3 syytä ottaa Fabric käyttöön nyt – Direct Lake, Direct Lake & Direct Lake

Microsoft julkaisi viime vuonna uuden analytiikka- ja data-alustaratkaisunsa nimeltä Microsoft Fabric, joka tehostaa huomattavasti datan käsittelyä perinteisiin menetelmiin verrattuna. Erityisen huomionarvoinen on sen Direct Lake -ominaisuus, joka tarjoaa merkittävää potentiaalia raportoinnin kehittäjille. Mutta mikä tarkalleen ottaen on Direct Lake ja miksi sen hyödyntämiseen tulisi valmistautua nyt?

Pähkinänkuoressa Microsoft Fabric on tuttua Power BI -pakettia laajentava osa, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään dataa entistä paremmin, parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan, tehostamaan toimintaansa sekä tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä. Kun vanhaa kunnon Power BI:tä on totuttu käyttämään vain analytiikan ja raportoinnin toteuttamiseen, uudenkarhea Fabric ulottaa sen ominaisuudet analytiikan ulkopuolelle sisältämään kokonaisvaltaisen data-alustan ja data science ominaisuudet, analytiikan – sekä kaiken tarvittavan tiedon varastointiin ja käsittelyyn.

Datan käytettävyys on kaikkien yritysten asia, ei vain isojen yritysten. Fabric yhdistää useita Microsoftin data- ja analytiikkatyökaluja (Power BI:n, Azure Synapsen ja Azure Data Factoryn uudet ja olemassa olevat komponentit) yhdeksi, saumattomaksi käyttökokemukseksi.

Sen käyttöönotto on helppoa, sillä käyttöliittymä on Power BI:n käyttäjille tuttu ja toimii hyvinkin samantyyppisellä logiikalla. Microsoftin maailmaan tutustunut ottaa ensimmäiset askeleensa Fabricissa sukkelasti, sillä käyttöliittymä on erittäin helppokäyttöinen ja selkeä.

Direct Laken avulla olet aina askeleen edellä

Perinteisiin Power BI -tietomalleihin verrattuna Microsoft Fabricin kruununjalokivi on kuitenkin sen Direct Lake -ominaisuus, joka tuo kokonaan uuden ulottuvuuden tiedonhallintaan. Esimerkkejä Direct Laken parhaista ominaisuuksista ovat:

1. Hienojakoinen datan päivitys – supertehokasta tiedonhallintaa

Perinteiset Power BI -tietomallit vaativat usein koko tietomallin datan uudelleenlataamisen datan päivittämiseksi. Tämä on sekä aikaa että resursseja kuluttavaa. Direct Lake mullistaa pelin mahdollistamalla yksittäisten rivien päivittämisen ja lisäyksen tietomalliin helposti.

2. Reaaliaikaiset oivallukset ja nopeutunut päätöksenteko

Direct Lake ei pelkästään päivitä dataa nopeammin, vaan se myös mahdollistaa datan saamisen lähes reaaliajassa raporteille. Käytössäsi ovat aina uusimmat tiedot ja pystyt tekemään tietoon perustuvia päätöksiä nopeasti.

3. Kapasiteetin älykkäämpi hyödyntäminen

Direct Lake hyödyntää älykästä muistin hallintaa parantaakseen suorituskykyä ja vähentääkseen kapasiteetin turhaa käyttöä. Se lataa muistiin datasta vain ne sarakkeet, joita tarvitaan käytettyjen raporttien laskentaan, ja jatkokyselyt käyttävät aina näitä valmiiksi muistiin ladattuja tietoja, jotta analyysit ovat nopeampia ja tehokkaampia.

Fabric sopii kaikille yrityksille, jotka haluavat hyödyntää dataa paremmin ja menestyä. Se on helppokäyttöinen ja skaalautuva, joten kaikki voivat hyödyntää sen tehoa. Fabricissa löytyy myös tarvittavat työkalut kattavan tietovarastoinnin ja analytiikan toteuttamiseksi.

Milloin Direct Laken ja Fabricin käyttöönotto kannattaa?

