Back to work – Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2023

Etlian tuoreessa blogissa toimitusjohtajamme Juuso Maijala kuvaa tunnelmia alkusyksyn osalta ja kertoo, miltä 10 vuotta täyttävän Etlian suunnitelmat näyttävät tulevaisuudessa. Lisäksi Maijala avaa näkemyksiään IT-alan tilanteesta ja kertoo Etliasta työyhteisönä datan, analytiikan ja AI:n ammattilaisille.

Alkuvuoden onnistumisista kohti tulevia tavoitteita

Kesälomien jälkeen arki on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin Etlialla. Toimitusjohtaja Juuso Maijalan mukaan tästä on kiittäminen erinomaista projektitilannetta, joka kantaa alkavasta syksystä loppuvuoteen asti. Maijalan mukaan asiakastyötä on mieluisaa jatkaa, etenkin kun palaute asiakkaiden suunnalta on ollut erittäin myönteistä:

”Saamme todella paljon positiivista palautetta asiakkailtamme, mikä toki näkyy myös siinä, että asiakkaat haluavat jatkaa sopimuksia kanssamme. Tämä on meille erittäin tärkeä asia”, Maijala kertoo.

Tavoitteiden osalta Etlia on tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. Niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta alkuvuonna asetetut tavoitteet on saavutettu ja yritys on tavoitellussa yli 40 prosentin kasvunvauhdissa. Maijala nostaa esiin myös alkuvuoden aikana toteutuneet rekrytoinnit, jotka tukevat Etlian tavoittelemaa kasvua tulevien vuosien aikana.

Tiivis työyhteisö on Etlian sydän

Etlia täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi koko Etlian porukka on lähdössä yhteiselle matkalle Barcelonaan. Maijalan mielestä tämä on hyvä esimerkki Etlian yhteisöllisestä työkulttuurista, missä ihmiset viihtyvät yhdessä myös työarjen ulkopuolella.

”Meillä on hyvä yhteishenki ja on hienoa päästä juhlistamaan yhteistä matkaamme.”

Vuonna 2023 kaikista etlialaisista tuli myös Etlian omistajia ja lisäksi vuoden aikana käynnistettiin partnerimalli, jossa on mahdollista saada suurempi omistusosuus yrityksestä. Partneriohjelma on osa Etlian kasvustrategiaa.

Toiminnan kehittäminen valmistaa kasvuun

Loppuvuoden tavoitteina Maijala nostaa strategiatyön ja yrityksen toimintamallien kehittämisen, mikä valmistaa yritystä tulevaan kasvuun. Toimintamallien kehittäminen on jatkuva prosessi ja luo edellytykset siihen, että Etlia toimii ketterästi ja joustavasti myös toiminnan laajentuessa. Yksi esimerkki toimintamallien kirkastamisesta on henkilöstöön liittyvien käytäntöjen kirjaaminen Etlian henkilöstöpolitiikkaan.

”Rakennamme Etliaa siihen suuntaan, että 4–5 vuoden päästä olemme keskikokoinen ketterä ja moderni yritys”, Maijala sanoo.

Vuonna 2023 Etlia tulee myös lanseeraamaan uuden Data Engineering as a Service -tuotteen, mistä Maijala on innoissaan. Uudesta palvelukokonaisuudesta Etlia tiedottaa tarkemmin tulevaisuudessa.

Datapalveluiden kysyntä lisääntyy jatkossakin

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta Maijala näkee data- ja analytiikka-alan kehityksen positiivisena, sillä suurin osa yrityksistä haluaa panostaa dataan ja analytiikkaan, ja näkevät nämä strategisena painopisteenään. Esimerkiksi generatiivisen AI:n hyödyntäminen on merkittävä trendi ja yritykset haluavat varmistaa, että sen pohjalla toimiva data ja analytiikka ovat laadukkaita. Näin ollen Etlian tarjoama osaaminen on hyvin linjassa sen kanssa, mitä yritykset tällä hetkellä etsivät.

