Etlian data- ja analytiikkaosaamisen kysyntä jatkaa vahvaa kasvua vuonna 2024

Miltä dataan perustuvan tiedolla johtamisen tulevaisuus näyttää vuoden 2024 alussa? Etlian toimitusjohtajan katsaus pureutuu liiketoiminta-arvoa luovien dataratkaisujen kasvunäkymiin sekä menestyksen avaimiin.

Vuonna 2023 alkanut generatiivisen tekoälyn nousu vaikuttaa koko toimialaan

Etlian toimitusjohtaja Juuso Maijalan mukaan yritysten dataratkaisuilta odotetaan jatkuvasti enemmän tarkkuutta, luotettavuutta ja nopeutta.

Tiedolla johtamisessa käytettävän datan laadun varmistaminen on aina ollut tärkeää. Generatiivisen tekoälyn nopea kehitys asettaa datan laadulle lisää vaatimuksia, sillä tekoälykin voi hyödyntää vain saatavilla olevaa dataa.

Tekoälyratkaisut lisäävät datan hyödyntämismahdollisuuksia, joten datan laadukkuus ja luotettavuus on yhä tärkeämpää. Yritysten data-arkkitehtuurin rakentamis- ja kehityshankkeissa tarvitaan siksi syvällistä ja laaja-alaista osaamista, mikä onkin yksi Etlian menestymisen salaisuuksista.

“Generatiivista tekoälyä hyödyntäessään yritykset tarvitsevat yhä laadukkaampaa dataa toimintansa ohjaamiseen ja strategisen päätöksenteon tueksi. Virheellistä tai puutteellista dataa käytettäessä tehdään vääriä päätöksiä.”

Generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan toimintatapoja myös data engineering -maailmassa. Toistaiseksi muutos on ollut pöhinästä huolimatta melko rauhallista, mutta datan käytön tehostamiseen liittyviä hyppäyksiä on näköpiirissä, Maijala kertoo.

Perinteisten – erityisesti pilvipohjaisten – datan varastointiratkaisujen kysyntä jatkuu vahvana. Näistä tietovarastoistahan yritysten käyttämät tekoälyä hyödyntävät sovellukset tietonsa hakevat.

Etliassa tekoälyä hyödynnetään myös päivittäisessä työssä, esimerkiksi koodauksessa, raportoinnissa ja markkinoinnissa.

Etlia ylitti kaikki kasvutavoitteensa vuonna 2023

Etlian on kasvanut kannattavasti jo vuosien ajan. Nyt kasvukäyrän kulmakerroin nousi aivan uudelle tasolle, millä tahansa mittarilla tarkasteltuna.

Etlian liikevaihdon kehitys 2016-2023 (k€)

Etlian henkilöstön määrä lähes kaksinkertaistui vuoden aikana ja on vuoden 2024 alussa 13. Liikevaihto oli vuonna 2023 noin 1,7 M€ eli kasvua tehtiin noin 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan tulos kasvoi vielä enemmän, eli noin 120 %. 

“Yrityksemme kasvu, hyvä tulos ja spontaanisti saamamme kiitokset tarkoittavat, että voimme jatkaa kasvua. Asiakkaamme saavat meiltä jatkossa yhä parempia dataratkaisuja liiketoimintansa kehittämiseen ja johtamiseen.”

Vuosi 2023 oli myös osaamisen kasvun aikaa: uudet etlialaiset vahvistavat palvelukykyä sekä data-alustaprojekteissa että mm. Business Intelligence -raportointiprojekteissa.

Lisäksi kaikkien ammatillisen osaamisen kehittämiselle on luotu systemaattiset toimintatavat. Etlia panostaa henkilöstöönsä alalla poikkeuksellisella tavalla: ensin keskitytään jokaisen yksilölliseen urakehitykseen ja sen jälkeen tiimin yhteisen osaamisen jakamiseen ja vahvistamiseen. Näistä Career Radar – ja Team Radar -suunnitelmista syntyvien koulutus- ja sertifiointisuunnitelmien toteutukseen käytetään vuosittain keskimäärin 15 % työajasta.

“Kokeneet data engineering -ammattilaiset arvostavat henkilökohtaista osaamista ja ammatillista kehittymistä edistävää yrityskulttuuriamme. Työmme jatkuva yhdessä kehittäminen, työssä viihtyminen ja hyvä yhteishenki ovat etu myös asiakkaillemme, sillä se vaikuttaa sekä palvelun laatuun että jatkuvuuteen.” 

Vuoden 2023 kohokohta Etlian tiimissä oli yrityksen 10-vuotista toimintaa juhlistava tiimimatka.

Asiakkaiden liiketoimintaan paneudutaan yhä syvemmin vuonna 2024

Juuso Maijala kertoo, että Etlian kasvu jatkuu lähes samaan tahtiin kuin vuonna 2023. Tavoitteena on noin 40 % kasvu sekä liikevaihdossa että henkilöstön määrässä. Palveluvalikoimaan ei ole tänä vuonna odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäminen korostuu entisestään suhteessa tekniseen osaamiseen, kun tekoäly pystyy tulevaisuudessa tekemään kasvavan osan teknisestä toteutuksesta. Siksi Etlia haluaa tänä vuonna panostaa erityisesti konsulttien liiketoimintaymmärryksen kasvattamiseen.

“Haluamme kuunnella ja ymmärtää asiakkaittemme liiketoimintaa ja sen johtamiseen liittyviä tietotarpeita yhä paremmin. Tämä liittyy sekä asiakkaiden tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen datan laadun varmistamiseen että henkilöstömme osaamisen kehittämiseen.”