  • Power BI on jo käytössä analytiikassa: Fabric integroituu saumattomasti Power BI:n kanssa ja tarjoaa tehokkaampia ratkaisuja raportointiin ja analytiikkaan.
  • Pohdit uuden analytiikkatyökalun käyttöönottoa: Fabric on nykyaikainen ja tehokas ratkaisu, joka tarjoaa kaiken tarvittavan datan hyödyntämiseen.
  • Käytössäsi on Databricks lakehouse: Fabric toimii suoraan Databricksin delta-tiedostojen kanssa, mikä tekee tiedonhallinnasta entistä helpompaa ja tehokkaampaa.
  • Haluat kilpailukykyisen hinnoittelun: Fabric tarjoaa kaiken samassa paketissa edulliseen hintaan. Toiminnallisuuksiltaan se sopii kaikille pienyrityksistä suurimpiin toimijoihin.

Microsoft panostaa valtavasti tuotteidensa jatkokehittymiseen ja erityisesti Fabricin kohdalla luvassa on lähitulevaisuudessa reippaasti uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi Fabricin uusi Public Preview -ominaisuus mahdollistaa tietokantojen automaattisen peilauksen Fabriciin, mikä parantaa tietojen saatavuutta, häiriöiden sietokykyä ja suorituskykyä. Ominaisuuden käyttöönotto on helppoa ja se vaatii vain tietokannan ja peilauskohteen määrittämisen.

Kiinnostuitko Fabricista? Varaa maksuton kartoitus ja esittelemme Fabricin sekä Power BI:n mahdollisuudet yrityksellesi.

Katso myös videomme Fabricin mutkattomasta käyttöönotosta ja opit samalla kuinka luot Direct Lake -raportin vaivattomasti.

Etlian data- ja analytiikkaosaamisen kysyntä jatkaa vahvaa kasvua vuonna 2024

Miltä dataan perustuvan tiedolla johtamisen tulevaisuus näyttää vuoden 2024 alussa? Etlian toimitusjohtajan katsaus pureutuu liiketoiminta-arvoa luovien dataratkaisujen kasvunäkymiin sekä menestyksen avaimiin.

Vuonna 2023 alkanut generatiivisen tekoälyn nousu vaikuttaa koko toimialaan

Etlian toimitusjohtaja Juuso Maijalan mukaan yritysten dataratkaisuilta odotetaan jatkuvasti enemmän tarkkuutta, luotettavuutta ja nopeutta.

Tiedolla johtamisessa käytettävän datan laadun varmistaminen on aina ollut tärkeää. Generatiivisen tekoälyn nopea kehitys asettaa datan laadulle lisää vaatimuksia, sillä tekoälykin voi hyödyntää vain saatavilla olevaa dataa.

Tekoälyratkaisut lisäävät datan hyödyntämismahdollisuuksia, joten datan laadukkuus ja luotettavuus on yhä tärkeämpää. Yritysten data-arkkitehtuurin rakentamis- ja kehityshankkeissa tarvitaan siksi syvällistä ja laaja-alaista osaamista, mikä onkin yksi Etlian menestymisen salaisuuksista.

“Generatiivista tekoälyä hyödyntäessään yritykset tarvitsevat yhä laadukkaampaa dataa toimintansa ohjaamiseen ja strategisen päätöksenteon tueksi. Virheellistä tai puutteellista dataa käytettäessä tehdään vääriä päätöksiä.”

Generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan toimintatapoja myös data engineering -maailmassa. Toistaiseksi muutos on ollut pöhinästä huolimatta melko rauhallista, mutta datan käytön tehostamiseen liittyviä hyppäyksiä on näköpiirissä, Maijala kertoo.

Perinteisten – erityisesti pilvipohjaisten – datan varastointiratkaisujen kysyntä jatkuu vahvana. Näistä tietovarastoistahan yritysten käyttämät tekoälyä hyödyntävät sovellukset tietonsa hakevat.

Etliassa tekoälyä hyödynnetään myös päivittäisessä työssä, esimerkiksi koodauksessa, raportoinnissa ja markkinoinnissa.

Etlia ylitti kaikki kasvutavoitteensa vuonna 2023

Etlian on kasvanut kannattavasti jo vuosien ajan. Nyt kasvukäyrän kulmakerroin nousi aivan uudelle tasolle, millä tahansa mittarilla tarkasteltuna.