”Meidän ydinosaamistamme on datan hallinta, sen kerääminen ja muuttaminen hyödynnettävään muotoon. Toki autamme asiakkaitamme myös esimerkiksi jalostamaan AI:hin liittyviä ideoita toteuttamiskelpoisiksi.”

Tavoitteena tarjota paras alusta ja yhteisö IT-alan ammattilaisille

Juuso Maijala on ylpeä siitä, että 10 vuotta täyttävä Etlia on ennen kaikkea arvojohtoinen yritys, jonka tarkoitus on tarjota osaajille paras alusta ja yhteisö kasvaa ammatillisesti. Etlialla osaamisen kehittämiseen panostetaan voimakkaasti ja yritys kustantaa erilaiset koulutukset henkilöstölleen sekä panostaa konsulttien väliseen tiedonsiirtoon. Lisäksi sertifikaateista, rekrytoinneista ja myyntiin liittyvistä onnistumista palkitaan. Yritys jatkaa myös Career Radar -valmennusohjelmaa, jonka tarkoitus on korvata perinteiset kehityskeskustelut työntekijän kokonaisvaltaiset tavoitteet ja tarpeet palvelevalla mallilla.

Etlia etsii jatkuvasti uusia jäseniä yhteisöönsä ja rekrytointi onkin yksi yrityksen keskeinen tavoitealue loppuvuotta ajatellen.

”Haemme kaikenlaisia datan ja analytiikan alueen ammattilaisia, kuten datainsinöörejä, projektipäälliköitä, sekä arkkitehtuuri- tai datastrategiaosaajia. Yhteistä on, että toivomme jo useamman vuoden kokemusta alalta”, Maijala summaa.

Dataosaajista käydään kentällä kovaa kilpailua ja siksi on tärkeää, että yritykset pystyvät tarjoamaan työtekijöilleen mieleisen työyhteisön. Etlialla pidetään kiinni yhteisöllisyydestä esimerkiksi yhteisten aamupalojen, after workien ja tapahtumien muodossa ja lisäksi yritys tarjoaa useita etuja, kuten pyöräedun, hybridityömallin ulkomaita myöten, sekä lounas- ja kulttuurisetelit. Etlialla pidetään tärkeänä, että yritys on jatkossakin hyväksyvä työyhteisö kaikille ja yrityksen arvoihin kuuluu, että kaikkia kohdellaan arvostavasti taustaan katsomatta.

Juuso Maijalan kuva

Databricksin Lakehouse tukee edistynyttä analytiikkaa ja tekoälyä

Databricksin Lakehouse-kokonaisuus mahdollistaa organisaatioille monimutkaisten analytiikassa tarvittavien kyselyjen suorittamisen valtavilla datamäärillä. Voimme siis hyödyntää Databricksin analytiikkaa ja tekoälyä laajasti useilla eri toimialoilla ja useissa eri käyttötarkoituksissa.

Continue reading ”Databricksin Lakehouse tukee edistynyttä analytiikkaa ja tekoälyä”

Miten yhdistät onnistuneesti SAP-datan osaksi data-alustaa

Liiketoiminnan ketterä johtaminen vaatii relevanttia ja reaaliaikaista tietoa. SAP on yksi tavallisimmista yritysjärjestelmistä. Yleensä liiketoiminnalle tärkeää dataa kerätään useista muistakin järjestelmistä. Siksi yritysjohtoa palvelevissa data- ja analytiikkahankkeissa on usein keskeistä SAP-datan integrointi muiden sisäisten ja ulkoisten datalähteiden kanssa.

Continue reading ”Miten yhdistät onnistuneesti SAP-datan osaksi data-alustaa”

Etlia Data Engineering on toteuttanut henkilöstöannin yhtiön työntekijöille

Etlia Oy

Lehdistötiedote

28.4.2023 – 09:00

Etlia Data Engineering on tänään saanut päätökseen ensimmäisen henkilöstöantinsa. Koko henkilöstö osallistui osakeantiin täysillä merkintäoikeuksilla ja nyt kaikki Etlia Oy:n työntekijät ovat yhtiön osakkeenomistajia.

