti automaattisesti” -ominaisuuden avulla, sinun on laitettava yhtä paljon ajatusta ja vaivaa peliin kuin, jos rakentaisit koko raportin tyhjästä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä ominaisuus on mukava lisä Power BI:hin, koska kuka tahansa voi helposti tarkistaa tiedoista saatavat oivallukset ja tehdä päätöksiä näiden tietojen perusteella. Joka tapauksessa, jos haluat luoda raportin, joka tarjoaa tehokasta tukea esityksellesi, sinun on silti käytettävä aikaa raportin rakentamiseen ja tietojen tärkeimpien näkökohtien korostamiseen. 

Tekoäly analytiikan tulevaisuus

Vaikka automaattisesti luodun raportin laatu ei vielä ole yhtä hienostunut kuin asiantuntijan luoma raportti, on silti vaikuttavaa, miten hyvin se pystyy yhdistämään erilaisia tietotyyppejä ja tuottamaan merkityksellisiä visualisointeja itsenäisesti. Tekoäly- ja koneoppimisteknologiat ovat kehittyneet viime vuosina nopeasti ja datan analysoinnissa niille on oiva käyttömahdollisuus. Ne ovat jo erinomaisia havaitsemaan malleja sekä analysoimaan muuttujien välisiä suhteita ja riippuvuuksia. Uskomme, että ”Luo raportti automaattisesti -ominaisuudella on edelleen parantamisen varaa. Tulevaisuudessa se saattaa pystyä tulkitsemaan ja välittämään informaatiota, joka on piilossa datassa, jopa paremmin kuin kirkkain asiantuntija. 

Tällä hetkellä trendinä näyttää olevan se, että pyrimme hyödyntämään tekoälyä käyttämällä generatiivisia tekoäly kieli malleja luotettavina apureina, jotka tekevät käytännön työn puolestamme. Microsoft on kertonut meille copilot-ominaisuudesta, joka sisältyy Fabric tuotteeseen, mutta se ei ole vielä saatavilla julkisessa esikatselussa olevassa versiossa. He ovat kuitenkin näyttäneet meille, miten copilotin kanssa voi keskustella ja kertoa sille, mitä tietoja haluaa tietää datasta. Se pystyy luomaan mittareita ja SQL-näkymiä. Toki se pystyy luomaan myös visualisointeja, mutta se pystyy vastaamaan myös monimutkaisempiin kysymyksiin. Esimerkiksi se voi näyttää visualisointien avulla syitä sille, miksi jotain on tapahtunut, tai antaa chatin välityksellä ehdotuksia siitä, miten voit parantaa tiettyjä arvoja. Copilotin avulla ainoa asia, joka jää ihmisten tehtäväksi, on tietää, mitä kysyä. Usein nämä kysymykset toistuvat, joten ehkä jossain vaiheessa voimme automatisoida myös tuon tehtävän. 

Tiedolla johtaminen ei ole vain analytiikkaa

Liiketoiminnan menestyksen salaisuus on tietoon perustuva päätöksenteko. Yrityksen dataohjautuvuus ja tiedolla johtamisen kulttuuri ovat vahvasti sidoksissa sen kehitykseen, ja kasvuhakuiset yritykset pyrkivätkin ottamaan tiedolla johtamisen yhä olennaisemmaksi osaksi liiketoimintastrategiaansa

Teen päätöksiä analytiikan pohjalta, johdanko siis tiedolla?

Tiedolla johtamisessa hyödynnetään analytiikkaa, mutta analytiikka yksistään ei ole tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen on enemmänkin johtamisen toimintamalli, jossa päätökset kylläkin perustuvat hyvin pitkälti dataa analysoimalla saatuun tietoon, mutta johon kuuluvat oleellisesti myös alakohtainen tuntemus ja substanssiosaaminen.

Pelkkä data ei siis vielä itsessään tuota suurta lisäarvoa päätöksentekoon, vaan dataa tulee osata analysoida ja tulkita oikein. Tiedolla johtamisen voikin tiivistää monipuolista osaamista vaativaksi johtamistavaksi, jossa analytiikka yhdistyy asiantuntijuuteen.

Mitä hyötyä tiedolla johtamisesta on?

Kun tieto ohjaa toimintaa, tavoitteet on helpompi saavuttaa. Tiedolla johtamisessa päätökset tehdään liiketoimintadatan pohjalta, joten arvailu, mielipiteet ja ”minusta tuntuu” -perusteinen päätöksenteko jäävät pois. Päätöksenteosta tulee tehokkaampaa ja liiketoiminnasta tuloksellisempaa.

Tiedolla johtamista voidaan hyödyntää niin strategisessa, taktisessa kuin operatiivisessakin päätöksenteossa. Historiatiedon pohjalta nähdään, mikä on toiminut aiemmin ja mikä ei. Historiatiedon ja ennakoivan analytiikan avulla voidaan päätellä, mikä tulee suurimmalla todennäköisyydellä toimimaan myös tulevaisuudessa.

Millaista dataa voidaan käyttää?

Data on tiedolla johtamisen perusta. Dataa saadaan laajasti yrityksen sisäisistä ja ulkoisista järjestelmistä, jotka tuottavat dataa liiketoiminnasta. Digitalisaation myötä liiketoiminnan toimintoja ja prosesseja digitalisoidaan ja käytettävien järjestelmien määrä kasvaa, joten myös dataa syntyy enemmän.

Liiketoimintaan vaikuttavat lisäksi monet ulkoiset tekijät, joihin yrityksen johto ei useinkaan pysty vaikuttamaan. Näitä tekijöitä ovat mm. toimialan muutokset, taloustilanne ja sesonkivaihtelut, jotka täytyy ottaa huomioon johdettaessa yritystä tiedolla. Tiedolla johtamisessa hyödynnetään hyvin pitkälti yrityksen omaa liiketoimintadataa, mutta yrityksen sisällä tuotettuun dataan voidaan yhdistää myös ulkopuolista dataa, kuten sosiaalisen median dataa, kumppaneiden dataa, demografiatietoja sekä säätietoja ja sääennusteita. Näin analyysi pohjautuu kattavampaan aineistoon ja on siten parempi ja luotettavampi.

Mistä tiedolla johtaminen koostuu?

Yrityksillä on usein käytössään useita järjestelmiä ja tietovarastoja, joista dataa kootaan yhteen raportointia ja analysointia varten. Edistyneet työkalut ja teknologiat mahdollistavat datan analysoinnin, muokkauksen ja visualisoinnin. Analytiikkaratkaisut ja -työkalut kehittyvät jatkuvasti yhä monipuolisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi.

Tiedolla johtamista tukevia teknologioita ja lyhenteitä on hurja määrä, kuten DW, DV, DI, ETL/ELT, iPaaS, MDM, DQ, EMM. Niiden selkeyttäminen toimivaksi tiedolla johtamisen arkkitehtuuriksi on alue, jossa mielellämme autamme asiakkaitamme.

Data on kaiken lähtökohta, mutta tietoa täytyy tulkita ja soveltaa oikein.  Siksi liiketoiminnan tuntemus sekä kokonaisvaltainen kyky hyödyntää tietoa on tiedolla johtamisessa ensiarvoisen tärkeää.

Haluatko hyödyntää tiedolla johtamista kokonaisvaltaisemmin osana liiketoimintasi päätöksentekoa? Ota meihin yhteyttä! Meillä on vankka kokemus tiedolla johtamisen järjestelmistä sekä tiedolla johtamisesta johtamistapana.

.