Etlian liikevaihdon kehitys 2016-2023 (k€)

Etlian henkilöstön määrä lähes kaksinkertaistui vuoden aikana ja on vuoden 2024 alussa 13. Liikevaihto oli vuonna 2023 noin 1,7 M€ eli kasvua tehtiin noin 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan tulos kasvoi vielä enemmän, eli noin 120 %. 

“Yrityksemme kasvu, hyvä tulos ja spontaanisti saamamme kiitokset tarkoittavat, että voimme jatkaa kasvua. Asiakkaamme saavat meiltä jatkossa yhä parempia dataratkaisuja liiketoimintansa kehittämiseen ja johtamiseen.”

Vuosi 2023 oli myös osaamisen kasvun aikaa: uudet etlialaiset vahvistavat palvelukykyä sekä data-alustaprojekteissa että mm. Business Intelligence -raportointiprojekteissa.

Lisäksi kaikkien ammatillisen osaamisen kehittämiselle on luotu systemaattiset toimintatavat. Etlia panostaa henkilöstöönsä alalla poikkeuksellisella tavalla: ensin keskitytään jokaisen yksilölliseen urakehitykseen ja sen jälkeen tiimin yhteisen osaamisen jakamiseen ja vahvistamiseen. Näistä Career Radar – ja Team Radar -suunnitelmista syntyvien koulutus- ja sertifiointisuunnitelmien toteutukseen käytetään vuosittain keskimäärin 15 % työajasta.

“Kokeneet data engineering -ammattilaiset arvostavat henkilökohtaista osaamista ja ammatillista kehittymistä edistävää yrityskulttuuriamme. Työmme jatkuva yhdessä kehittäminen, työssä viihtyminen ja hyvä yhteishenki ovat etu myös asiakkaillemme, sillä se vaikuttaa sekä palvelun laatuun että jatkuvuuteen.” 

Vuoden 2023 kohokohta Etlian tiimissä oli yrityksen 10-vuotista toimintaa juhlistava tiimimatka.

Asiakkaiden liiketoimintaan paneudutaan yhä syvemmin vuonna 2024

Juuso Maijala kertoo, että Etlian kasvu jatkuu lähes samaan tahtiin kuin vuonna 2023. Tavoitteena on noin 40 % kasvu sekä liikevaihdossa että henkilöstön määrässä. Palveluvalikoimaan ei ole tänä vuonna odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäminen korostuu entisestään suhteessa tekniseen osaamiseen, kun tekoäly pystyy tulevaisuudessa tekemään kasvavan osan teknisestä toteutuksesta. Siksi Etlia haluaa tänä vuonna panostaa erityisesti konsulttien liiketoimintaymmärryksen kasvattamiseen.

“Haluamme kuunnella ja ymmärtää asiakkaittemme liiketoimintaa ja sen johtamiseen liittyviä tietotarpeita yhä paremmin. Tämä liittyy sekä asiakkaiden tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen datan laadun varmistamiseen että henkilöstömme osaamisen kehittämiseen.”

Etlian asiakkaat ovat sekä suuria kansainvälisesti toimivia yrityksiä että pienempiä, dataa kasvunsa tueksi tarvitsevia yrityksiä. Olennaista on asiakasyrityksen halu johtaa toimintaansa tiedolla.

“Kaikki yritykset tarvitsevat dataa. Meidän vahvuutemme on kovan luokan osaaminen sekä dataprojektien hallinnassa että teknisessä toteutuksessa. Hallitsemme alamme parhaat alustat ja teknologiat ja voimme tarjota joustavasti kullekin asiakkaalle ihanteelliset tiedolla johtamisen ratkaisut.“

Vaikka asiakkaiden tyytyväisyys on tullut selväksi monissa spontaaneissa yhteyksissä, asiakaskunnan kasvaessa Etliassa suunnitellaan systemaattista tapaa asiakaspalautteen keräämiseen ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Dataprojektina ehkä pieni, mutta arvoltaan suuri hanke!

Kysy Etlian palveluista!

Tiedolla johtaminen ei ole vain analytiikkaa

Liiketoiminnan menestyksen salaisuus on tietoon perustuva päätöksenteko. Yrityksen dataohjautuvuus ja tiedolla johtamisen kulttuuri ovat vahvasti sidoksissa sen kehitykseen, ja kasvuhakuiset yritykset pyrkivätkin ottamaan tiedolla johtamisen yhä olennaisemmaksi osaksi liiketoimintastrategiaansa

Teen päätöksiä analytiikan pohjalta, johdanko siis tiedolla?