”Henkilöstöantimme onnistui täydellisesti! Olen innoissani nähdessäni tällaista sitoutumista ja kiinnostusta yhtiötä ja osakeantiamme kohtaan. Olen ylpeä siitä, että nyt kaikki työntekijämme ovat myös Etlian osakkeenomistajia. Tarkoituksenamme on järjestää henkilöstöanteja myös tulevina vuosina vastikään käynnistämämme partner-ohjelman rinnalla.” sanoo toimitusjohtaja Juuso Maijala.

”On hienoa nähdä Etlialaisten valtava innostus ja sitoutuminen yrityksen kasvutarinaan. TVL66a§ mahdollistama henkilöstöanti tarjoaa erinomaisen keinon saada henkilöstö mukaan  ja voin suositella sitä kaikille yrityksille, jotka haluavat vauhdittaa kasvuaan osakepohjaisen kannustinohjelman avulla.” toteaa hallituksen jäsen Mikko Koljonen.

Lisätiedot:

Juuso Maijala, toimitusjohtaja

juuso.maijala@etlia.fi

+358 50 532 0157

Mikko Koljonen, hallituksen jäsen

mikko.koljonen@etlia.fi

+358 50 36 28 218

Etlia Oy lyhyesti:

Etlia on data-insinööritoimisto. ​

Autamme asiakkaitamme luomaan liiketoiminta-arvoa datasta hyödyntäen merkittävimpiä liiketoiminta-alustoja ja ulkoisia tietolähteitä. ​Tarjoamme huippuosaajille parhaan alustan ja yhteistön ammatilliseen kehittymiseen​. Yhtiömme on perustettu vuonna 2013. Toimistomme on Keilaniemessä Espoossa. ​

Synapse vs Databricks: A Comparison 

Synapse vs Databricks: A Comparison

As a Data Platform Architect/ Engineer working with several clients in Finland, I have extensive experience using Azure Databricks and Azure Data Factory (for notebook orchestration). Recently, however, one of my clients made the decision to switch to Azure Synapse Analytics. In this post, I will share my journey of transitioning from Databricks to Synapse and provide insights that may help you make a more informed decision if you are considering either of these platforms. 

When it comes to choosing between Synapse and Databricks for your data processing needs, there are several factors to consider. Firstly, we will take a closer look at some of the key features of each platform and then finally my opinion on the matter.

Data Storage, Resource Access, and DevOps Integration

When comparing Databricks and Synapse, it is important to consider the availability of certain features. For example, Databricks allows you to use multiple notebooks within the same session – a feature that is not currently available in Synapse. Another key difference between the two platforms is the way they handle data storage. Databricks provides a static mount path for your storage accounts, making it easy to navigate through your data like a traditional filesystem. In contrast, Synapse requires you to provide a ‘job id’ when reading data from a mount – an id that changes every time a new job is run. 

When it comes to accessing resources, Synapse offers linked service access management – a feature that allows for cleaner and more manageable connections between different services via Azure. In contrast, Databricks relies on tokens generated by service principals for resource access. However, Databricks does have an advantage when it comes to bootup time – boasting faster speeds than Synapse. On the other hand, Synapse has better DevOps integration compared to Databricks.

Features, Performance and Use Cases

There are several other key differences between Databricks and Synapse that are worth considering. For example, Databricks currently offers more features and better performance optimizations than Synapse. However, for data platforms that primarily use SQL and have few Spark use cases, Synapse Analytics may be the better choice. Synapse has an open-source version of Spark with built-in support for .NET applications, while Databricks has an optimized version of Spark that offers increased performance. Additionally, Databricks allows users to select GPU-enabled clusters for faster data processing and higher concurrency.

User Experience

In terms of user experience, Synapse has a traditional SQL engine that may feel more familiar to BI developers. It also has a Spark engine for use by data scientists and analysts. In contrast, Databricks is a Spark-based notebook tool with a focus on Spark functionality. Synapse currently only offers hive metadata GUI but with Unity Catalog, Databricks takes it to another level of creating the metadata hierarchy.

