Technologies

Suunnittelu

Suunnittelutyökaluja käytetään yritysten toimintojen suunnittelun apuna. Tyypillisiä suunnittelun kohteita ovat esimerkiksi talouden suunnittelu (esim. budjetointi) ja tuotannon tai toimitusketjun suunnittelu. Suunnittelutyökalujen avulla suunnitelmia voidaan luoda tehokkaammin, esimerkiksi kokoamalla yhteen eri henkilöiden tekemiä osasuunnitelmia. Suunnittelua ei tehdä sen itsensä takia. Keskeistä on suunnitelmien ja toteuman seuranta, jolloin mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. Seuranta on mahdollista myös automatisoida, jolloin poikkeamista saadaan välittömästi tieto ja korjaavat toimenpiteet voidaan aloittaa heti.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla, miten voisimme auttaa sinun yritystäsi? Ota yhteyttä!

Juuso Maijala, Analytiikan Asiantuntija

    .