Tiedolla johtamisessa hyödynnetään analytiikkaa, mutta analytiikka yksistään ei ole tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen on enemmänkin johtamisen toimintamalli, jossa päätökset kylläkin perustuvat hyvin pitkälti dataa analysoimalla saatuun tietoon, mutta johon kuuluvat oleellisesti myös alakohtainen tuntemus ja substanssiosaaminen.

Pelkkä data ei siis vielä itsessään tuota suurta lisäarvoa päätöksentekoon, vaan dataa tulee osata analysoida ja tulkita oikein. Tiedolla johtamisen voikin tiivistää monipuolista osaamista vaativaksi johtamistavaksi, jossa analytiikka yhdistyy asiantuntijuuteen.

Mitä hyötyä tiedolla johtamisesta on?

Kun tieto ohjaa toimintaa, tavoitteet on helpompi saavuttaa. Tiedolla johtamisessa päätökset tehdään liiketoimintadatan pohjalta, joten arvailu, mielipiteet ja ”minusta tuntuu” -perusteinen päätöksenteko jäävät pois. Päätöksenteosta tulee tehokkaampaa ja liiketoiminnasta tuloksellisempaa.

Tiedolla johtamista voidaan hyödyntää niin strategisessa, taktisessa kuin operatiivisessakin päätöksenteossa. Historiatiedon pohjalta nähdään, mikä on toiminut aiemmin ja mikä ei. Historiatiedon ja ennakoivan analytiikan avulla voidaan päätellä, mikä tulee suurimmalla todennäköisyydellä toimimaan myös tulevaisuudessa.

Millaista dataa voidaan käyttää?

Data on tiedolla johtamisen perusta. Dataa saadaan laajasti yrityksen sisäisistä ja ulkoisista järjestelmistä, jotka tuottavat dataa liiketoiminnasta. Digitalisaation myötä liiketoiminnan toimintoja ja prosesseja digitalisoidaan ja käytettävien järjestelmien määrä kasvaa, joten myös dataa syntyy enemmän.

Liiketoimintaan vaikuttavat lisäksi monet ulkoiset tekijät, joihin yrityksen johto ei useinkaan pysty vaikuttamaan. Näitä tekijöitä ovat mm. toimialan muutokset, taloustilanne ja sesonkivaihtelut, jotka täytyy ottaa huomioon johdettaessa yritystä tiedolla. Tiedolla johtamisessa hyödynnetään hyvin pitkälti yrityksen omaa liiketoimintadataa, mutta yrityksen sisällä tuotettuun dataan voidaan yhdistää myös ulkopuolista dataa, kuten sosiaalisen median dataa, kumppaneiden dataa, demografiatietoja sekä säätietoja ja sääennusteita. Näin analyysi pohjautuu kattavampaan aineistoon ja on siten parempi ja luotettavampi.

Mistä tiedolla johtaminen koostuu?

Yrityksillä on usein käytössään useita järjestelmiä ja tietovarastoja, joista dataa kootaan yhteen raportointia ja analysointia varten. Edistyneet työkalut ja teknologiat mahdollistavat datan analysoinnin, muokkauksen ja visualisoinnin. Analytiikkaratkaisut ja -työkalut kehittyvät jatkuvasti yhä monipuolisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi.

Tiedolla johtamista tukevia teknologioita ja lyhenteitä on hurja määrä, kuten DW, DV, DI, ETL/ELT, iPaaS, MDM, DQ, EMM. Niiden selkeyttäminen toimivaksi tiedolla johtamisen arkkitehtuuriksi on alue, jossa mielellämme autamme asiakkaitamme.

Data on kaiken lähtökohta, mutta tietoa täytyy tulkita ja soveltaa oikein.  Siksi liiketoiminnan tuntemus sekä kokonaisvaltainen kyky hyödyntää tietoa on tiedolla johtamisessa ensiarvoisen tärkeää.

Haluatko hyödyntää tiedolla johtamista kokonaisvaltaisemmin osana liiketoimintasi päätöksentekoa? Ota meihin yhteyttä! Meillä on vankka kokemus tiedolla johtamisen järjestelmistä sekä tiedolla johtamisesta johtamistapana.

.