Managing Workflows with External Orchestration Tools

One important aspect to understand when using notebooks in Databricks is the lack of an in-built orchestration tool or service. While it is possible to schedule jobs in Databricks, the functionality is quite basic. For this reason, in many projects we used Azure Data Factory to orchestrate Databricks notebooks. In a recent Databricks meetup, one participant mentioned using Apache Airflow for orchestration on AWS – though I am not sure about GCP. This is a crucial point to consider because Synapse bundles everything under one umbrella for seamless integration. Until Databricks produces an alternative solution, you will need to use it alongside ADF (Azure Data Factory) or Synapse for orchestration.  

Feature Databricks Azure Synapse Analytics 
Multiple notebooks within same session Yes No 
Data storage handling Static mount path for storage accounts Requires ‘job id’ when reading data from a mount 
Resource access management Tokens generated by service principals Linked Service access management 
Bootup time Faster speeds than Synapse Slower speeds than Databricks 
DevOps integration Less integration compared to Synapse Better integration compared to Databricks 
Features and performance optimizations More features and better performance optimizations than Synapse Fewer features and less performance optimizations than Databricks 
SQL support Less support for SQL use cases Better support for SQL use cases 
Spark engine Optimized version of Spark that offers increased performance Open-source version of Spark with built-in support for .NET applications 
GPU-enabled clusters Allows users to select GPU-enabled clusters for faster data processing and higher concurrency Not available in Synapse now. 
User experience Spark-based notebook tool with a focus on Spark functionality Traditional SQL engine that may feel more familiar to BI developers. Also has a Spark engine for use by data scientists and analysts.  
Real-time Co-Authoring Databricks Notebooks has as real-time co-authoring (both authors see the changes in real-time) Synapse Notebooks has co-authoring of Notebooks, but one person needs to save the Notebook before another person sees the change 
Orchestration tool or service Lacks an in-built orchestration tool or service. Needs to be used alongside ADF or Synapse for orchestration. Bundles everything under one umbrella for seamless integration. 
Synapse vs Databricks feature comparison summary table.

Choosing Between Databricks and Synapse: Which One Is Right for You?

Ultimately, the choice between these two platforms will depend on your specific needs and priorities. Nah! I will not leave you with a diplomatic answer. In my opinion (could be controversial based on your cloud bias and when are you reading this) if your infra is on AWS/GCP, your priority is data processing efficiency and access to latest spark and delta features go for Databricks. 

On the other hand, if your infrastructure is primarily based on Azure and your use case involves data preparation for a data platform with data modeling on a Datalake (reach out if you are interested to know how), then Azure Synapse may be the better choice. Synapse has more features in development for future releases – something that has not been announced by Databricks yet. Good luck! And stay tuned for upcoming series focusing on ML, streaming, delta and partitioning.

Career Radar -valmennusohjelma auttaa kirkastamaan urasuunnitelmat

Etlia starttasi syksyllä 2022 Career Radar -uravalmennusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota kaikille etlialaisille mahdollisuuden reflektoida omaa tilannetta, vahvuuksia ja kehityskohteita sekä päästä keskustelemaan tulevaisuuden urasuunnitelmista ulkopuolisen valmentajan kanssa. Career Radar -valmennuksessa keskeistä on se, että uraan liittyvät haaveet voivat liittyä käytännössä mihin tahansa, myös yrityksen ulkopuolisiin asioihin, ja valmennettava pääsee jakamaan ajatuksiaan täysin luottamuksellisessa ympäristössä. Tavoitteiden pohjalta luodaan konkreettiset askelmerkit kohti tavoitteiden saavuttamista. Etlian työntekijöiden keskuudessa Career Radar -valmennus on otettu hyvin vastaan.