Etlian asiakkaat ovat sekä suuria kansainvälisesti toimivia yrityksiä että pienempiä, dataa kasvunsa tueksi tarvitsevia yrityksiä. Olennaista on asiakasyrityksen halu johtaa toimintaansa tiedolla.

“Kaikki yritykset tarvitsevat dataa. Meidän vahvuutemme on kovan luokan osaaminen sekä dataprojektien hallinnassa että teknisessä toteutuksessa. Hallitsemme alamme parhaat alustat ja teknologiat ja voimme tarjota joustavasti kullekin asiakkaalle ihanteelliset tiedolla johtamisen ratkaisut.“

Vaikka asiakkaiden tyytyväisyys on tullut selväksi monissa spontaaneissa yhteyksissä, asiakaskunnan kasvaessa Etliassa suunnitellaan systemaattista tapaa asiakaspalautteen keräämiseen ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Dataprojektina ehkä pieni, mutta arvoltaan suuri hanke!

Kysy Etlian palveluista!

Tekoäly datainsinöörin apuna – käytännön kokemuksia

Kirjoittanut Shubham Keshri

Datainsinöörinä ymmärrän, kuinka työlästä ja aikaa vievää toistuvien tehtävien suorittaminen voi olla. Siksi haluan jakaa joitakin tekoälyyn perustuvia vinkkejä, joilla voit virtaviivaistaa työtapojasi ja lisätä tuottavuuttasi.

Ensimmäinen työkalu, jota suosittelen lämpimästi, on Bing Chat GPT. Se on tekoälypohjainen chatbot, joka auttaa sinua monissa tehtävissä aina yksiköiden muuntamisesta pitkien artikkelien tiivistämiseen. Se on kuin henkilökohtainen avustajasi!

Toinen työkalu, jonka avulla voit säästää aikaa, on GitHub Copilot. Se auttaa sinua kirjoittamaan koodia nopeammin ja tehokkaammin. GitHub Copilot käyttää koneoppimista ehdottaakseen koodinpätkiä ja se suorittaa automaattisesti toistuvia tehtäviä, kuten taulukoiden luomista tai tiedostojen kopioimista paikasta toiseen.

Tekoälyn käyttö Azure Synapse Analyticsin kanssa

Eräässä asiakasprojektissa käytimme Azure Synapse Analyticsia rakentaaksemme tehokkaita dataputkia. Kuten ehkä jo tiedätkin, Azure Synapse ei kuitenkaan anna kirjoittaa koodia suoraan IDE:ssä. Sen sijaan on käytettävä portaalia.

Koodi piti kopioida esimerkiksi Notebookista ja liittää Bing AI:hin. Sama kuin yrittäisi pelata shakkia toinen käsi selän taakse sidottuna! Siksi käytämme tätä menetelmää vain satunnaisesti migraatioiden tekemiseen. Ratkaisu ei ole täydellinen, mutta joskus se toimii.

Koodin kopioiminen ja liittäminen ei ollut hauskaa! Mutta ehkä joku oli huomannut tämän turhan vaiheen: Visual Studion ja Visual Studion koodin kanssa toimivan GitHub Copilotin viimeisimmän päivityksen myötä voit nyt käyttää sisäänrakennettua chat-ominaisuutta samojen tehtävien suorittamiseen ilman, että sinun tarvitsee siirtyä sovelluksesta toiseen.

Tekoälyn käyttö Azure Synapse -työkirjojen kanssa

Seuraavaksi esittelen joitakin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten näitä työkaluja voidaan käyttää yhdessä Azure Synapse -työkirjojen kanssa.

Jos työskentelet Synapsen työkirjojen ja Py Sparkin tai Spark SQL:n kanssa, tiedät, kuinka työlästä voi olla kirjoittaa koodia toistuviin tehtäviin, kuten taulukoiden luomiseen tai tiedostojen kopioimiseen paikasta toiseen. Mutta GitHub Copilotin avulla voit helposti automatisoida nämä tehtävät muutamalla näppäinpainalluksella.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat luoda uuden taulukon Synapse Analyticsissa PySparkin avulla. Normaalisti tämä vaatisi useita rivejä koodia. Mutta GitHub Copilotin avulla sinun tarvitsee vain kirjoittaa ”create table” ja sen jälkeen taulukon nimi ja kunkin sarakkeen tietotyyppi. Seuraavaksi GitHub Copilot luo koko Py Spark -koodin puolestasi!

Voit myös kopioida Data Lake -tiedostoja paikasta toiseen Synapse Analyticsissa Spark SQL:n avulla. Silloin sinun tarvitsee vain kirjoittaa ”copy data lake files” ja sen jälkeen lähde- ja kohdepolut. GitHub Copilot luo jälleen koko Spark SQL -koodin puolestasi!

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten voit datainsinöörinä lisätä tuottavuuttasi käyttämällä Bing Chat GPT:tä ja GitHub Copilotia Azure Synapse -työkirjojen kanssa. Automatisoimalla toistuvia tehtäviä ja virtaviivaistamalla työtapojasi voit keskittyä siihen, mikä on oikeasti tärkeää: prosessien automatisointiin, tietojen analysointiin ja oivallusten tuottamiseen.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, ota meihin yhteyttä. Muista myös pysyä avoimena uusille työtavoille ja jatka koodaamista!

P.S. Huomasitko, että tämä blogikirjoitus on kirjoitettu tekoälyn avulla?

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja

.