Valmennus jäsentää omaa ajattelua

Etlian Senior Data Architect & Engineer Asko Ovaska osallistui Career Radar -valmennukseen ja on ollut tyytyväinen valmennuksesta saatuihin oivalluksiin. Ovaska kertoo, että valmennus oli oiva tapa jäsennellä omia ajatuksia ja hahmottaa paremmin sitä, mitä tulevaisuudessa haluaa. Myös sparrailu ulkopuolisen valmentajan kanssa tuntui mielekkäältä.

”Omassa mielessä on ollut yksittäisiä ajatuksia siitä, mitä haluaisi tehdä ja millaisia uraan liittyviä tavoitteita on. Nyt nämä asiat koottiin ensimmäistä kertaa yhteen paikkaan. Valmentajalta tuli myös hyviä näkemyksiä ja vastakysymyksiä. Kun niitä rupesi käymään läpi, tunnisti paremmin mikä on oleellista”, Ovaska kertoo.

Valmentajan kanssa pidetyn session jälkeen Ovaska keskusteli valmennuksessa heränneistä ajatuksista oman esimiehensä kanssa. Hän kokee, että keskusteluun oli helppoa lähteä, kun omia ajatuksia ja uraan liittyviä kysymyksiä oli ensin saanut jäsenneltyä ja kirjoitettua ylös. Seuraava valmennukseen liittyvä steppi on puolen vuoden päästä, kun tavoitteita ja niiden etenemistä tarkastellaan uudestaan valmentajan kanssa. Kokonaisuudessaan Ovaska näkee Career Radarin positiivisena kokemuksena ja kokee sen myös monipuolisempana ja kattavampana perinteiseen HR-keskusteluun verrattuna.

”Valmennuksen isoin anti oli saada omat ajatukset konkreettisesti ylös ja päästä sparrailemaan ulkopuolisen tahon kanssa avoimessa ympäristössä”, Ovaska summaa.

Career Radarista kohti partneriohjelmaa

Myös Etlian Senior Cloud Consultant & Data Engineer Raaju Srinivasa Raghavan osallistui Career Radar -valmennukseen. Raaju kokee, että valmennus auttoi kirkastamaan tulevaa urapolkua. Vaikka Career Radarin tarkoituksena on antaa vapaat kädet kaikenlaisten urahaaveiden toteuttamiseen, Raajun tulevaisuuden suunnitelmat liittyvät vahvasti Etliaan ja valmennuksen myötä selkiytyi ajatus partneriohjelmaan hakeutumisesta.

”I had the session with the Career Radar coach and it was quite an eye-opening experience. I have been working on the technical side, but during the program, I was able to understand that the next steps would be more toward the partner track. It was helpful personally and from the company’s point of view.”

Raaju antaa kiitosta siitä, että valmennuksessa kirkastetut tavoitteet eivät ole jääneet pelkäksi sanahelinäksi, vaan niitä on oikeasti lähdetty viemään eteenpäin. 

”Recently, we have kickstarted the partner track so it is really nice to see that you don’t just speak about these things but they are actually put into action.” 

Career Radar -konsepti on Raajun mielestä hyvin linjassa suhteessa Etlian arvoihin, joista yksi on ihmisten voimauttaminen. Raaju näkee, että Career valmennus sopii yritykseen, jonka ilmapiiri on avoin ja välittävä, ja jossa ollaan myös valmiita ottamaan palautetta vastaan. 

”It is not just about you and the company but more about what the company can do for you. Career Radar is a very nice initiative and possible to execute only in a company like Etlia in which we are a close group of consultants, and we care about each other.”

Toimitusjohtajan katsaus Etlian vuoteen 2023

Vuotta 2023 ollaan edetty jo helmikuun puolelle, ja ajattelimme että nyt on mainio hetki ottaa katsaus Etlian tulevaan vuoteen toimitusjohtajamme Juuso Maijalan johdolla.

Vuonna 2022 saavutettiin Etlian taloudelliset tavoitteet ja toimittiin arvopohjaisesti

Ennen kuin käännämme katseet tulevaan, niin otetaan vielä nopea kurkkaus Etlian viime vuoden kohokohtiin. 

Vuonna 2022 Etlia saavutti monia tärkeitä virstanpylväitä, ja vuoteen mahtui monta ikimuistoisia tapahtumaa. Etlia ylitti ensimmäisen kerran miljoonan euron liikevaihdon, ylittäen vuoden alussa asetetun 1,1 miljoonan euron tavoitteen.

Voimme sanoa toimineemme arvoistamme käsin. Mainittakoon päällimmäisenä etenkin “we appreciate people” -arvomme, joka on kaiken toimintamme perustana. Konkreettisia tekoja, joissa arvomme viime vuonna näkyivät, olivat etenkin uuden työntekijälähtöisen uravalmennusohjelman Career Radarin käynnistäminen, sekä valmistelemamme henkilöstöanti, jonka merkinnät tapahtuvat tänä keväänä.

Teimme vuonna 2022 kannattavaa kasvua, paransimme sisäisiä prosesseja ja teimme uusia onnistuneita rekrytointeja. Onnistuimme lisäksi kasvattamaan tunnettuuttamme, joka näkyy muun muassa Linkedin kanavamme huomattavana kasvuna.

Vuosi 2023 käyntiin uusin tavoittein

Siirrytään tähän vuoteen, jonka ensimmäinen kuukausi on lähtenyt Etlialla käyntiin kiireisesti, mutta hyvillä mielin. Tavoitteet vuodelle 2023 ovat korkeat, ja jo tammikuun aikana on ehditty tehdä paljon niiden saavuttamiseksi.

Tavoitteena on viime vuoden tapaan jatkaa työyhteisömme ja työkulttuurin kehittämistä. Etlia on ja haluaa tulevaisuudessakin olla ihmiskeskeinen, ja se ohjaa tekemistämme ja näkyy kaikessa toiminnassamme. 

 “Haluamme rakentaa hyvin avointa kulttuuria, missä asiat ja päätöksenteon perusteet ovat kaikkien etlialaisten tiedossa”, Juuso Maijala summaa.

Myös Etlian henkilöstön määrää on tarkoitus kasvattaa, mikä näkyy toki myös liiketoiminnallisissa tavoitteissamme. Tulemme lisäksi kirkastamaan brändiämme, jonka voi jo nyt huomata uudistuksina graafisessa ilmeessä ja verkkosivullamme. Uutta on luvassa myös Etlian tarjonnassa, ja tulemme julkaisemaan tänä vuonna uuden palvelun. Tästä kerromme kuitenkin vasta hieman myöhemmin, joten jäädään jännityksellä odottamaan mitä on luvassa! 

Suuressa kuvassa Etlian strategiset tavoitteet ovat muuttumattomat, niihin tehtiin vuoden lopun strategiapäivityksessä vain pieniä muutoksia. Haluamme löytää joukkoomme taitavia data- ja analytiikkaosaajia kasvaa kannattavasti ja rakentaa Etlian tunnettuutta.

Monien alojen liiketoiminta on valitettavasti myös kärsinyt viime vuosien kriisien johdosta, ja ne ovat meillekin tekijöitä, joita ei tule sivuuttaa. Kysyntä datalle ja dataosaamiselle kuitenkin jatkuu ja lisääntyy vuosittain, joten Maijala uskoo alan kasvun jatkuvan myös vuonna 2023. Hän näkee toimialamme kasvun varsin positiivisessa valossa, minkä vuoksi Etlia uskaltaa asettaa korkeat tavoitteet.

2023: Etlian 10 -vuotis juhlavuosi

Yrityksemme täyttää tänä vuonna 10 vuotta, mikä tulee näkymään useina tapahtumina ja ehkäpä myös yllätyksinä tulevan vuoden aikana. Juhlavuoden kunniaksi tulemme järjestämään tapahtumia niin henkilöstölle kuin asiakkaille. Asiaan kuuluvasti tulemme juhlimaan syntymäpäiviämme kunnon synttäribileiden merkeissä.

Take control of your career with Etlia Career Radar 

At Etlia, development discussions were thrown into the trash can and an employee-oriented Career Radar concept supported by an external coach was developed. 

At Etlia, we decided to throw development discussions into the trash can and that’s how Career Radar was developed – an employee-oriented concept supported by an external coach. We already covered the topic in our previous blog posts, so if you haven’t read them yet, you can find them here: https://etlia.fi/home/blog-2/ 

But does our external coach Lassi Albin Viljakainen have to say about our concept? 

Lassi Albin is an entrepreneur and ICF-PCC certified management and career coach, who has also been involved in developing the Etlia Career Radar program. Lassi has impressive 3000 working hours in coaching. He has done coaching and sparring in organizations of different sizes around the world. His strength as a coach is his excellent knowledge of people, which is also one of the biggest reasons he has ended up in career coaching. 

The most important thing for Lassi as a coach is that the person being coached feels liberated, empowered, and good after the coaching session. Lassi Albin hopes that the coachee will think that they have been able to talk openly and confidentially and that they have been able to reflect on themselves and possibly make new insights. Several trainees have said that the sessions open up several interesting perspectives and ideas, which are nice to think about afterward. 

According to Lassi Albin, the Career Radar coachees have come to sessions with very open minds. He never once felt that someone didn’t want to talk or had deliberately left something unsaid. 

According to Lassi Albin, freedom and straightforwardness are definitely what makes Etlia Career Radar so special as a career coaching program. Since the program is completely new and developed exclusively for Etlia, it cannot be directly compared to the training methods used in other companies. However, in his other coachings, Lassi Albin has seen excellent results, especially in companies that are both transparent and close to the employee, so that the employee feels safe and valued. Another difference compared to other methods that Lassi Albini encountered is that Etlia Career Radar is intended for everyone, and not just for, for example, the management ladder. The fact that everyone is offered an equal opportunity increases the spirit of togetherness and the feeling of belonging in the company. 

The result of Etlia Career Radar is that everyone will get their own career development plan, which is regularly calibrated and implemented together with colleagues and the company. With Etlia Career Radar, we aim for an increasingly open and transparent work culture where everyone is allowed to pursue what they want and aim for their development results. We want to offer our employees all the necessary tools to support professional growth, as well as a safe and open work environment. We think that every person from Etlia deserves to have the freedom to develop their career individually and freely in the direction they want, receiving the support of both the company and the community for their desired career path. 

Interested in Career Radar? We will be happy to tell you more! Feel free to contact juuso.maijala@etlia.fi 

Mikä on Etlia Career Radar?

Etliassa heitettiin kehityskeskustelut romukoppaan ja kehitettiin oma työntekijälähtöinen ulkoisen valmentajan tukema Career Radar konsepti, josta kerroimme jo edellisessä blogikirjoituksessamme. Jos et vielä lukenut edellistä blogikirjoitustamme, niin voit käydä lukemassa sen täältä. 

Nyt kerromme miten prosessimme toimii: 

1. Askel: Tilannekartoitus.

Jotta omia unelmia voi lähteä tavoittelemaan, on ne oltava ensin olemassa. Tilannekartoituksessa tehdään ensin itsereflektointia valmentajalta saadun kyselylomakkeen avulla, jonka avulla selvitetään omia vahvuuksia ja kehityskohtia. Lisäksi kartoitetaan minkälaisia urasuunnitelmia ja tavoitteita valmennettavalla mahdollisesti on.  

2. Askel: Tapaaminen ulkopuolisen uravalmentajan kanssa. 

Toisessa vaiheessa valmennettavan persoonaan ja urasuunnitelmiin syvennytään ulkopuolisen uravalmentajan kanssa luottamuksellisessa ympäristössä. Tässä vaiheessa lähdetään myös rakentamaan suunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan valmennettava kirjaa konkreettisen sillan nykyhetken ja tavoitteen välille. Suunnitelmaan sisältyy valmennettavan itsensä laatima aikataulu sekä konkreettiset toimenpiteet.

3. Askel: Suosittelemme jakamaan suunnitelmasi kollegoiden kanssa. 

Tämä perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja valmennettavalla on vapaus pitää suunnitelmansa myös omana tietonaan. Jakamista ja yhteistä seurantaa suosittelemme siksi, että suunnitelmansa jakamalla valmennettava saa taakseen niin työyhteisön kuin yrityksen tuen. Näin pyrimme myös rakentamaan avointa, läpinäkyvää ja voimaannuttavaa työpaikkakulttuuria, jossa on turvallista puhua avoimesti omista suunnitelmistaan. 

4. Askel: Säännöllinen kalibrointi.

Kalibrointi-istuntojen tarkoitus on palata valmennettavan suunnitelmaan yhdessä tiiminvetäjän kanssa. Tapaamisissa keskustellaan siitä missä kyseisellä hetkellä mennään, ja varmistetaan että valmennettava on saanut kaiken tarvitsemansa tuen. 

5. Askel: Vuosittainen keskustelu ulkopuolisen valmentajan kanssa. 

Suosittelemme päivittämään oman suunnitelman säännöllisesti myös valmentajan kanssa. Normaalisti tämä tehdään kerran vuodessa, mutta tarvittaessa esimerkiksi elämänmuutostilanteissa suosittelemme intensiivisempää valmennusjaksoa, jotta oma suunnitelma saadaan pidettyä ajantasaisena.  

Lisää Career Radar -valmennuksesta seuraavassa blogissamme, pysythän kuulolla! 

Kiinnostuitko Career Radarista? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi  

Kehityskeskusteluille kyytiä

Saat esimieheltäsi kutsun vuotuiseen kehityskeskusteluun. Taas yksi turha juttutuokio. Pakkopullaa molemmille. Käytte väkinäisen dialogin ja täytätte lomakkeelle pakolliset tiedot, joilla ei ole merkitystä sinulle eikä työnantajallesi. Kehityskeskustelun jälkeen lomake unohdetaan odottamaan ensi vuoden kierrosta. Kuulostaako tutulta?

Etlia päätti tehdä asiat toisin ja ottaa fokukseen työntekijän omat toiveet ja suunnitelmat. Syntyi uuden sukupolven uravalmennuskonsepti – Etlia Career Radar.

Etlian arvoihin kuuluvat ihmisten arvostaminen, toisten voimaannuttaminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä luottamus. Perimmäisenä tarkoituksenamme on tarjota huippuasiantuntijoille ympäristö ja yhteisö, jossa on parhaat mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.

Ainutlaatuinen uravalmennuskonsepti

Etlian Career Radar ei todellakaan ole mikään tylsä kehityskeskustelu. Se ei myöskään ole tarkoitettu ainoastaan harvoille ja valituille, vaan aivan jokaiselle etlialaiselle, tietysti vapaaehtoisuuteen perustuen. Se tarjoaa konkreettisen prosessin ja viitekehyksen, jonka avulla valmennettava saa tuen ja työkalut omien urahaaveidensa tavoitteluun, mitä ikinä ne ovatkin.

Halusitpa sitten kivuta urasi huipulle Etlialla tai perustaa muutaman vuoden kuluttua sukellusliikkeen Thaimaahan, Career Radarin tarkoitus on raivata polkua haluamaasi suuntaan sinun ehdoillasi, työyhteisön ja yrityksen tarjoamaa tukea unohtamatta. Me kannustamme kaikkia etlialaisia eteenpäin omilla poluillaan, sillä uskomme että vapaus on paras tapa välittää.

Etlia Career Radar on uravalmennusohjelma, jossa valmennettava pääsee ulkoisen uravalmentajan avulla reflektoimaan itseään, tarkastelemaan arvojaan, taitojaan, heikkouksiaan sekä omia uranäkymiään. Tämän jälkeen valmennettavalle rakennetaan valmentajan tukemana oma urasuunnitelma aikatauluineen.

Kerromme lisää Career Radar -valmennuksesta tulevissa blogeissamme!

Kiinnostuitko Career Radarista? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi

.